Manager Intensief Toezicht en Externe Overheidssamenwerking

Belastingdienst

 • Stand­plaats Groningen
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 2 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 1199801
 • Plaatsingsdatum 15 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het uitvoeren van intensief toezicht is belangrijk om zoveel mogelijk draagvlak te behouden voor ‘compliance’ waarbij burgers en bedrijven op vrijwillige basis aan hun fiscale verplichtingen voldoen. De bijdrage aan de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit is daarbij een van onze prioriteiten. Als manager Intensief Toezicht en Externe Overheidssamenwerking ga jij hier vanuit Groningen en Leeuwarden aan bijdragen.

Dit doe je bij de Belastingdienst
Als manager van het team Intensief Toezicht en Externe Overheidssamenwerking omarm je de strategie en doelstellingen van de Belastingdienst en draag je daaraan bij. Je herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen en buiten de organisatie, en benut en creëert de kansen die in het belang zijn ervan. In een omgeving die voortdurend verandert begeleid jij je medewerkers. Je zorgt dat je collega’s op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen en dat ze over de kennis beschikken die noodzakelijk is om vanuit hun expertise en professionaliteit de afgesproken werkzaamheden uit te kunnen voeren. Door op heldere wijze richting te geven, realiseer je samen met je team de afgesproken kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen.

Als manager ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en resultaten van jouw team. Zo schat je de haalbaarheid van acties en besluiten in, stel en bewaak je de deadlines en stuur je op de output. Continu ben je in dialoog met jouw medewerkers en ondersteun je hen om hun bijdragen aan het resultaat te optimaliseren. Je inspireert, enthousiasmeert en haalt het beste in je mensen naar boven. Ook stimuleer je hen om zich te ontwikkelen, zowel persoonlijk als vakinhoudelijk. Samenwerking binnen een breed netwerk is voor jou vanzelfsprekend, want alleen dan kun je resultaten behalen en de kwaliteit en efficiëntie van processen verbeteren. Je ontwikkelt, onderhoudt en benut dan ook een relevant en effectief netwerk.

Een bijzondere baan, omdat…

 • We een belangrijke partner zijn voor andere overheidsorganisaties. Zo stellen we fiscale informatie ter beschikking en voeren we fiscale interventies uit. Denk aan onderzoeken, analyses, het traceren van geldstromen en het in beslag nemen van vermogensbestanddelen.
 • Je bijdraagt aan de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit en deel uitmaakt van het samenwerkingsverband Regionaal Informatie- en Expertisecentrum.
 • Je als manager Intensief Toezicht en Externe Overheidssamenwerking een belangrijke rol speelt in de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, een soepele uitvoering, goed toezicht en een efficiënte inning.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Werken aan intensief toezicht en een integrale aanpak van ondermijning, waarbij je de gedeelde informatiepositie en bevoegdheden van diverse partners gebruikt. Een mooie en stevige uitdaging! In deze politieke en publicitair gevoelige omgeving draag je bij aan een veilige en eerlijke samenleving.” Jasper Sierksma, manager team Intensief Toezicht en Externe Overheidssamenwerking bij de directie Midden- en Kleinbedrijf van de Belastingdienst.

 • Je hebt aantoonbaar academisch werk-/denk niveau. bij voorkeur beschik je over een wo-masterdiploma in een fiscale, bestuurskundige, strafrechtelijk of andere relevante richting.
 • Je hebt ruime ervaring met fiscaliteit, toezichtprocessen en in het strafrecht.
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het leiden van een team of organisatieonderdeel in een veranderende organisatie, en in het vormgeven en aansturen van meerdere processen en projecten tegelijkertijd.
 • Je bent in staat om draagvlak voor veranderingen te creëren, zowel in- als extern.
 • Je hebt affiniteit met data en analytics.
 • Je zult voornamelijk werken vanuit onze kantoren in Groningen en Leeuwarden.

Jouw competenties

 • samenwerken
 • organisatiesensitiviteit
 • netwerken
 • resultaatgerichtheid
 • aansturen
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €5.126 Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Op dinsdag 13 december 2022 vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ondernemingen in het Midden- en kleinbedrijf en behandelt ongeveer 0,4 miljoen middenbedrijven én ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, waaronder starters en ZZP’ers. 

De directie MKB handhaaft de fiscale wetgeving in het MKB en is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de integrale overheidssamenwerking. Zowel de diversiteit als de dynamiek in het MKB zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit is het gevolg van technologische ontwikkelingen en de internationalisering, en komt mede doordat de overheid het ondernemerschap stimuleert. 

MKB-bedrijven verschillen in branche, omvang en nalevingsgedrag en dat vereist maatwerk in de soort en intensiteit van aandacht. Daarom stemmen we onze handhavingsaanpak af op het fiscale gedrag en belang van de MKB-bedrijven. We gebruiken een breed scala aan handhavings- en toezichtinstrumenten om de compliance te versterken, met oog voor slimme en nieuwe IT- toepassingen.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gerard Koopmans, Teamleider ITE

06 - 11 51 38 49

Hadewych van Rooij, Regiodirecteur MKB

06 - 25 34 84 24

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Niek Weterings, adviseur Werving & Selectie

06 - 83 59 02 40

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider MKB inkomstenbelasting

Belastingdienst
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Accountmanager/Relatiebeheerder

Belastingdienst
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager Invordering en controle

Belastingdienst
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon