Manager IT Uitvoering

Dienst terugkeer en vertrek

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.758 - €7.094
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 12 maart Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer 137
 • Plaatsingsdatum 13 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Manager IT uitvoering ben je verantwoordelijk voor de medewerkers, processen en producten die aan de uitvoeringszijde van afdeling BIT vallen. ook ben je onderdeel van het MT BIT. Je creëert en stimuleert een reflectief en positief lerend team- en organisatieklimaat met ruimte voor diversiteit en vervult daarbij een voorbeeldrol.

Werkzaamheden:

 • Het laten uitvoeren van de door de Product Owners vastgestelde Product Backlogs in de verschillende teams door middel van een Lean/ Agile en DevOps gebaseerde werkmethodiek.
 • Coachen en begeleiden van de Scrummasters zodat zij hun teams kunnen:
 • Ondersteunen en begeleiden in het scherp krijgen en uitwerken van Features en PBI’s.
 • Inzicht verkrijgen in de performance en resultaten van het team, trends onderkennen en hierop bijsturen.
 • Helpen bij het maken van producten van hoge Business waarde.
 • Laten ondersteunen van de Product Owner in het ordenen en prioriteren van de Product Backlog zodat maximale waarde voor de Business geleverd kan worden.
 • Laten samenwerken om de effectiviteit van de toepassing van Lean, Agile, Scrum en DevOps werken binnen de BIT en in de rest van de DT&V organisatie te verhogen.
 • Coachen van de teams op zelforganisatie, multidisciplinair werken, Agile, Scrum en DevOps methodieken.
 • Het (laten) elimineren van belemmeringen, zodat het team gefocust kan blijven op de doelstellingen de focus kan blijven houden op het realiseren van de Product Backlog.
 • Als onderdeel van het MT BIT verantwoordelijk voor de dagelijke aansturing en strategische vooruitblik van de IV en ICT van de DT&V.
 • Aansturen van de interne -en externe medewerkers binnen het aandachtsgebied IT Uitvoering. Hierbij horen alle bijkomende personele en financiële verantwoordelijkheden.
 • Verantwoordelijk voor In-door-uitstroom van interne –en externe medewerkers (incl. de personele mandaten)
 • Contacten onderhouden met leveranciers die externe inhuur verzorgen binnen het aandachtsgebied IT Uitvoering.
 • Regievoeren op leveranciers teneinde een goede balans te organiseren in de keuze voor Intern, op individuele basis inhuren of Teaminhuur met resultaatverplichting (“make”, “buy” or “ally”)
 • Intensief samenwerken met de Manager IT Regie om samen tot de afgesproken resultaten te komen.
 • Als onderdeel van het MT BIT sturing geven aan vernieuwing en verbetering van werkprocessen, producten en diensten.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de afdelingsmanager BIT en aan het Directie Beraad, d.m.v. schrijven nota’s, annotaties, het opleveren adviesproducten en in voorkomende communicatiemomenten.

 • WO Bedrijfskundige informatica of vergelijkbaar
 • Ervaring met het aansturen en coachen van medewerkers binnen het IV en ICT werkveld, het stimuleren van teams en individuen tot samenwerking.
 • Ervaring in het stimuleren van zelforganisatie en eigenaarschap.
 • Ervaring in het op strategisch niveau schakelen tussen verschillende belangen en hierbij de noodzakelijke bestuurlijke sensitiviteit bezitten.
 • Gedegen en brede kennis van IV en IT processen en producten

  • Salaris­niveau schaal 13
  • Salaris­omschrijving Schaal 13
  • Maand­salaris Min €4.758 Max. €7.094 (bruto)
  • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  • Contract­duur 12 maanden
  • Maximaal aantal uren per week 36

  Als DT&V willen we een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving. En we zijn dus altijd op zoek naar (toekomstig) medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als onderdeel van de Rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben.

  In de selectieprocedure hebben herplaatsingskandidaten en verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht je tot één van deze doelgroepen behoren, stuur dan de aanwijzingsbrief met de sollicitatiebrief mee.

  Detachering vanuit een Rijksoverheidsorganisatie is ook een optie. Tijdelijk ter beschikking gestelde arbeidskrachten (waaronder uitzendkrachten) worden eveneens uitgenodigd om te solliciteren.

  Voor deze functie heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

  Meer over jouw toekomstige afdeling

  De directie Bedrijfsvoering (DBV) draagt zorg voor een groot aantal ondersteunende activiteiten voor de hele DT&V organisatie en houdt zich bezig met personeels-, financieel- en organisatiebeheer, facilitaire ondersteuning, huisvesting, inkoop en communicatie. Ook de adviesfunctie voor het management ten aanzien van al deze aandachtsgebieden hoort bij het takenpakket. Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor BIT (business, information and –tech-nology). De Directie Bedrijfsvoering draagt tevens zorg voor de planning & control cyclus, inclusief het begrotingsproces.

  De BIT organisatie is verantwoordelijk voor de inkoop, analyse, advisering, ontwikkeling, implementatie en beheer van (maatwerk) ICT-producten en diensten voor DT&V. De voornaamste leverancier is hierbij de Justitiële ICT Organisatie (JIO). Verder wordt er nauw samengewerkt in de migratieketen als onderdeel van het departement van Justitie en Veiligheid (JenV). Sinds 2020 bouwen we aan een IV organisatie die gebaseerd is op het Agile/ DevOps gedachtengoed en bijbehorende werkprocessen.

  Een belangrijk thema binnen de de BIT organisatie is het doorontwikkelen van de Agile/ Devops werkwijze. Zo voeren we momenteel de discussie over valuestreams en agile release trains waarin de manager IT Regie een belangrijk rol heeft. Draagvlak bij de medewerkers en de leveranciers is belangrijk en de systemen moeten in toenemnde mate modern en robuust zijn. Verdere kernthema’s voor de komende jaren: verbinding versterken met het primair proces, technologische innovatie, compliance (wet en regelgeving, IHH, WOO, etc.), professionaliseren van diensten en eigen (financiële) bedrijfsvoering. Het MT BIT – bestaande uit de CIO (richten), mgr IT Regie (inrichten/ verrichten met als aandachtsgebied WAT) en mgr IT Uitvoering (inrichten/ verrichten met als aandachtsgebied HOE) – is onderdeel van MT BV en concentreert zich op IV aspecten.

  Meer over de functiegroep Manager

  Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

  Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

  Meer over jouw toekomstige afdeling

  De directie Bedrijfsvoering (DBV) draagt zorg voor een groot aantal ondersteunende activiteiten voor de hele DT&V organisatie en houdt zich bezig met personeels-, financieel- en organisatiebeheer, facilitaire ondersteuning, huisvesting, inkoop en communicatie. Ook de adviesfunctie voor het management ten aanzien van al deze aandachtsgebieden hoort bij het takenpakket. Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor BIT (business, information and –tech-nology). De Directie Bedrijfsvoering draagt tevens zorg voor de planning & control cyclus, inclusief het begrotingsproces.

  De BIT organisatie is verantwoordelijk voor de inkoop, analyse, advisering, ontwikkeling, implementatie en beheer van (maatwerk) ICT-producten en diensten voor DT&V. De voornaamste leverancier is hierbij de Justitiële ICT Organisatie (JIO). Verder wordt er nauw samengewerkt in de migratieketen als onderdeel van het departement van Justitie en Veiligheid (JenV). Sinds 2020 bouwen we aan een IV organisatie die gebaseerd is op het Agile/ DevOps gedachtengoed en bijbehorende werkprocessen.

  Een belangrijk thema binnen de de BIT organisatie is het doorontwikkelen van de Agile/ Devops werkwijze. Zo voeren we momenteel de discussie over valuestreams en agile release trains waarin de manager IT Regie een belangrijk rol heeft. Draagvlak bij de medewerkers en de leveranciers is belangrijk en de systemen moeten in toenemnde mate modern en robuust zijn. Verdere kernthema’s voor de komende jaren: verbinding versterken met het primair proces, technologische innovatie, compliance (wet en regelgeving, IHH, WOO, etc.), professionaliseren van diensten en eigen (financiële) bedrijfsvoering. Het MT BIT – bestaande uit de CIO (richten), mgr IT Regie (inrichten/ verrichten met als aandachtsgebied WAT) en mgr IT Uitvoering (inrichten/ verrichten met als aandachtsgebied HOE) – is onderdeel van MT BV en concentreert zich op IV aspecten.

  Dienst terugkeer en vertrek

  De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering nemen we het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen. Wij zijn verbonden met en onderdeel van de migratieuitdagingen in de Nederlandse maatschappij. Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Onze uitdaging is dat mensen die niet in Nederland mogen blijven, rechtmatig en respectvol terugkeren. Zelfstandig als het kan. Gedwongen als het moet.
  Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

  Contact

  Voor meer informatie over deze vacature:

  Norbert van Hooidonk

  +31 6 15689424

  Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

  Norbert van Hooidonk

  +31 6 15689424

  Solliciteren?

  Dienst terugkeer en vertrek nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

  Relevante vacatures

  Product Owner

  Dienst terugkeer en vertrek
  • Stand­plaats Den Haag
  • Uren per week 32-36
  • Salaris­niveau schaal 12
  • Reageren voor 12 maart
  • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

  Enterprise Architect

  Dienst terugkeer en vertrek
  • Stand­plaats Den Haag
  • Uren per week 32-36
  • Salaris­niveau schaal 13
  • Reageren voor 12 maart
  • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

  Strategisch Informatieadviseur

  Dienst terugkeer en vertrek
  • Stand­plaats Den Haag
  • Uren per week 32-36
  • Salaris­niveau schaal 13
  • Reageren voor 12 maart
  • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon