• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Personeel en organisatie, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 15 juli 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: IND DH/DV/2024/1512, Plaatsingsdatum: 29 juni 2024

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Dienstverlenen één vacature voor de functie van Manager Loketten (FGR: Manager S12). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd, met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is afhankelijk van kennis en ervaring.

In deze functie behoort beperkt hybride werken tot de mogelijkheden. Het wordt verwacht dat je op locatie aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Migratie gaat om mensen en is nu meer dan ooit actueel. Mensen vragen om bescherming, zoeken hereniging met gezinsleden, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen graag Nederlander worden. De migratievraagstukken van vandaag vragen om weloverwogen beslissingen waarbij de menselijke maat voorop staat. Help jij ons land om die te nemen? Wij zoeken meerdere doortastende professionals die zich thuis voelen in een dynamische werkomgeving, belangen goed tegen elkaar kunnen afwegen en een wezenlijke bijdrage willen leveren aan de maatschappij.

Wat ga je doen?

“Geen dag is hetzelfde, maar je hebt altijd met mensen te maken. De betrokkenheid en de passie waarmee onze medewerkers de IND-klant helpen is fantastisch om te zien en het geeft veel voldoening om hen zo goed mogelijk te kunnen faciliteren en ondersteunen in hun taak”.

Als manager van het team Loketten geef je leiding aan ongeveer 25 medewerkers en lever je een bijdrage aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van het team. Je formuleert in samenspraak met het team en de kanaalmanager Loketten de doelstellingen, acties en resultaten. Samen met het team werk je proactief, resultaatgericht en met passie aan het bereiken van deze resultaten. Dit doe je samen met de andere manager en de medewerkers.

Daarnaast is het noodzakelijk dat je actief participeert in het MT Loketten. Het Jaarplan Loketten 2024 geeft richting en doelen. Daarnaast heb je verschillende landelijke portefeuilles waar je verantwoordelijk voor bent. De IND is een organisatie die vaak in de politieke- en publieke belangstelling staat. Daarom is het zaak dat je de ontwikkelingen in de maatschappij en de IND op de voet volgt en in staat bent om de vertaalslag te maken naar de afdeling en je eigen team.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Het leidinggeven aan jouw teams en medewerkers vanuit verschillende leiderschapsstijlen;
 • Het behalen en bestendigen van vooraf bepaalde teamdoelstellingen;
 • Het uitdragen en ontwikkelen van een visie voor je locatie op midden lange termijn;
 • Het continue verbeteren van de werkprocessen;
 • Het onderhouden van het netwerk van de eigen organisatie;
 • Het in verbinding staan met diverse stakeholders.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Dienstverlenen is opgebouwd uit de afdelingen Klantkanalen, Keten, Communicatie, Expertise en Toezicht & Handhaving en wordt ondersteund door specialistische stafleden die er onder meer voor zorgen dat elk project binnen DV geborgd is.

Alle afdelingen binnen Dienstverlenen hebben specifieke expertise, wat hen bindt is ons gemeenschappelijk doel: iedere aanvrager krijgt de behandeling die hij of zij nodig heeft. Of dat nu een aanvrager is bij onze loketten, in het buitenland, bij andere directies of bij ketenpartners: wij leveren professioneel maatwerk dat ertoe doet! Daarvoor levert de directie DV hoogwaardige diensten, kennis, producten en activiteiten aan onze afnemers. Dat doen we conform vooraf vastgestelde eisen voor kwaliteit en tijdigheid.

Intern zijn we toeleverancier aan de beslisdirecties. De directie DV draagt eraan bij dat de beslisdirecties in staat worden gesteld om hun doorlooptijden te halen. Ten behoeve van de beoordeling van aanvragen van aanvragers leveren wij onderzoeken, adviezen, beslisondersteuning, verwerken we de post, voeren we controles en checks uit en werken we samen aan adequate handhaving. Door slimmer te werken en het digitaliseren van diverse processen kunnen we het werkaanbod wat op ons afkomt steeds sneller verwerken. Daarnaast ondersteunen we de IND in het onderhouden van contacten met stakeholders en het steeds communicatiever worden over onze werkzaamheden.

Richting de aanvragers zelf zijn wij het gezicht van de IND bij het afnemen van biometrie, het uitreiken van verblijfsdocumenten, het verstrekken van informatie en het verzorgen van het directe klantcontact op maat aan de balie, de telefoon en digitaal.

Onze medewerkers zijn de belangrijkste schakel bij het realiseren van al onze ambities. De vanzelfsprekende zorg voor hen gaat verder dan training, opleiding en interessant werk. Even belangrijk is het om te werken in een omgeving waarin collega’s respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn, zich fysiek en mentaal gezond voelen, fouten mogen maken en hun vakmanschap en kennis optimaal kunnen inbrengen in hun betekenisvolle werk.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Maurice Tjokrojoso, Kanaalmanager loketten en expat centra 06-52792322

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Darah van der Plas, Senior Adviseur Werving en Selectie 06-50163170

Solliciteren?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Ondersteuning

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Den Bosch
 • MBO
  HAVO
 • 18-24
 • schaal 6
  €2.866 - €3.564 (bruto)

Operationeel Manager Databeheer

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)

Senior Adviseur Juridische Zaken

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon