Manager/MT lid Consumenten en Interne markt bij EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Mededinging en Consumenten

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 30 september Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer DCE_20210910_15
 • Plaatsingsdatum 15 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ondernemers moeten overal in Europa zonder belemmeringen zaken kunnen doen. Consumenten moeten een sterke positie behouden in een digitale wereld. De coronacrisis mag de interne markt voor goederen en diensten niet onnodig belemmeren. Meet- en weeginstrumenten zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen concurreren. En bij de transitie naar een groene economie moeten de belangen van consumenten niet uit het oog worden verloren. Als manager Consumenten en Interne Markt bij de directie Mededinging en Consumenten (MC) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draag jij bij aan het borgen van dit soort belangen. Door richting en sturing te geven aan de medewerkers die hier dagelijks inhoudelijk mee bezig zijn. Geïnteresseerd? Wil je je ook inzetten voor de verdere ontwikkeling van medewerkers en de organisatie van MC? Lees dan vooral door.

Wat ga je doen?
Als intro hierop is de volgende informatie essentieel.

De rode draad van MC is de zorg voor goed functionerende markten. Die zijn belangrijk voor economische groei en innovatie. Op een goed functionerende markt reageren vraag en aanbod effectief op elkaar. Zowel consumenten als bedrijven profiteren daarvan. Er ontstaat dan een optimale prijs - kwaliteitsverhouding van goederen en diensten en is er voldoende aanbod zodat gebruikers keuzevrijheid hebben. De beleidsthema’s van MC zijn mededinging, aanbesteden, interne markt en consumenten.

Om het beleid concreet te maken, is MC verantwoordelijk voor een groot aantal wetten, onderhandelingen over Europese richtlijnen en verordeningen en voor het relatiebeheer van organisaties die deze wetten uitvoeren, daar toezicht op houden of anderszins opdrachten of subsidies krijgen. Voor consumenten en interne markt moet je denken aan de Wet handhaving consumentenbescherming, de Metrologiewet, de Waarborgwet en de Dienstenwet, het relatiebeheer Autoriteit Consument en Markt (ACM), VSL, Agentschap Telecom (AT), de Raad voor Accreditatie (RvA) en het Nederlands normalisatie-instituut (NEN).

 • Als MT lid en lid van het ‘collegiaal bestuur’ van de directie voel je je breed verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke opgaven als voor de verdere professionalisering van de directie.
 • Jij geeft richting en sturing aan het cluster Consumenten en aan het cluster Interne markt. Je zorgt ervoor dat jouw mensen de juiste keuzes maken, dat er prioriteiten worden gesteld, goede oplossingen worden gezocht en knopen worden doorgehakt. Je biedt daarnaast inhoudelijke begeleiding op hoofdlijnen. Je helpt jouw teams met het uitvoeren van de juiste taken en let op een goede rolverdeling. En dit alles vanuit een breder EZK-perspectief.
 • De directie levert kwalitatief goed werk en doet dit in hoog tempo. Je stuurt actief op een beheersbare werkdruk en hebt oog voor werkplezier.
 • Recent is een aantal taken (en daarmee ook een aantal medewerkers) overgekomen van de directie Europese en Internationale Zaken. Aan jou de taak om te zorgen dat deze medewerkers zich welkom voelen en integraal onderdeel gaan uitmaken van de directie MC.
 • Je hebt aandacht voor de groei en ontwikkeling van medewerkers, zowel op individueel als op teamniveau. Hierin past ook het meer bewust naar buiten toe profileren van het beleid van de directie, zowel door medewerkers als door het managementteam.
 • Het beleidsterrein is breed en voortdurend in ontwikkeling. Je opereert in een krachtenveld dat gekenmerkt wordt door veel en soms tegenstrijdige belangen. Een scherpe focus op wat de publieke belangen zijn en welke valkuilen zich daarbij voordoen, is dan essentieel. Veel van het beleid wordt bovendien in Brussel gemaakt. Je stuurt op heldere randvoorwaarden voor het functioneren van markten, waarbij sprake is van een scherpe focus op het borgen van publieke belangen. Dat vergt een actieve en waar nodige leidende rol van jou en jouw mensen in de nationale én Europese beleidsdiscussies van de directie.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Mededinging en Consumenten
De directie Mededinging en Consumenten staat voor een goede werking van markten. We zoeken antwoorden op economische vraagstukken. Beleidsmatig zijn wij verantwoordelijk voor het consumenten-, aanbestedings-, post- en mededingingsbeleid en het beleid rond de economische infrastructuur en de interne markt. De directie is ook verantwoordelijk voor de beleidsmatige aansturing van een aantal toezichthouders en instituten.

De directie heeft vier clusters en bestaat uit een divers team van ongeveer 45 collega’s. In de clusters van de aangeboden portefeuille werken bijna 25 medewerkers (waarvan een flink aantal een deel van hun tijd). De P-verantwoordelijkheid omvat ongeveer 17 medewerkers.

Bij de directie staat een hoge kwaliteit van advisering, analytische scherpte, politiek inzicht en praktisch bruikbare eindproducten hoog in het vaandel. De directie werkt nauw samen met andere directies en is coördinerend opdrachtgever voor EZK voor de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

MC is een platte organisatie en werkt onder leiding van de directeur, een managementteamlid tevens plv. directeur en een managementteamlid met als doel de flexibiliteit van de organisatie hoog te houden en de inzetbaarheid van medewerkers optimaal te benutten. Het managementteam werkt als collegiaal bestuur voor de directie.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Mededinging en Consumenten

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Het ministerie van EZK verbindt en vernieuwt. Samen met partners werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later. Meer informatie over EZK vind je hier.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Annet Jonk, directeur MC

06-11444897

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Stella Makadoero, MD consultant van de ABD (tot 27 sept)

06-11376635

Leonore Harthoorn, MD consultant van de ABD (vanaf 27 sept)

06-15126759

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Mededinging en Consumenten nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend directeur Nationaal Groeifonds

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Algemene Economische Politiek (AEP)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager Participatie en arbeidsmarktregio's

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Inspectiebreed Kenniscentrum (IKC)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon