Manager Patiënt en Zorgordening met optie van plaatsvervangend directeur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 10 september
 • Vacaturenummer VWS22-640(ABD)
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat heb je nodig om gezond te blijven? Om beter te worden? En als beter worden niet meer gaat, wat heb je dan nodig om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven, met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven? Het antwoord op deze vragen is voor iedereen anders. Maar het zijn cruciale vragen die de mensen het beste samen met hun zorgverlener kunnen beantwoorden. Zo wordt zorg op maat mogelijk voor iedereen. De missie van VWS en de ambitie van de directie Patiënt en Zorgordening (PZo) is om daar aan bij te dragen.

De opgave
De Nederlandse gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. De kern is dat het beslag op de arbeidsmarkt van de zorg niet verder kan groeien, dat de versnelling in de uitgavengroei moet worden omgebogen en dat preventie steeds belangrijker wordt. Sleutelbegrippen zijn het verlenen van passende zorg en de juiste zorg op de juiste plek. Wij als directie Patiënt en Zorgordening (PZo) werken met onze kennis over ordening en bekostiging van de zorg en ons specifieke oog voor de belangen van de patiënt en cliënt mee aan betere zorg.

De directie PZo heeft ruim 70 medewerkers en werkt met een collegiaal managementteam van vijf personen. De directie valt organisatorisch onder het directoraat-generaal Curatieve Zorg maar werkt op het hele beleidsterrein van VWS. PZo kent geen afdelingsstructuur maar werkt in clusters en projecten. Van alle medewerkers wordt een flexibele houding verwacht. Dit betekent dat de medewerkers breed inzetbaar zijn en hun takenpakket kan veranderen al naar gelang de (politieke) prioriteiten. De cultuur van de directie PZo laat zich het best omschrijven als: proactief, duidelijk, flexibel en gericht op samenwerking met veel ruimte en verantwoordelijkheid voor medewerkers.

Het MT bestaat naast de directeur uit vier managers en een directiesecretaris. Het opereert als team, binnen het MT worden de taken verdeeld tussen de managers. De nieuwe manager gaat zich met name bezighouden met de aandachtsgebieden: vermindering van de regeldruk, ordeningsvraagstukken en de Wet op de bijzondere medische verrichtingen. Deze taakverdeling is niet voor jaren in beton gegoten. Al naar gelang de drukte op de verschillende onderwerpen, de competenties, voorkeuren en belasting van de managers kan dat in de loop van de tijd wisselen. Naast de inhoudelijk verantwoordelijkheid voor een aantal onderwerpen heb je als manager ook de personeelsverantwoordelijkheid voor circa 15 medewerkers. Afhankelijk van je competenties en ervaring is het mogelijk ook in de rol van plaatsvervangend directeur benoemd te worden. In die rol vervang je de directeur bij diens afwezigheid en heb je zitting in het MT van het DG Langdurige Zorg en vervang je de directeur in voorkomende gevallen ook in de staven van de bewindspersonen.

Vermindering regeldruk
De administratieve verplichtingen, meer in het algemeen de regeldruk, zijn in de zorg zeer omvangrijk. Dat ontneemt zorgverleners veel werkplezier. Voor deze regeldruk is niet één oorzaak aan te wijzen. Niet alleen de overheid, maar ook zorgverzekeraars, toezichthouders en het veld zelf veroorzaken onnodige administratieve lasten. Om deze regeldruk te verminderen is binnen VWS een groot project ‘Ontregel de zorg’ (ORDZ) opgestart dat ook deze kabinetsperiode volop doorgaat. Het doel van ORDZ is de ervaren regeldruk in de zorg daadwerkelijk te verminderen.

Ordening
Het cluster zorgordening gaat over vraagstukken inzake de optimale inrichting van de zorg in de balans tussen concurrentie en samenwerking. Met de PZo-kennis van ordeningsvraagstukken, mededinging, prikkelwerking, bekostiging, kwaliteit en toezicht zorgt de directie er voor dat de patiënt/cliënt kan rekenen
op goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Dit vraagt soms om het aanpassen van het zorgstelsel, bijvoorbeeld wanneer het stelsel gewenste samenwerking in de weg zit of zorgverleners stimuleert om vooral véél te behandelen in plaats van alleen dat wat passend is. Het gaat om stimuleren van meer en betere samenwerking in de zorg, verminderen productieprikkels, bevorderen financiering in de zorg en zorgen voor voldoende keuzevrijheid. Met goed werkend toezicht dat hieraan bijdraagt. Dit doen we in nauwe samenwerking met andere directies binnen VWS, toezichthouders en partijen in de zorg.

Wet op de bijzondere medische verrichtingen (Wbmv)
Voor sommige bijzondere vormen van zorg (denk aan orgaantransplantaties, complexe neurochirurgie, bijzondere interventies aan het hart, etc) is een speciale vergunning nodig op grond van de Wbmv. Dit omdat het bijvoorbeeld om bijzonder risicovolle ingrepen gaat, hele kostbare voorzieningen betreft of experimentele behandelingen zijn waarvoor de richtlijnen nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Belangrijk element in de afweging is ook dat vergunningverlening concentratie van zorg kan realiseren die anders niet tot stand komt. Concentratie van de zorg leidt tot een hoger volume aan ingrepen en daarmee stijgt in het algemeen de kwaliteit. De directie PZo stelt de voorwaarden op waaronder de vergunningen worden verstrekt en adviseert de minister over het verstrekken er van.

Andere aandachtsgebieden van de directie
Naast deze drie aandachtsgebieden is er nog een groot aantal andere onderwerpen waar de directie PZo verantwoordelijk voor is. Denk aan thema’s zoals kwaliteit, het meten van uitkomsten van zorg, het door patiënt en zorgverlener samen beslissen in de spreekkamer, bekostigingsvraagstukken, patiëntenbeleid, het bevorderen van goed bestuur in de zorg en het verbeteren van de integriteit van zorgbestuurders en het tegengaan van fraude.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wat heb je nodig om gezond te blijven? Om beter te worden? En als beter worden niet meer gaat, wat heb je dan nodig om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven, met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven? Het antwoord op deze vragen is voor iedereen anders. Maar het zijn cruciale vragen die de mensen het beste samen met hun zorgverlener kunnen beantwoorden. Zo wordt zorg op maat mogelijk voor iedereen. De missie van VWS en de ambitie van de directie PZo is om daar aan bij te dragen. We kijken daarbij naar alle aspecten van de zorg die je als patiënt of cliënt kunt tegenkomen.

PZo staat voor kennis over de ordening van de zorg, gecombineerd met een scherpe focus op de belangen van patiënten en cliënten. Het gaat daarbij om onderwerpen als kwaliteitsbeleid, uitkomstgerichte zorg, patiëntenbeleid, goed bestuur en toezicht in de zorg, vermindering van de regeldruk, wetgeving rond prestaties en tarieven in de zorg en het tegengaan van fouten en fraude (rechtmatige zorg). PZo werkt zowel voor de curatieve zorg, langdurige zorg, jeugdhulp als de maatschappelijke ondersteuning. Daarmee is PZo over de volle breedte van het werkterrein van het ministerie van VWS actief en hiermee ondersteunen we alle drie de bewindspersonen van VWS.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.


VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.


Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.


Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Tot 15 augustus bij: Fred Krapels, directeur PZo

070-3407062

Van 15 augustus bij: Sabine Geerts plv directeur PZo

06-11794740

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tot 1 september bij: Tamar van Beek, MD consultant bureau ABD

070-3407062

Vanaf 5 september bij: Mariëlle Kamp, MD consultant bureau ABD

06-50052293

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT-lid Energiemarkt

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Divisiemanager Specifieke toepassingen bij DICTU

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider (digitale) weerbaarheid zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon