Manager Productie EU BTW e-Commerce

Belastingdienst

 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Juridisch
 • Reageren voor 24 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 1157211
 • Plaatsingsdatum 27 augustus 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wegens sterke groei van de internationale elektronische handel is er een nieuwe EU richtlijn BTW voor grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten. Door het inperken van drempels en vrijstelling zijn ondernemers, met toepassing van het bestemmingslandbeginsel, sneller dan nu BTW over die verkopen verschuldigd in de lidstaat van de consument. Daarom wordt een uitbreiding gerealiseerd van de BTW-heffing via het éénloket-systeem. Ondernemers die van deze regeling gebruik willen maken, kunnen de BTW die verschuldigd is in verschillende lidstaten over hun verkopen aan consumenten via dit systeem desgewenst afdragen via één lidstaat. Hierbij is voorzien in een systeem van gegevensuitwisseling tussen de lidstaten onderling.

Per 1 april kunnen ondernemers zich registreren voor de vrijwillige regeling in Nederland als loketland voor alle EU-lidstaten. Vanaf 1 juli is gestart met het berichtenverkeer met de
EU-lidstaten en vanaf 1 augustus is het mogelijk om de meldingen (aangiftes) en betalingen te verwerken. Om dit mogelijk te maken is een programma ingericht waarbinnen de onderdelen externe business ontwikkeling, interne business ontwikkeling, IV, Communicatie en Organisatie-inrichting & implementatie onderkend en belegd zijn.
Binnen MKB wordt een tijdelijke organisatie ingericht om het uitvoeringsproces handmatig uit te voeren om vervolgens in 2022 te starten met de transitie naar de structurele voorzieningen. Wanneer in 2023 alle uitvoeringsprocessen stabiel lopen, zullen de werkzaamheden overgedragen worden aan de verschillende uitvoerende directies. De tijdelijke organisatie zal worden opgebouwd uit een twintigtal interne medewerkers en naar verwachting, een honderdtal uitzendkrachten.

Jouw functie
Als manager productie heb je verschillende verantwoordelijkheden. Je geeft direct leiding aan de functioneel beheerders van de specifieke IV-voorzieningen (BRE, OLO) die de afdeling gebruikt, de medewerkers die het overleg met lidstaten en Brussel voeren, Interne controle en kwaliteitsmedewerker, productieregisseur en de medewerkers die de productie en management informatie samenstellen. Daarnaast ben je verantwoordelijk om met ketenpartijen en de EU de afstemming te organiseren zodat gewenste aanpassingen worden geprioriteerd en in afstemming met IV worden gerealiseerd, de aanpassingen op IV-voorzieningen worden vrijgegeven en incidenten worden opgelost zodat de continu?teit van het klant tot klant uitvoeringsproces geborgd blijft. Binnen de afdeling begeleid je de implementatie van proceswijzigingen en zorg je dat de procesbeschrijvingen, Interne controle worden uitgevoerd en bevindingen worden opgevolgd, en in overleg met Bedrijfsvoering de administratieve organisatie actueel blijft. . Jij plant de werkzaamheden, en daarmee de productie, zodat de teamleiders zorgen dat de juiste mensen, op het juiste moment op de juiste plek, opgeleid en wel, aanwezig zijn opdat de werkzaamheden opgestart en uitgevoerd worden. Je houdt overzicht en rapporteert aan het afdelings MT de productiecijfers en doet voorstellen voor verbetering indien nodig. Dit doe je binnen de, door MKB en het programma EU BTW e-Commerce gestelde kaders. Je werkt hier in nauw overleg samen met het afdelingshoofd en de teamleiders binnen MKB e-Commerce.

Je zorgt samen met de teamleider fiscale sturing dat de kwaliteit in het handmatige proces en geautomatiseerde deel van het proces geborgd is. Vanuit productie ben je ook aanspreekpunt voor de organisatieonderdelen in de uitvoeringsketen EU btw e-commerce (MKB/P/CAP/GO). Je zit dicht tegen het MT MKB e-Commerce en maakt deel uit van de dagelijkse sturing. Je stuurt samen met de andere teamleiders op de productie waarbij jij het overzicht houdt en voorstellen doet om de productie op orde te houden. Indien nodig organiseer je ketenbrede initiatieven/projecten om specifieke problemen in de uitvoering op te lossen. Je houdt het overzicht en bent hands-on. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de implementatie van nieuwe werkmethoden in samenwerking met het programma e-commerce planmatig, tijdig en zeker ook beheerst wordt uitgevoerd. Je neemt daarin tijdig initiatieven aan de hand van door jou opgestelde kortdurende planningen en doet dit in afstemming met het programma EU btw e-commerce.
Als manager productie omarm je de strategie en doelstellingen van onze organisatie en begeleid je de veranderingen. Je bent verantwoordelijk voor het halen van de doelstellingen, bewaakt deadlines en stuurt op de output. In de relatie met het programma EU btw e-commerce ben je in overleg met het afdelingshoofd voor de beste productiestrategie om de doelstellingen te behalen, zowel in Apeldoorn als ook in Venlo. Je bent je bewust van de politieke aandacht voor je bijdrage en die van je medewerkers. Kwaliteit van de prestatie en een dienstverlenende relatie met de ondernemer zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. In een omgeving die voortdurend aan verandering(en) onderhevig is en waar processen en werkzaamheden als gevolg daarvan nooit hetzelfde blijven, breng jij overzicht. Jij zorgt voor een omgeving waarin iedereen op de hoogte is van de ontwikkelingen en beschikt over de noodzakelijke kennis om werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Je draagt zorg voor een goede begeleiding om medewerkers permanent voor te bereiden op hun werkzaamheden. Je bent in goed overleg met vak- en procestechnische collega’s in beheersing van de processen. Een goede voortgangsrapportage is belangrijk in de relatie met de relevante omgeving.
In tijdelijke organisatie MKB e-commerce neem je het productiebelang voor je rekening en ben je in gesprek met de collega’s die de andere disciplines vertegenwoordigen. Je rapporteert rechtstreeks aan het afdelingshoofd van MKB e-commerce. Je werkt samen met je collega-teamleiders van de overige productieteams (in zowel Apeldoorn als Venlo) en draag je er zorg voor dat de gezamenlijke productieprocessen van de teams goed op elkaar afgestemd zijn en de afdelingsdoelen (kwalitatief en kwantitatief) behaald worden.
Jouw medewerkers dragen bij aan de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. Daar zorg jij voor door richting te geven en in dialoog te blijven met je medewerkers en hen te ondersteunen. Je bent zichtbaar en fysiek aanwezig op de werkvloer, een rots in de branding en koersvast. Daarnaast heb je veranderkundige kwaliteiten. Door te inspireren en enthousiasmeren weet jij het beste uit je mensen te halen. Je stimuleert hen om zich te ontwikkelen, zowel persoonlijk als vakinhoudelijk. Je geeft functioneel leiding door samen te werken met collega-teamleiders. Door met hen samen te werken behaal je resultaten en verbeter je de kwaliteit en efficiëntie van het werkproces.

Word jij onze nieuwe collega? Of wil je liever eerst praten over jouw misschien wel toekomstige, werkzaamheden en/of mogelijkheden? Neem dan contact op met Frans Bentvelsen (afdelingshoofd EU BTW e-Commerce), 06-18 60 24 48.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het Midden- en kleinbedrijf en onderscheidt entiteiten in het middenbedrijf (ongeveer 0,4 miljoen) én in het kleinbedrijf (ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP’ ers).
De klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. MKB streeft optimalisering van belastingopbrengsten na door de inzet van diverse handhaving- en toezichtmiddelen ter versterking van de compliance, met aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen. MKB is ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Én MKB houdt zich bezig met deurwaarderij en waarde-onderzoek.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Frans Bentvelsen, afdelingshoofd MKB BTW e-commerce

06 - 18 60 24 48

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marc van Zutphen, adviseur Werving & Selectie

06 - 21 30 81 62

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Fiscaal specialist MKB EU btw e-commerce OB

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn - Venlo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel Beheerder SPOC senior e-commerce

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel Beheerder SPOC medior e-commerce

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon