• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)
 • Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 23 mei 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 51512, Plaatsingsdatum: 9 mei 2024

Het Opleidingsinstituut DJI zoekt een Manager Stafbureau (s13). Heb jij een goed ontwikkelde en afgestemde politiek-bestuurlijke antenne, maak je je nieuwe inhoud snel eigen, kun je bestuurlijke lijnen snel uitzetten en houd je wel van snel schakelen? Ben je een verbindende, pro-actieve, stevige adviseur en sparringspartner voor de directie? Maar ben je dat ook voor je medewerkers, en bied je hen binnen heldere kaders de ruimte om zelf aan de slag te gaan?

Ben je ook praktisch genoeg om het leuk te vinden om in een echte ‘doe-organisatie’ te werken? Solliciteer dan voor de functie van Manager Stafbureau.

Als manager Stafbureau geef je leiding aan het team van de afdeling Stafbureau. Dit team bestaat uit acht professionals: onderwijskundigen, beleidsmedewerkers, kwaliteitsadviseurs en communicatiemedewerkers. Samen met je team bewaak je de kwaliteit van het onderwijs van het OI en denk je na na over onderwijsvernieuwing, didactiek en toetsing. Nieuw en overkoepelend beleid van DJI, onderwijskundige concepten en de onderwijskundige praktijk worden door het stafbureau aan elkaar gekoppeld. Het Stafbureau onderhoudt goed contact met beleid (DPMO/het hoofdkantoor), de academische buitenwereld en andere belangrijke partners. De processen op het gebied van onderwijs, beleid, kwaliteit en communicatie vormen de kern van het werk van deze afdeling.

Naast leidinggeven aan het team Stafbureau ondersteun en adviseer je de directie als directiesecretaris. Je bereidt directievergaderingen en managementteam overleggen voor (inhoudelijk en procedureel) en bewaakt de uitvoering van de besluiten. Je speelt in op interne en externe politiek-bestuurlijke ontwikkelingen, bent alert op veranderingen binnen de organisatie, legt contacten met andere afdelingen en zet bruikbare ondersteunende netwerken op.

Kortom een uitdagende functie op een centrale plek in het opleidingsinstituut, waarbij je leiding geeft aan experts op het gebied van onderwijs, beleid, kwaliteit en communicatie én de directie ondersteunt en adviseert op politiek, bestuurlijke en organisatorische aspecten.

Voel jij je aangesproken? Solliciteer dan bij ons!

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een specialistisch opleider en kennisinstituut op het gebied van detentie. Met opleidingen en kennisdeling dragen we bij aan het vakmanschap van medewerkers. Voor alle opleidings- en ontwikkelvraagstukken op het gebied van detentie van rijksorganisaties en de semipublieke sector zijn we gesprekspartner. Het OI is een echte doe-organisatie, en er heerst een hoge betrokkenheid, motivatie en drive, en grote collegialiteit. Bij het OI werken circa honderdtwintig DJI-collega’s en het OI zet daarnaast ook ongeveer 150 externe trainers in een flexibele constructie.

Het OI zorgt ervoor dat nieuwe DJI-medewerkers opgeleid en gecertificeerd aan hun werk kunnen beginnen, bijvoorbeeld door het aanbieden van basisopleidingen voor executieve medewerkers. Daarnaast ontwikkelen we voor het huidige personeel ook permanente educatie. Dat betekent niet alleen het op niveau houden van kennis en vaardigheden, maar ook het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden waar de veranderende DJI-organisatie om vraagt. Dit doen we in nauwe samenwerking met het regulier onderwijs. Innovatie heeft hierin een belangrijke rol. We staan nu voor de uitdaging om ons voor te bereiden op de toekomst en onze visie op leren en ontwikkelen aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben grote uitwerking op het instituut en zijn medewerkers. Dankzij een tomeloze inzet en grote betrokkenheid bij het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen lukt het telkens weer om opleidingen tijdig te starten, in overeenstemming met de werkroosters van de afnemers. We anticiperen op de toegenomen vraag, het leven lang leren en het nieuwe onderwijs. Zo kan het Opleidingsinstituut de DJI-organisatie het meest effectief ondersteunen in het behalen van haar doelstellingen. Hiermee dragen we bij aan de ambities van DJI als detentiespecialist.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer E. Joosten, waarnemend manager stafbureau

06-14489508

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Michiel Snoek, corporate recruiter DJI

06-41548771

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager vakgebied begeleiding

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Trainer X-ray

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Meerdere locaties
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Communicatiemedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon