Manager team Levend Vee

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Agrarisch, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 28 juni Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20210429_13
 • Plaatsingsdatum 29 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij begaan met het toezichtbeleid van dierenwelzijn en diergezondheid? Vraag jij je af hoe dieren getransporteerd worden van en naar Nederland of hoe ze aan hun einde komen op een slachterij? Wij zijn op zoek naar een coachende leidinggevende die het leuk en uitdagend vindt om een sterk beleidsteam neer te zetten waarin alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Ben jij innovatief, resultaat gericht, verbindend en weet jij het beste uit mensen boven te halen? Dan zijn we op zoek naar jou.

Als manager van het team levend vee kom je te werken binnen de directie Keuren, binnen de afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning. Het team bestaat uit een twintigtal collega’s en samen zorgen jullie ervoor dat het toezicht op dierenwelzijn bij (internationaal) transport en bij het doden van dieren op slachterijen naar een hoger plan wordt getild. Naast dierenwelzijn is ook diergezondheid een belangrijk aandachtspunt in het team. Hier betreft het, het transport van dieren binnen Europa, het borgen van de diergezondheidstatus van Nederland en het toezicht op erkende inrichtingen die met dieren omgaan.

Er wordt op strategisch-tactisch niveau gewerkt aan de ontwikkeling, de inrichting en de evaluatie van toezicht en keuringswerkzaamheden op genoemde terreinen. Hiermee beweeg je je op het scharnierpunt tussen beleid en uitvoering met thema’s die vaak in de maatschappelijke en politieke belangstelling staan.

Naast de inhoudelijke focus is er een aantal collega’s betrokken bij bredere thema’s zoals data-analyse, ICT en programmering, een ander belangrijk speerpunt binnen Keuren. Er wordt gewerkt aan de kwaliteit en verbetering van deze werkprocessen en de ontwikkeling van gerelateerde informatieproducten.

Wat ga je doen?

Als manager van het team Levend Vee heb je een visie op toezichtontwikkeling en die draag je uit. Met lef en durf om adviezen te geven en keuzes te maken tussen wat wel of niet urgent en belangrijk is werk je aan een meerjarentoekomstperspectief conform de plan-do-check-act-cyclus. Hierbij stimuleer je je medewerkers om innovatieve wegen te verkennen. Je doet dit samen met de coördinerend specialistisch inspecteurs binnen je team.
Je bewaakt en evalueert de voortgang van projecten en de te leveren resultaten die beschreven zijn in de jaarplannen. Waar nodig stuur je bij en zorg je voor samenhang. Je verbindt partijen en bent een aanjager van samenwerkingsinitiatieven. Je onderhoudt hiervoor intensief contact met interne organisatieonderdelen, zowel binnen de directie Keuren als met de directies Handhaven en Strategie (bv Juridische Zaken en Communicatie) en met externe partijen zoals het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, brancheorganisaties en ngo’s.

Ook stimuleer je de ontwikkeling van kennis en expertise binnen je team. Je heb daarbij oog voor je medewerkers, stimuleert hen zichzelf te ontwikkelen en voert HRM-taken uit voor ongeveer twintig medewerkers.

Daarnaast ben je als lid van het afdelings-MT O&O medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van de afdeling binnen de veranderopdracht van Keuren. Deze richt zich op een verdere professionalisering, focus op strategische doelstellingen (inhoudelijke en organisatorisch), meer uniformiteit in werkwijzen en aandacht voor tijdigheid en kwaliteit van de verschillende producten, zoals rapportages, beleidsadviezen en projectresultaten. Hier vallen ook de Keuren brede thema’s onder als data-analyse, ICT en programmering die onder verantwoordelijkheid van het team levend vee worden uitgevoerd onder.

Je treedt hierbij wisselend op als opdrachtgever, projectleider, projectbegeleider en coach. In je handelen vertolk je de kernwaarden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: transparant, betrouwbaar, onafhankelijk en professioneel.

Functie-eisen

Wat vragen we?

Je bent energiek en vernieuwend draagt bij aan een effectieve, resultaatgerichte werkcultuur. Je bent omgevings- en politiek bewust en signaleert kansen en risico’s voor je team en voor de organisatie en speelt daarop in. Je bent proactief en je neemt hierbij je verantwoordelijkheid om keuzes te maken en verbeteringen door te voeren. Hierbij neem je anderen mee en ben je gericht op samenwerking. Je bent een teamleider die staat voor zijn team, je kunt goed luisteren en weet processen en situaties gemakkelijk te doorgronden. Een open cultuur en goede sfeer zijn voor jou belangrijk en dit draag je ook uit.

 • Academisch werk- en denkniveau (WO), bij voorkeur een afgeronde opleiding Diergeneeskunde of andere relevante richting.
 • Ruime leidinggevende ervaring in het coachen van professionals in complexe (ambtelijke) organisaties.
 • Kennis en ervaring in toezicht- en handhavingsprocessen.
 • Kennis van het politiek-maatschappelijke krachtenveld rondom toezicht en dierenwelzijn.
 • Stressbestendig en daadkrachtig.
 • Je bent een teamspeler en een bruggenbouwer.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden.

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerkvaardigheid
 • Aansturen organisatie
 • Aansturen groep
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Reflecteren

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heest een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA  (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Meer over jouw toekomstige Directie

De directie Keuren is verantwoordelijk voor het uitvoeren van en toezien op keuringen voor, tijdens en na de slacht van dieren, het houden van toezicht, het afgeven van export-certificaten, het afhandelen van verdenkingen en uitbraken van aangifteplichtige dierziekten en het doen van importcontroles.

De directie Keuren bestaat uit twee divisies: de divisie Veterinair & Import, die zich richt op de uitvoering van bovenstaande taken en de divisie Ontwerp & Dienstverlening, die zich richt op de ontwikkeling, de planning en het bewaken van kwaliteit en uniformiteit t.b.v. de uitvoering van deze taken.

Meer over jouw toekomstige Afdeling

De afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning (O&O) bestaat uit 4 teams: team Slachthuizen, team Levend Vee, team Import en Export en het team Inventiebureau Dier.

Binnen de afdeling O&O houden we ons bezig met het ontwerpen, inrichten en evalueren van keuringswerkzaamheden en toezicht voor verschillende doelgroepen. Hierbij wordt projectmatig gewerkt volgens de handhavingsregiecyclus (plan-do-check-act). Zo zorgt de afdeling voor innovatief en modern toezicht en levert informatieproducten, die inzicht geven in de naleving van onze onder toezichtgestelden. Dit vraagt medewerkers die zich blijvend ontwikkelen, analytisch en reflectief zijn en flexibel inzetbaar zijn, waar hun kennis gewenst is. De afdeling borgt zo de kwaliteit en consistentie van de keuringswerkzaamheden en het toezicht en draagt bij aan kennismanagement en advisering binnen en buiten de NVWA.

Het team levend vee bestaat uit een gevarieerde mix van mensen die elkaar steunen, uitdagen en aanvullen. De uitdaging als teamleider is om met jouw kennis, ervaring en inzet het beste uit te medewerkers naar boven te halen.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M.I. (Wendy) Verdonk, Afdelingshoofd Ontwikkeling en Ondersteuning

06-15035973

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Bevlogen Specialistisch Adviseur Retributies

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Startende Toezichthoudend dierenarts (24-36 uur)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats = Woonplaats
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Ervaren (Toezichthoudend) dierenarts (24-36 uur)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats = Woonplaats
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon