Manager Technisch Cluster

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

 • Stand­plaats Tilburg
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 1 februari Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer RVB/2021/03
 • Plaatsingsdatum 6 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Rijksvastgoedbedrijf is in Nederland de grootste speler als het om vastgoed gaat. Van rijkskantoren en musea tot enorme oefenterreinen, gevangenissen, kazernes en vliegbases. Regio Zuid beheert en onderhoudt van alle regio’s binnen het Rijksvastgoedbedrijf de meeste gebouwen (ca. 5000).
Door het leveren van (vak) kennis, expertise en capaciteit draag je, samen metje team, bij aan de instandhouding van belangrijk en karakteristiek vastgoed. Hierbij ligt voor het cluster Werktuigbouwkunde de nadruk op de gebouwgebonden installaties. Het hoofddoel? Het operationeel inzetbaar houden van het vastgoed, zodat onze klanten hun primaire processen zoals vliegen, gevangenen huisvesten, rechtspreken of trainen ongestoord kunnen uitvoeren.

Als operationeel  manager neem jij de regierol op je voor het cluster werktuigbouwkunde (ca. 30 medewerkers) en breng je, gevraagd en ongevraagd, adviezen uit op het gebied van onderhoud en beheer. Hierbij bewaak je ook de processen en regelgeving rondom lopende en nieuwe onderhoudscontracten. Denk hierbij aan contracten voor eerstelijns storingen, correctief en preventief onderhoud en kleine klantvragen of -werken. De diversiteit in panden en de
bijbehorende eisen die eraan gesteld worden maken het werk van je team uitdagend. Het is namelijk jouw taak om te adviseren of we werkzaamheden als Rijksvastgoedbedrijf zelf gaan oppakken of dat we ze uitbesteden aan een marktpartij. Ook ben je scherp op raakvlakken in projecten met andere disciplines, zoals elektrotechniek of bouwkunde.

Als kennisresourcemanager ben je verantwoordelijk voor de inzet van technische kennis, ook wanneer het technische kennis van buiten het Rijksvastgoed betreft.  Ook is het van belang te kijken op welke wijze de kennis en expertise lijnen zich t.o.v. de markt ontwikkelen en hoe
kruisbestuiving kan plaatsvinden. Een efficiënte inzet van human resources staat centraal in jouw werk. Je werkt hierbij nauw samen met jouw vier collega clusterhoofden Elektrotechniek, Bouwkunde en  2 x Object- en projectmanagement. Onder andere zorg je voor een adequate personeelsbezetting op de verschillende projecten en programma’s . Een hele puzzel, waarbij je
iedere keer weer een perfect evenwicht moet zien te bereiken tussen competenties en vaardigheden, over- en onderbezetting. Natuurlijk kom je daarbij regelmatig voor uitdagingen te staan. Zoals projecten die uitgesteld worden, vergunningen die worden ingetrokken of financiën die op het laatste moment niet op orde blijken te zijn. Jij speelt hier adequaat op in. Jij en je collega clusterhoofden staan onder de leiding van het regiohoofd Zuid en vormen
samen het Managementteam Regio Zuid.

Communicatie, motiveren, inspireren, draagvlak creëren is essentieel in jouw functie en samenwerken staat voorop. Zo heb je regelmatig overleg met je medewerkers, vakkenniswerkers, directe collega’s, maar ook met onder meer de landelijke kenniscoördinator, vertegenwoordigers van expertiseteams en programmamanagers om inzetbaarheid en capaciteit af te stemmen. Ook houd je contact met je collega’s die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van jouw adviezen. Daarnaast voer je in- en extern overleg over onder meer werkwijzen, voortgang, kwaliteit, veiligheid, realisatie, oplevering en contractafspraken.
Je werkt vanuit ons hoofdkantoor in Tilburg en bezoekt je teamleden wanneer nodig op locaties. Jij en jouw team denken vooruit, prognosticeren en lossen verstoringen op nog voordat ze plaatsvinden.  Daarbij ben je voortdurend alert op het functioneren van je team en onderneem je alles wat jij nodig vindt om het best mogelijke resultaat te bereiken. Je voert personeelsgesprekken, clusteroverleggen en je anticipeert op ziekteverzuim en personeelswisselingen.
De kennis- en kundeontwikkeling van je mensen staat hoog op je prioriteitenlijst, waarbij je jouw cluster ook landelijk binnen het RVB vertegenwoordigt.  Gezien de aanstaande herstructurering van de Directie Vastgoedbeheer is een veranderingsgezinde instelling belangrijk en zal extra inzet vereist zijn om je mensen hierbij te ondersteunen.

Functie-eisen

 • Je hebt aantoonbaar wo-niveau door opleiding of werkervaring. Met een flinke werkervaring (> 10 jaar) in het leiden/aansturen/managen van vaste teams.
 • Je hebt een technische achtergrond in [bij voorkeur] de werktuigbouwkundige omgeving en ervaring in vastgoedonderhoud.
 • Je hebt kennis van de geldende normen, technieken en methoden van ontwikkeling, realisatie, beheer en instandhouding van vastgoed en/of infrastructuur
 • Je hebt ervaring als leidinggevende, bij voorkeur in meerdere organisaties in de bouw of vastgoedonderhoud.
 • Je hebt de kwaliteiten om een middelgroot team op inspirerende en proactieve wijze te leiden en te managen.
 • Je bent je bewust van het feit dat prioriteiten op de politieke agenda soms verschuiven en dat er verschillende machtsfactoren meespelen die ook jouw agenda bepalen. Daar ga je dan op een verantwoordelijke manier en flexibel mee om.

Voor het volledige functieprofiel van manager schaal 12 kijk je op http://www.functiegebouwrijksoverheid.nl

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 10 februari 2021. We verzoeken je hiermee rekening te houden.
 • Op dit moment vindt het eerste gesprek plaats via videobellen. Bij de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek ontvang je hiervoor een instructie.
 • Je start met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twaalf maanden. Bevalt het na die tijd nog steeds van beide kanten? Dan krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf (in de toekomst) een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
 • Omdat we duurzaamheid stimuleren, reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov zijn bedrijfsauto's beschikbaar.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken we onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. Je overlegt met het sectiehoofd hoe je hier invulling aan geeft. Het kan dus ook zijn dat je af en toe op een andere locatie of thuis werkt.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Vastgoedbeheer bestaat uit de afdelingen Klant- en Vastgoedmanagement, Technisch beheer, Realisatie West, Realisatie Oost en Expertisecentrum Techniek. De Directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

Afdeling Realisatie Oost

De afdeling Realisatie Oost is samen met de afdeling Realisatie West integraal verantwoordelijk voor het in stand houden van de panden die het Rijksvastgoedbedrijf in eigendom heeft, (ver)pacht of (ver)huurt. Afdeling Realisatie Oost bestaat uit de sectie Noord (provincies Groningen, Friesland, Overijssel en Drenthe), sectie Oost (provincies Gelderland en Flevoland) en sectie Zuid (provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg).

Sectie Zuid, cluster Werktuigbouwkunde

De sectie (regio) Zuid bestaat uit vijf clusters en het sectiehoofd. Het cluster Werktuigbouwkunde verzorgt, samen met de clusters Bouwkunde en Electrotechniek, de technische expertise en uitvoering van de kerntaken binnen het vastgoedbeheer. Binnen deze functie is de dienstverlening gericht op de technische ondersteuning van de objectmanagers en projectleiders van de twee clusters Object- en Projectmanagement van de sectie Zuid.

Samen met de clusterhoofden en twee managementondersteuners vorm je een managementteam dat zich hard maakt voor de realisatie van de jaaropdracht en verantwoording aflegt aan het sectiehoofd. We zijn gedreven, open, en stimuleren elkaar. Zelfstandig, ook dat zijn we. Eerstelijnsproblematiek pikken we eerst gezamenlijk op voordat we daarover in overleg treden met het sectiehoofd. De dynamiek van een staatsbedrijf, waarbij de politiek veelal de prioriteiten bepaalt, maakt ons werk extra interessant en uitdagend. Samen ontspannen vinden we belangrijk. We doen actief aan teambuilding, na het werk
zoeken we elkaar geregeld op voor een hapje en een drankje, en ook cluster- en teamuitjes behoren tot ons jaarlijkse ontspanningsrepertoire.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

J.J.E. van de Ven, Hoofd sectie Zuid

06-11792416

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving & Selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice Werving & Selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior technische medewerker werktuigkunde

Rijksvastgoedbedrijf
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 28 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Bouwkundige voor beheer en onderhoud van Rijksvastgoed

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 29 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Objectmanager Rijksvastgoed

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon