Manager vergunningverlening Autoriteit woningcorporaties

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Volkshuisvesting
 • Reageren voor 17 mei Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2021-0479
 • Plaatsingsdatum 30 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een verandering in de manier van werken en samenwerken, daar ga jij mee aan de slag als ervaren manager. Jij geeft jouw medewerkers de juiste coaching en begeleiding vanuit een ontwikkelperspectief. Je werkt zowel in Utrecht als vanuit huis.

Wat ga je doen als Manager vergunningverlening?
Een aanpassing van onze manier van werken, deels andere competenties, eenduidige werkprocessen en rolverdeling, maar bovenal nauwere samenwerking binnen de afdeling en binnen de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Daar wordt om gevraagd door een herziening van de Woningwet die naar verwachting in de tweede helft van dit jaar wordt doorgevoerd. Met deze wijziging verandert ook het werk van de afdeling Vergunningverlening doordat een aantal ‘harde’ toetsingscriteria worden vervangen door een ruimere discretionaire bevoegdheid. De inspecteurs krijgen op onderdelen meer ruimte om de (lokale) context mee te wegen bij hun besluit. Centraal daarbij staat het volkshuisvestelijk belang en risicogestuurd werken vanuit vertrouwen.

Jij speelt een belangrijke rol bij het verder vormgeven van deze omslag. Via duidelijke sturing creëer je binnen je afdeling draagvlak voor alle veranderingen. Je ondersteunt je medewerkers en versterkt de onderlinge band en samenwerking. Vanuit een ontwikkelperspectief begeleidt en coach jij medewerkers.

Vanuit jouw positie maak je onderdeel uit van het managementteam van de Aw en ben je medeverantwoordelijk voor de strategie, besturing en ontwikkeling van de Aw. Je bent de verbindende schakel tussen de afdeling Vergunningverlening en het MT van de Aw. Je stuurt actief op Aw-brede samenwerking. Daarnaast heb je contact met de diverse stakeholders zoals corporaties, het ministerie van BZK, Aedes, WSW, VTW, SVWN en NVBW. Zo haal je buiten naar binnen, en vice versa Je houdt in je werk steeds het volkshuisvestelijk belang voor ogen. Naar buiten toe ‘sta’ jij voor de afdeling; zowel richting de andere afdelingen van de Aw als richting de corporaties en hun belangenbehartigers.

Klik voor meer informatie over de Aw en het werk van de afdeling Vergunningverlening op deze link
Alvast kennis maken? Klik op de link

Wat wordt jouw belangrijkste focuspunt als manager vergunningverlening?
Van de afdeling een echt team maken waar het fijn is om te werken en medewerkers het naar hun zin hebben en waar de werkprocessen goed geregeld zijn: het geheel loopt soepel. Je zorgt dat taken en processen verbeterd worden, de werkprocessen aangepast worden zijn en dat de capaciteit wordt afgestemd op wat nodig is.

Hoe ziet je inwerkprogramma eruit?
In deze tijd krijg je een goed en grotendeels online inwerktraject waarbij je kennis maakt met de ILT, de Aw, jouw afdeling en jouw collega afdelingshoofden. Binnen het team krijg je een buddy toegewezen die je inwerkt en bij wie je terecht kan met al jouw vragen.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma.
 • Je hebt in ieder geval enkele jaren recente ervaring als hiërarchisch leidinggevende binnen een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt aantoonbare managementervaring tijdens een verandertraject.
 • Je hebt ervaring met het aansturen van een multidisciplinair en hoogopgeleid team.
 • Je hebt inhoudelijke belangstelling voor het onderwerp volkshuisvesting.

Naast de eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen…..
Je bent een enthousiaste en toegankelijke leidinggevende die zich met verve in zet voor deze opgave, de medewerkers daarbij inspireert en hen onderling weet te verbinden. Je geeft leiding aan circa 15 medewerkers met verschillende achtergronden. Je bevordert de samenwerking en de teamcohesie. Je helpt de medewerkers om te groeien in hun functie; door hen te coachen, met opleidingen en door hen de verantwoordelijkheid te geven die bij hen past. Met het oog op een rechtszekere invulling van de discretionaire bevoegdheden, bevorder je kennisdeling en –ontwikkeling. Je geeft vertrouwen, je communiceert duidelijk en bent helder en transparant over de door jou genomen besluiten. Je zorgt ervoor dat de mensen in jouw team zich gehoord voelen èn dat zij zich conformeren aan genomen besluiten.

De Inspectie Leefomgeving en Transport en de Aw hechten grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden, ervaringen en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. We zijn nieuwsgierig naar wat jij daar aan kan bijdragen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Heb je interesse? Je kan reageren op deze vacature tot 17 mei 2021.
 • Gesprekken vinden plaats op 31 mei en 1 juni 2020.
 • De eerste gesprekken vinden online plaats via Webex.
 • Als je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek vragen we je een e-assessment te maken. Dit is geen selectie-instrument, het rapport dat uit het assessment volgt is bedoeld als input voor het gesprek.
 • Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een (online) voorselectietest, een assessment en het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De ambitie van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) is het, in het belang van de volkshuisvesting, bijdragen aan het vertrouwen in een goede taakuitoefening door woningcorporaties. Wij sturen programmatisch en multidisciplinair op het realiseren van dit maatschappelijke doel. Hierbij ligt onze focus op het toezicht op governance. We hebben als Aw zelf alle primaire bedrijfsfuncties in huis. Denk aan informatie verzamelen, informatie analyseren, vergunningverlening en toezicht houden. Continu streven we naar inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, risico’s en trends. We houden effectief toezicht, plegen slimme interventies en verlenen vergunningen. Daarnaast geven we signalen af richting zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als de praktijk. Om ons werk optimaal te kunnen uitvoeren, werken we steeds intensiever samen met partners voor informatieverzameling en toezicht. De Aw bestaat uit de afdeling Informatie en programmering, de afdeling Vergunningverlening en de afdeling Toezicht met daaronder vallend 2 teams Toezicht.

Afdeling Vergunningverlening
Op de afdeling Vergunningverlening behandelen we aanvragen in het kader van de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets, waarbij de inspecteurs uit de afdeling Toezicht een adviserende rol vervullen. Daarnaast behandelen we aanvragen voor alle overige vergunningen. Ook ondersteunen we deze processen op administratief gebied.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. We werken aan een duurzame en veilige leefomgeving, aan veilig transport en aan het vertrouwen in de woningcorporaties. We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie. 

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Guus Sjouke

06-13307593

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicolien Eisenga

06-39834544

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Startend vergunningverlener vliegscholen

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur spoormaterieel

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur airoperations

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon