Manager Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 17 mei Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 39/21-05
 • Plaatsingsdatum 4 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Mensen die ziek of arbeidsongeschikt worden snel weer terug naar werk begeleiden. En als dat niet lukt zorgen voor inkomensondersteuning. Daarvoor zet jij je in als manager van de afdeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. Een dynamische functie waarin je op een inspirerende manier sturing geeft aan de afdelings- en directiedoelen en de verbinding legt met de doelgroepen en met alle betrokkenen bij beleid. Daarnaast ben je de inhoudelijk sparringpartner voor bewindspersonen.

Als manager Ziekte en Arbeidsongeschiktheid geef je op een inlevende en verbindende manier beleid op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid concreet en succesvol vorm en je stuurt op de uitvoering ervan. Met een goed gevoel voor wat er leeft onder onze doelgroepen en met een scherp oog voor onbedoelde bijeffecten van dit beleid. Kort gezegd is dit waar het in jouw verantwoordelijke functie als manager Ziekte en Arbeidsongeschiktheid vooral om draait. Een rol waarin je intern en extern de voortrekker bent in een beleidsopgave die een grote groep werknemers en zelfstandigen in Nederland direct raakt.

Als manager ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk. Door jouw motiverende en inspirerende manier van leidinggeven voelen jouw medewerkers zich vrij en gesteund tegelijk. Zo ben je benaderbaar voor en betrokken bij je medewerkers. Je creëert een omgeving waarin iedereen zich veilig en gezien voelt en houdt de balans tussen werk en privé bij iedere collega goed in de gaten. Je zorgt voor de werkverdeling, een adequate prioritering en evenwichtige werkbelasting. Ook heb je oog voor de kwaliteiten en de talenten van je medewerkers: dankzij jou heeft iedereen een takenpakket dat bij hem of haar past.

Verder geef je sturing aan de afdelingsdoelen en werk je zelf actief mee aan het behalen hiervan. Je stuurt op heldere resultaten, zorgt dat beleid in de breedte concreet handen en voeten krijgt en richt processen in om tot besluitvorming te komen. Daarin ben je een faciliterende manager, die medewerkers veel ruimte geeft voor eigen initiatief en voor het nemen van verantwoordelijkheid. Je zorgt bovendien dat we (signalen van) de mensen voor wie ons beleid bedoeld is, meenemen in de besluitvorming. Je doorziet snel de hoofdlijnen van de dossiers en legt daarbij verbinding met andere dossiers binnen SZW. Daarmee ben je een belangrijk adviseur voor de bewindspersonen van SZW en sta je waar nodig de minister bij tijdens debatten in de Tweede Kamer.

In je functie werk je nauw samen met je collega-managers binnen de directie Werknemersregelingen, SZW, UWV en de Belastingdienst. Daarnaast speel je een belangrijke rol in het netwerk van inkomensverzekeraars en werkgevers en werknemersorganisaties. Daarin neem je samen met je medewerkers het initiatief. Je bent een echte ambassadeur van het beleid onder alle betrokkenen. Je hebt een goed oor voor politieke en maatschappelijke opvattingen, je weet wat er speelt binnen de doelgroepen, maar je gaat ook op zoek naar de vraag achter de vraag. Binnen al deze krachtenvelden communiceer je open en inspirerend. Je handelt standvastig, maar weet ook wanneer flexibiliteit geboden is.

Je maakt als manager Ziekte en Arbeidsongeschiktheid deel uit van het hechte managementteam van Werknemersregelingen. Met de vier overige afdelingshoofden en de directeur neem je de tijd voor onderlinge inhoudelijke discussies, maar ook voor gezelligheid. Elkaar scherp houden, elkaar steunen en het goede voorbeeld geven richting de directie, zoals in de werk-privébalans, vinden we in ons managementteam erg belangrijk.

Functie-eisen

Wat vragen we van je?

 • Je hebt academisch niveau.
 • Je hebt kennis van de sociale zekerheid en je weet hoe de besluitvormingsprocessen binnen het Rijk werken.
 • Je hebt ervaring met leidinggeven en hebt daarbij oog voor de kwaliteiten en de behoeften van individuele medewerkers met en zonder arbeidsbeperking.
 • Je hebt affiniteit of ervaring met de uitvoering van beleid en hebt oog voor de menselijke maat in de uitkomsten van beleid.
 • Je hebt een goed gevoel voor het politiek en maatschappelijk debat en durft je open en kritisch op te stellen, ook richting de ambtelijke top en bewindspersonen.

Wat bieden we?

 • Een uitdagende managementfunctie in het hart van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij je grote impact hebt op de organisatie en op de samenleving.
 • Een salaris tussen de € 5.485,47 en € 7.736,71 bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Ook detachering is mogelijk. In dat geval behoud je je huidige salarisschaal en rechtspositie.
 • Volop budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
 • Flexibele werktijden.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. In verband met de coronamaatregelen werk je op dit moment voornamelijk vanuit huis. Daarbij kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de cao Rijk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 7736,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 15 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €5.485 Max. €7.736 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Publiek Leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.
Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk. Deze vacature, en de andere vacatures die onder de ABD vallen, kan je tevens terugvinden op www.algemenebestuursdienst.nl. Om in aanmerking te komen voor de functies die onder de ABD vallen is het van belang dat je beschikt over ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

- managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
- divers en veelzijdig samengestelde teams.

 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen we referenties opvragen.
 • VWNW kandidaten dienen bij hun sollicitatie duidelijk te vermelden dat zij over deze status beschikken zodat hun sollicitatie met de juiste voorrang behandeld kan worden.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid
De twintig medewerkers van jouw afdeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid werken samen met collega’s van SZW, UWV en de Belastingdienst aan re-integratie richting werk en inkomensondersteuning voor mensen die ziek of (deels) arbeidsongeschikt zijn. Waar UWV, maar ook werkgevers, primair verantwoordelijk zijn voor het re-integratieproces en inkomensondersteuning, creëren we bij het Rijk hiervoor de wettelijke en financiële randvoorwaarden.

Om onze doelen te bereiken doen we onder meer het volgende:

 • In gesprek met uitkeringsgerechtigden, werkgevers en uitvoerders monitoren we of het gevoerde beleid begrijpelijk, menselijk en effectief is.
 • We ontwikkelen en onderhouden wet- en regelgeving op het gebied van ziekte- en arbeidsongeschiktheid. Het gaat daarbij onder andere om loondoorbetaling bij ziekte (geregeld in het Burgerlijk Wetboek), de Ziektewet, de WAO en WIA en de Wajong.
 • We brengen prikkels aan in de uitkerings- en financieringssystematiek, zodat zowel de werknemer als de werkgever zich optimaal inspannen om ziekte te voorkomen of zo snel mogelijk te zorgen dat de werknemer weer aan het werk gaat.
 • We geven het UWV opdracht voor het verrichten van dienstverlening, re-integratieactiviteiten om mensen weer aan het werk te helpen en bieden voorzieningen aan mensen met een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering voor wie de voormalig werkgever geen verantwoordelijkheid meer draagt.

De belangrijkste inhoudelijke opgaven voor de komende jaren zijn:

 • het doorlichten van beleid en uitvoering op (onbedoeld) hardvochtige uitkomsten;
 • het creëren van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel;
 • het zorgen voor maatwerk in de dienstverlening van UWV;
 • het volgen en voeden van de maatschappelijke gesprekken over verplichtingen van werkgevers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • het zorgen voor oplossingen in de mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van sociaal-medische beoordelingen;
 • het vereenvoudigingen van wetgeving.

De afdeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid valt onder het directoraat-generaal Sociale Zaken en Integratie (DG SZI) binnen de directie Werknemersregelingen. Lees hier meer over DG SZI en de directie.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Janneke Boer, waarnemend directeur Werknemersregelingen

06 211 60 198

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tamar van Beek, MD-consultant Bureau Algemene Bestuursdienst

06 212 20 992

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd e-Commerce Kennis- en Expertisecentrum Buitenland

Het ministerie van Financiën.
 • Stand­plaats Eindhoven/Heerlen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 9 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Hoofd Bezwaar & Toezicht kantoor Eindhoven

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Regiodirecteur Almelo/Enschede bij directie Midden- en Kleinbedrijf (schaal 15)

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Almelo/Enschede
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 17 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon