Manager Zorg en Rapportage NIFP (psychiater/psycholoog) locatie Zuid-Nederland

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Uren per week 27 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 18 augustus
 • Vacaturenummer 10603
 • Plaatsingsdatum 20 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave
De ambulante dienst Zuid-Nederland wordt aangestuurd door een duaal managementteam; bestaande uit de manager Zorg en Rapportage (ZR) en een manager bedrijfsvoering en algemene zaken. Dit duale team is resultaatverantwoordelijk voor de aansturing van de dienst en realisatie vaan de doelen. Beide managers zijn integraal verantwoordelijk voor de dienst en zijn, binnen de gestelde kaders, bevoegd om keuzes te maken ten aanzien van zaken als de inrichting van werkprocessen, medewerkers en middelen. Daarnaast heeft het duele team voor het gehele NIFP als taak een actieve bijdrage te leveren aan de koers, procesinnovatie en het doorvertalen van strategisch beleid. 

De manager ZR is leidinggevende van de psychiaters binnen de ambulante dienst Zuid-Nederland. Voor een evenwichtige span of control tussen beide duale partners kan het voorkomen dat de manager ZR ook de psychologen aanstuurt. 

Je bent zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin verantwoordelijk voor de drie primaire producten van de ambulante dienst; PJ Rapportages, indicatiestellingen forensische zorg en de psychiatrische zorg aan Just abelen (in penitentiaire inrichtingen en detentiecentra). Toetst en bewaakt de kwaliteitsaspecten van de lokale NIFP-producten die de inhoudelijke professionals (psychiaters, psychologen, juristen en coördinatoren forensische zorg) van de dienst maken. Beoordeelt of producten voldoen aan de kwaliteitsstandaarden en zet indien nodig acties uit ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Op casusniveau treedt je op als vraagbaak voor psychiaters, psychologen, juristen en coördinatoren forensische zorg. 

Je bent verantwoordelijk voor de kennisdeling en kennisvermeerdering binnen de dienst. Zo ook voor de inhoudelijke scholing van de professionals en Pro Justitia rapporteurs. 

Als manager ZR val je direct onder de directie NIFP en maakt deel uit van het managementteam. Binnen de dienst draag je de beleidskeuzes en besluiten van de directie uit. Je vertegenwoordigt het NIFP op strategische niveau en bent een verbindende schakel tussen het NIFP, opdrachtgevers en ketenpartners zoals; Officieren van Justitie, vestigingsdirecteuren gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring (GW VB), Rechter-Commissarissen, het OM, gerechtshoven en arrondissementsrechtbanken, GGZ-instellingen, Reclasseringsorganisaties en overige ketenpartners. 

Leiderschap
Het primaire proces van DJI bestaat vooral uit mensenwerk. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Van de manager ZR wordt leiderschap en uitstekende managementvaardigheden verwacht als mede het vermogen om mensen op een resultaatgerichte wijze te binden en motiveren. U spreekt mensen aan, inspireert en bent een persoonlijk voorbeeld als het gaat om het tonen van het door de organisatie gewenste gedrag. 

Functie-eisen

 • afgeronde academische studie geneeskunde; Eventueel past een andere afgeronde WO-opleiding in een voor deze functie relevante richtingen zoals klinisch psycholoog of GZ-psycholoog, BIG-geregistreerd;
 • aantoonbare kennis van leiderschaps- en managementvaardigheden;
 • aantoonbare leidinggevende ervaring met het leidinggeven aan professionals;
 • aantoonbare forensische ervaring bij voorkeur als psychiater;
 • ervaring in de forensische zorg is een pré;
 • gedegen kennis en inzicht in het PJ-rapportageproces, het zorgproces en het indicatieproces forensische zorg. U beschikt over een NRGD-registratie;
 • sociaalvaardig, bestuurssensitief en besteedt actief aandacht aan de samenwerking van het NIFP binnen het strafrecht en GGZ-keten.


Competenties 

 • Visie
 • creativiteit
 • resultaatgericht
 • organisatiesensitiviteit
 • politieke en bestuurlijke sensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • verbindend leiderschap
 • netwerken
 • reflectie
 • integriteit

+ zie ook Profiel Middenmanager Functiegebouwrijksoverheid
 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 27
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 

 • Ben je al in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Het gaat om een functie die valt onder het onderdeel Management Development van het DJI-hoofdkantoor. Dat betekent dat je als manager continu aan je eigen ontwikkeling en mobiliteit werkt.
 • Een assessment op basis van competenties maakt deel uit van de selectieprocedure. 
 • DJI stelt bijzondere eisen aan integriteit en betrouwbaarheid van haar medewerkers en externen, die werkzaamheden verrichten op een locatie van DJI. Voor het screenen van medewerkers en externen maakt DJI gebruik van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • In verband met de coronamaatregelen werk je in eerste instantie veel vanuit huis. Daarbij kun je uiteraard rekenen op goede begeleiding en thuiswerkvoorzieningen.
 • Een bij de functie passend salaris (BBRA 14, voor medisch specialisten is een AMS-toeslag en 5% managementtoeslag van toepassing).
 • Acquisitie nav deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Deze vacature valt in de functiegroep Midden manager. Binnen het Functiegebouw Rijk staat deze functiegroep omschreven als: geeft (hiërarchisch) leiding aan en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het organisatieonderdeel. Wilt u meer over de functiegroep Middenmanager en de betreffende doorgroeimogelijkheden te weten komen, ga dan naar het Functiegebouw Rijk. 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het NIFP bestaat uit het Pieter Baan Centrum (PBC) en vijf regionale kantoren in Amsterdam, Den Haag, Den Bosch, Zwolle en Utrecht. De directie en de leiding van die vijf kantoren en het PBC vormen samen met drie (staf)hoofden op het hoofdkantoor van het NIFP het managementteam. 

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) is een expertisecentrum voor forensische psychiatrie en psychologie, en somatische zorg in justitiële inrichtingen. Hier adviseren forensisch gedragsdeskundigen (psychiaters en psychologen) de rechtspraak door pro justitia-rapportages te leveren. Pro justitia-rapporteurs onderzoeken onder andere de persoonlijkheid van verdachten in strafzaken. In het Pieter Baan Centrum onderzoekt het NIFP jaarlijks zo’n tweehonderd observandi en freelancerapporteurs maken jaarlijks enkele duizenden pro justitia-rapportages.

Daarnaast behandelen de psychiaters van het NIFP mensen in justitiële inrichtingen, is het instituut verantwoordelijk voor het stellen van indicaties voor de forensische zorg en adviseren we als NIFP onder meer over detentiegeschiktheid en strafonderbrekingen.
Ook zijn we verantwoordelijk voor het ontwikkelen van kaders en richtlijnen op het terrein van psychiatrische, psychologische en somatische zorg.

Als kennisinstituut werken we via wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering, permanent aan het ontwikkelen en verzamelen van kennis op het gebied van de forensische psychiatrie en psychologie. Ook hebben we de Europese norm bepaald als het gaat om assessment van de gevaarlijkheid van terroristen.
 

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J. Koopman, algemeen directeur NIFP

06-52814965

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw M. Sanders, MD-adviseur

06-50074875

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Psychiater NIFP (salaris max. € 9.618,- p.m.)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 18-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Forensisch Psychiater (schaal 14 met een toelage conform AMS)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Forensisch kinder- en jeugdpsychiater (schaal 14 met een toelage conform AMS)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 18-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon