Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Marktanalist/inspecteur

Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 7 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer NEA_20200608_12/13
 • Plaatsingsdatum 9 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb jij ervaring met (bio)brandstoffen als analist, trader of anderzijds en voel jij je betrokken bij onderwerpen als klimaat en duurzaamheid? Dan is de functie van marktanalist/inspecteur NEa misschien iets voor jou! Met de invulling van jouw rol maak je impact op het bereiken van klimaatdoelstellingen.

Heb je ervaring met commodities en trading, ervaring met marktanalyses of een financiële (of audit) achtergrond dan nodigen we je van harte uit te solliciteren. 

Leveranciers van brandstoffen zijn verplicht om jaarlijks een (toenemend) deel van die brandstoffen uit hernieuwbare energie, met name biobrandstoffen, te laten bestaan om CO2-emissiereductie in de brandstofketen te realiseren. 

Als marktanalist Energie voor Vervoer heb je een cruciale rol in het functioneren van de systematiek. Aan deze rol geef je invulling door onderzoek te doen naar de (prijs)ontwikkeling op de markt van (bio) brandstofstromen en het identificeren van risico's. Je brengt de biobrandstoffen sector (in Nederland) in kaart en legt verbanden tussen prijzen en volumes van grondstoffen en producten. Je haalt signalen op bij spelers in de markt en andere toezichthouders. Het analyseren van data, rapporten en bevindingen behoort ook tot je taak. Je legt de verbinding van ontwikkelingen in de markt met risico's voor naleving. Ontwikkelingen in de dynamische markt vragen continu om toetsing aan bestaande regelgeving en aan reflectie op de bredere beleidscontext en daaropvolgende actie of besluitvorming door de NEa. Het realiseren van een efficiënte(re) naleving zijn daarbij je drijfveren. 

De onderwerpen binnen je kennisgebied zijn onder andere de brandstoffenmarkt en biobrandstoffen. In dit licht heb je intensief contact met de primaire doelgroep en de onder toezicht gestelde (de brandstof leverende bedrijven en de bedrijven in de biobrandstoffenketen), maar ook met overheidsorganisaties (ILT, Belastingdienst, CBS, RVO.nl) en brancheverenigingen, verificatie- en certificeringsinstanties. Binnen de NEa werk je nauw samen met je collega-inspecteurs, maar ook met de afdeling communicatie, de helpdesk en adviseurs.

Functie-eisen

 • Je hebt WO werk- en denkniveau en kennis van het doen van marktanalyses. Kennis van energie, duurzaamheid en/of biomassa is een pré. 
 • Je hebt belangstelling voor onderwerpen als klimaat en duurzaamheid en ambieert een actieve rol in de energietransitie. 
 • Je bent analytisch ingesteld en bijt je graag vast in technisch-inhoudelijke en juridische vraagstukken. 
 • Je weet hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden en kan (in beide richtingen) de verbinding tussen beleid, nalevingsrisico's en uitvoeringspraktijk leggen. 
 • Je kunt goed en flexibel schakelen tussen de diverse opdrachten en onderwerpen waar je aan werkt. 
 • Je komt op eigen initiatief met verbetervoorstellen die bijdragen aan de kwaliteit, efficiency en effectiviteit van de taakuitvoering. 
 • Je brengt je visie helder en overtuigend onder woorden, zowel verbaal als op schrift. 
 • Je legt moeiteloos contacten en bent een enthousiaste netwerker. 
 • Je werkt even gemakkelijk zelfstandig als in teamverband, denkt vanuit oplossingen en neemt je verantwoordelijkheid. 
 • Je kunt goed plannen en organiseren en bent thuis in de digitale wereld. 
 • Je voelt aan hoe je moet opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Competenties:

 • Analytisch vermogen
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Oordeelsvorming
 • Flexibiliteit
 • Samenwerkingsgerichtheid en zelfstandigheid
 • Plannen en organiseren
 • Netwerkvaardigheid
 • Creativiteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

In de regel verloopt de sollicitatieprocedure als volgt. Na een eerste gespreksronde zal bij goed gevolg een tweede gesprek plaatsvinden, met een andere samenstelling en specifieke focus op punten die in het eerste gesprek zijn blijven liggen of vragen hebben opgeroepen. De NEa kan vervolgens door jou opgegeven referenten raadplegen of eventueel een assessment organiseren. Een laatste stap is een arbeidsvoorwaardengesprek.

Bij een positieve uitkomst, zal je rond het moment van indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag moeten inleveren. 

De eerste aanstelling is bij het domein Energie voor Vervoer. Bij de NEa wordt jaarlijks in goed onderling overleg vastgesteld hoe de medewerkers worden ingezet binnen de organisatie. Dat betekent dat je ook bij andere domeinen inzetbaar bent.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het domein (afdeling) Energie voor Vervoer beheert de uitvoeringssystematiek Energie voor Vervoer (EV) in Nederland en houdt daar toezicht op. Leveranciers van brandstoffen zijn verplicht om jaarlijks een (toenemend) deel van die brandstoffen uit hernieuwbare energie te laten bestaan en CO2-emissiereductie in de brandstofketen te realiseren. Het domein EV heeft een primaire doelgroep van circa 70 bedrijven.

Het domein is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de wettelijke systematiek. Concreet betekent dit onder meer dat het domein beleid vertaalt in concrete maatregelen en voorlichtingsmiddelen, rapporteert over de naleving door de doelgroepe en het Register Energie voor Vervoer beheert. Ook controleert het domein (ter plaatse) of bedrijven de wettelijke bepalingen naleven en worden zonodig sancties opgelegd. Ten slotte geeft het domein advies over gewenste verbeteringen in Europees en nationaal beleid. 

Vanaf 2022 krijgt het domein nieuwe taken in het toezicht op de keten van biobrandstoffen. Jouw functie is een belangrijke schakel om deze nieuwe taken uit te voeren. Jouw rol kan veel impact hebben op de effectiviteit van uitvoering.

Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Nederlandse Emissie Autoriteit

De NEa geeft mede uitvoering aan het klimaatbeleid door het faciliteren van de uitvoering van en het toezicht houden op een aantal instrumenten dat gericht is op de reductie van CO2-uitstoot en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie. De NEa heeft twee inhoudelijk domeinen, namelijk Energie voor Vervoer (EV) en Emissiehandel (EH). 

Deze vacature is voor EV, de uitvoering van de wet- en regelgeving op het gebied van hernieuwbare energie en CO2-reductie voor vervoer. Bedrijven moeten zich houden aan hun verplichtingen. De NEa borgt dat door te informeren, te faciliteren, te controleren, te handhaven, te rapporteren en te adviseren. De NEa wordt gedreven door een drietal kernwaarden: onafhankelijk, rechtvaardig en open. 

De NEa zet zich in voor samenwerking binnen Nederland, maar ook in een internationale context, om de effectiviteit van de systemen waar zij op toeziet te vergroten. Emissiehandel en de inzet van hernieuwbare energie (biobrandstoffen) kennen immers een grensoverschrijdende context, met grotendeels EU-breed vastgestelde juridische kaders. 

De NEa is een kleine organisatie waar veel van iedereen wordt gevraagd, maar waar je inspanningen ook snel tot resultaat kunnen leiden en initiatieven worden beloond. Er is veel ruimte om proactief met ideeën te komen. Er wordt gestuurd op resultaat en afspraken, met een grote eigen verantwoordelijkheid.

De NEa is een agentschap met een bestuur als zelfstandig bestuursorgaan. Het agentschap NEa valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De ministeries van EZK en Infrastructuur en Waterstaat zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid en wetgeving op het gebied van klimaat en hernieuwbare energie en vanuit die rol opdrachtgevers voor de werkzaamheden van de NEa.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Harry Geritz, Hoofd Energie voor Vervoer

06-51162532

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Opleidingskundig adviseur digitale leermiddelen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Talentvolle senior jurist

Agentschap Telecom
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur Geestelijke Gezondheidszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon