Medewerker abeidstoeleiding

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Nijmegen
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.397 - €3.097
 • Salaris­niveau schaal 5, schaal 6
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 24 oktober
 • Vacaturenummer 37841
 • Plaatsingsdatum 26 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een betere toekomst voor jongeren na jeugddetentie. Dat is waar jij als medewerker arbeidstoeleiding bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (hierna: RJJI) in Nijmegen aan  bijdraagt. Dagelijks begeleid je jongeren tussen 12 en 25 jaar bij het veroveren van een positie op de arbeidsmarkt. Met jouw werk maak je dus verschil op zowel individueel als maatschappelijk niveau.

Ons doel? Jongeren voorbereiden op, of begeleiden naar een baan of opleiding. Het kan hierbij gaan om een functie op de reguliere of beschermde arbeidsmarkt, een leerwerkplaats, een vervolgopleiding, beroepsbegeleidend onderwijs of een interne stage. Wanneer jongeren niet meer leerplichtig zijn of wanneer het huidige onderwijsaanbod niet aansluit bij individuele mogelijkheden en behoeften van jongeren, is arbeidstoeleiding een alternatief. Maar het kan ook ingezet worden als aanvulling. Het is van belang dat de RJJI elk arbeidspotentieel benut, omdat dit aansluiting vindt bij de externe verwachting, maar ook van positieve invloed is op de eigenwaarde en uiteindelijk het voorkomen van recidive.

Als medewerker arbeidstoeleiding geef je jongeren reguliere of intensieve individuele begeleiding. Het gaat in beginsel vaak om werk in het magazijn of in de groenvoorziening (uitstroomprofiel dagbesteding), waarvoor jij de verantwoordelijkheid draagt. Bij bijzondere individuele problematiek van de jongeren kunnen leerdoelen ook minder arbeidsgericht zijn. Immers, een verbetering van werknemersvaardigheden draagt eveneens bij aan de verbetering van algemene vaardigheden. Je organiseert samen met collegae inrichtingsactiviteiten ten behoeve van de jongeren.
En je bent mede verantwoordelijk voor de verzorging van de winkelboxen.

Jouw werkzaamheden verricht je in nauwe samenwerking met verschillende partijen. Zo wissel je informatie uit met interne afdelingen, zoals onderwijs, over de voortgang van werkzaamheden.
Met als doel: resocialisatie van jongeren bevorderen. Ook schakel je met interne trajectcoördinatoren over de uitvoering van trajecten op individueel niveau. En opleidingsinstanties? Daarmee wissel je informatie uit op het gebied van stages, leerwerkplekken en onderwijs voor jongeren.

Meer over de functiegroep Medewerker Educatie en Vorming

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) bestaat uit vier locaties: Den Hey-Acker in Breda, De Hartelborgt in Spijkenisse, De Hunnerberg in Nijmegen en de tijdelijke locatie Horsterveen in Evertsoord.

De RJJI draagt zorg voor een veilige orthopedagogische tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende maatregelen. In de RJJI verblijven jongeren die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen.
Door het bieden van zorg, opvoeding, onderwijs en behandeling levert de RJJI een bijdrage aan het verminderen van de kans op herhaling van delict-gedrag en het vergroten van de kans op een aanvaardbaar functioneren in de maatschappij. Voorwaarden om met succes te kunnen werken aan de aanpak van problemen zijn een zinvol dagprogramma en een veilig orthopedagogisch leefklimaat. De omgangsvormen in onze inrichting zijn gebaseerd op respect en begrip voor (culturele)verschillen. Met het oog op de toekomst werken we met de jongeren aan het realiseren van een passende dagbesteding, inkomen, huisvesting en ondersteunende sociale contacten.

Voor het team arbeidstoeleiding van locatie de Hunnerberg te Nijmegen zoeken we een enthousiaste collega!

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
 

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R. Noordermeer, manager Primair Proces

06-18305634

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Nijmegen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 24 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Groepsleider Justitiële Jeugdinrichting

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Evertsoord
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Groepsleider Justitiële Jeugdinrichting

Ministerie van Justitie, Dienst Justitiele Inrichtingen
 • Stand­plaats Nijmegen
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon