Medewerker advisering beveiligingscoördinatie

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Deze functie kent, vooralsnog, een tijdelijk karakter voor de duur van drie jaar.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.858 - €3.838
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 5 maart
 • Vacaturenummer 568207
 • Plaatsingsdatum 8 februari 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

1. De medewerker levert voorstellen aan over het opstellen en aanleveren van overzichten en de adviezen daarover. De medewerker is de spil van het team, hij/zij ondersteunt, bereidt voor, werkt uit, zorgt voor agendabewaking, ontzorgt en bewaakt de lopende processen in nauwe samenwerking met de coördinator.

 • het maken en onderhouden van werkinstructies, hand-outs en piketboek/richtlijnen
 • het verzamelen van gerubriceerde gegevens uit HGI-systemen
 • het verzamelen, uitzetten, zelf beantwoorden en archiveren van mail uit de functionele mailboxen
 • het beheren van archief en administratie

2. Draagt bij aan de besluitvorming door:

 • het leveren van procesmatige en procedurele ondersteuning van besluitvorming door het verzamelen, evalueren, comprimeren, analyseren en presenteren aan de medewerkers van bureau BC EBB BS van relevante informatie uit alle voorhanden zijnde informatiebronnen

3. Draagt bij aan de implementatie van BC EBB BS-producten door:

 • het doen van operationele voorstellen voor, en het ondersteunen van procesmatige en procedurele implementatie en toepassing van BC EBB BS-producten door het maken van werkinstructies en het maken van hand-outs

4. Draagt bij aan evaluatie en monitoring door:

 • het signaleren van knelpunten bij de procesmatige en procedurele ondersteuning en bij de bewaking van toepassing van BC EBB BS-producten en het doen van verbetervoorstellen
 • het doen van inleidend onderzoek naar aanleiding van Melding Voorvallen en op verzoek van de coördinator van Bureau BC EBB BS

5. Functionaris is notulist bij BC EBB BS-overleggen en is naast de verslaglegging verantwoordelijk voor archivering en actualiseren van actiepunten.

mbo-werk- en denkniveau: relevant voor werkveld / kennisgebied

Ervaring

 • algemeen theoretische kennis van het vakgebied, met name het Defensie-beveiligingsbeleid en circulaire Bewaken en Beveiligen
 • inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • vaardigheid in het interpreteren van gegevens, leggen van verbanden, geven van ((on)gevraagd) advies en het opstellen van geaggregeerde overzichten en informatie
 • vaardigheid in het opstellen van deelproducten
 • vaardigheid in het geven van advies
 • vaardigheid in notuleren van vergaderingen


Competenties

 • klantgerichtheid
 • analyseren
 • samenwerken
 • plannen en organiseren
 • leervermogen

Overige eisen
Screeningsniveau A

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €2.858 Max. €3.838 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur Deze functie kent, vooralsnog, een tijdelijk karakter voor de duur van drie jaar.
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

 • Het gaat om een tijdelijke vacature voor 3 jaar.
 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau (niveau A)? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd. We kijken eerst naar geschikte interne kandidaten. Vinden we geen goede kandidaten, dan breiden we de selectie uit met externe kandidaten.
 • Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren. Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.
 • Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit vooropstaan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit.
 • Jouw sollicitatiegegevens worden uiterlijk 3 maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht voor het Bureau Beveiligingscoördinatie & Eenheid Bewaken en Beveiligen binnen de directie Human Resources & Bedrijfsvoering (HR&BV) van het Kerndepartement (KD). De directie HR&BV heeft als doelstelling het optimaal ondersteunen van alle directies, waarbij het borgen van de samenhang binnen de BS, het welbevinden en de (sociale) veiligheid (safety en security) een structureel aandachtspunt is.
 
Bureau BC/EBB
Het Bureau Beveiligingscoördinatie & Eenheid Bewaken en Beveiligen BS draagt onder meer zorg voor de beveiliging van (bewinds-)personen en diverse locaties onder verantwoordelijkheid van de BS. De plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG) is verantwoordelijk voor beveiligingsaangelegenheden vanuit de taakstelling voor de bestuursstaf. Deze wordt bijgestaan in die taak door een beveiligingscoördinator (BC).
 
De BC beschikt over een stafbureau met specialisten voor de diverse deelgebieden van integrale beveiliging. De functionele beveiligingsketen loopt van BeveiligingsAutoriteit (BA) via BC naar beveiligingsfunctionarissen (BF). Deze laatste werken binnen de directies van de bestuursstaf. In deze lijn vindt afstemming plaats in de uitvoering van het integrale beveiligingsbeleid. De coördinator Bureau BC/EBB BS, hierna te noemen coördinator, is verantwoordelijk voor de kwaliteit en sturing van de dagelijkse werkzaamheden


De medewerker advisering beveiligingscoördinatie voert werkzaamheden uit door aansturing van de coördinator.

Het kader van de werkzaamheden wordt gevormd door specifieke beleidslijnen, relevante wet- en regelgeving, procedures en processen.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
 
Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.000 burgers en militairen.
 
Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coördinatiecentrum Personeel en Organisatie

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coördinatiecentrum Personeel en Organisatie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coord adviseur transport

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinerend adviseur inkoop

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend adviseur inkoop

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon