Medewerker Advisering Verzoekschriften

Kabinet van de Koning

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar, evt. verlenging of vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.028 - €4.247
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 6 december Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 2023-1 REK WRV
 • Plaatsingsdatum 15 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jaarlijks worden duizenden brieven (3000-5500) van burgers ontvangen die voor hun probleem aandacht vragen bij de Koning. De problematiek is divers en kan bijvoorbeeld gaan over een verblijfsvergunning, schulden of huisvesting. Het Kabinet van de Koning informeert de Koning over de afhandeling van ontvangen verzoekschriften.

Werkzaamheden

 • De medewerker advisering maakt een analyse en een korte samenvatting van het verzoekschrift. De medewerker doet een voorstel over de behandeling van het verzoekschrift en stelt zo nodig een antwoordbrief op. In sommige gevallen wordt een verzoekschrift overgedragen aan de bewindspersoon die de briefschrijver het best van een antwoord kan voorzien
 • De medewerker advisering onderhoudt bij de behandeling van de verzoekschriften contacten met de briefschrijvers en de betrokken ministeries.
 • Je ondersteunt, bereidt voor en adviseert op onderdelen van het proces van informeren en adviseren binnen het Kabinet van de Koning m.b.t de ontvangen Verzoekschriften.
 • Je weegt gegevens en alternatieve handelwijzen tegen elkaar af en komt op basis hiervan tot een goed advies.
 • Je integreert informatie, analyseert gegevens en waar nodig legt verbanden en ziet trends.
 • Je maakt in opdracht van de organisatie geaggregeerde overzichten van de ontvangen Verzoekschriften.
 • Je hebt een ‘vlotte pen’, oftewel een prettig leesbare en empathische schrijfstijl.
 • Je bent oplossingsgericht.
 • Je bent overtuigend en luistert goed om maximaal te presteren als adviseur.
 • Je bent een teamspeler met een open communicatiestijl, maar tegelijk discreet.
 • Je beschikt over voldoende kennis van MS Office, met name Word en Excel.
 • Je hebt affiniteit met en kennis van de Rijksoverheid of je bent bereid om de nodige kennis op dit vlak te verwerven.
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Salaris­omschrijving

  Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je 0V-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Tevens ontvang je een iPad en zakelijke mobiele telefoon om plaats- en tijdsonafhankelijk te kunnen werken

 • Maand­salaris Min €3.028 Max. €4.247 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar, evt. verlenging of vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Aan de functie is een veiligheidsonderzoek door de AIVD verbonden.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften heeft als taken:

 • Namens de Koning – op verzoek van de verantwoordelijke bewindspersoon – aan de Raad van State of de Tweede Kamer ter behandeling voorleggen van voorstellen voor wet- en regelgeving.
 • Ter ondertekening aan de Koning voorleggen van wetten - nadat deze zijn aangenomen door het parlement - en van alle door de bewindspersonen aangeboden Koninklijke Besluiten, verdragen en andere staatsstukken.
 • Informeren van de Koning over ontvangen verzoekschriften en het overdragen van de verzoekschriften aan de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor het beleidsterrein waarover het verzoekschrift gaat.
 • Registreren en bewaren van alle door de Koning getekende staatsstukken. Na een wettelijke vastgestelde bewaartermijn brengt het Kabinet de stukken over naar het Nationaal Archief.

Kabinet van de Koning

Het Kabinet van de Koning (KvdK) ondersteunt als kleine, eigenstandige overheidsorganisatie de Koning ten behoeve van de uitoefening van diens constitutionele taken en fungeert als schakel tussen de Koning en de overige leden van de regering en bestuurlijke autoriteiten. De taken van het Kabinet van de Koning omvatten met name:
1. informeren van de Koning ten behoeve van zijn gesprekken met binnenlandse en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, van staats- en andere buitenlandse bezoeken, bezoeken aan andere landen van het Koninkrijk en werkbezoeken. Voorbeelden van ontvangsten zijn het aanbieden van geloofsbrieven door ambassadeurs van andere landen en het beëdigen van hoge functionarissen waarvoor in de wet is vastgelegd dat dit geschiedt ten overstaan van de Koning. Bezoeken van de Koning omvatten, naast de genoemde buitenlandse bezoeken, onder meer werkbezoeken met ministers en staatssecretarissen en streekbezoeken;
2. tijdig en in correcte vorm aan de Koning ter tekening voorleggen van alle door de ministeries en de Staten-Generaal aangeboden stukken en het verzorgen van de daarbij behorende correspondentie;
3. opstellen en overbrengen van boodschappen aan andere staatshoofden en aan internationale autoriteiten;
4. behandelen en eventueel doorgeleiden van aan de Koning gerichte verzoekschriften. Deze brieven worden op het Kabinet van de Koning aan de hand van een analyse van de onderhavige problematiek beantwoord of overgedragen aan de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor het beleidsterrein. Het Kabinet informeert de Koning over de afhandeling van ontvangen verzoekschriften; en
5. registreren, bewaren en aan het Nationaal Archief overdragen van wetten en Koninklijke Besluiten.

De algemene leiding van het Kabinet ligt bij de directeur, daarin ondersteund door de plaatsvervangend directeur. Daarnaast bestaat de organisatie uit drie afdelingen: de afdeling Staatsrecht en Openbaar Bestuur, de afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften en het Stafbureau.

Kabinet van de Koning

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer Jan Alexander Meuris

+31623955918

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Analyse en Kwaliteit DIA

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior medewerker Begrotingszaken Directie Financieel-Economische Zaken

Het ministerie van Algemene Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Toezicht Buiten Internationaal

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon