Medewerker analyse en kwaliteit

Dienst Terugkeer en Vertrek

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.675 - €3.617
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 7 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/2021/043
 • Plaatsingsdatum 20 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als medewerker Analyse en Kwaliteit (A&K) ondersteun je het Management Team van DIA door middel van advisering op het gebied van data kwaliteit. Je zorgt voor afstemming en werkt nauw samen met zowel in- als externe partijen en legt daarbij verantwoording af over (de kwaliteit van) de eigen diensten en producten. Je adviseert en ondersteunt verschillende afdelingen en managers van het primaire proces door onder andere het uitvoeren van controles op werkprocessen, het analyseren en controleren van (productie)cijfers, en door processen te optimaliseren. Hiermee bewaak je de (data)kwaliteit van de processen.

 

Je takenpakket bestaat o.a. uit:

 • Fungeren als kennishouder en het vertalen van de informatievragen van de verschillende afdelingen, zowel op analytisch als op functioneel vlak
 • Vraagstukken vanuit verschillende mogelijkheden kunnen benaderen en hierover adviseren en een afweging kunnen en durven maken
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven
 • Mede ontwikkelen van rapportages in samenwerking met verschillende disciplines binnen de organisatie die een bijdrage leveren aan de sturing en controle van een proces of afdeling
 • Opstellen van (maand)rapportages en deze analyseren
 • Fungeren als sparringpartner waardoor inhoudelijk bijdragen worden geleverd aan de verschillende rapportages
 • Onderhouden en verbreden van een netwerk, binnen en buiten de organisatie.
 • Ondersteunen en uitvoeren van de Plan-Do-Check-Act-methode (de PDCA), onder regie van en in samenwerking met de afdeling Planning en Control
 • Signaleren, uitvoeren en ondersteunen van verbeteracties
 • Opstellen en presenteren van verbetervoorstellen aan het Managementteam DIA en hierover advies geven
 • Een actieve rol nemen in de 1ste, 2de en de 3de lijnscontrole.
 • Adviseren en ondersteunen van de uitvoerders bij de 1e lijnscontroles

Meer over de functiegroep Medewerker Verwerken en Behandelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Internationale Aangelegenheden (DIA) waarborgt de toegang van vreemdelingen tot het land van herkomst. Daartoe onderhoudt de directie contact met de centrale autoriteiten en de diplomatieke vertegenwoordigingen in Nederland en België. Ook wordt nauw samengewerkt met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Nederlandse ambassades.
Binnen DIA worden alle aanvragen voor het krijgen van (vervangende) reisdocumenten afgehandeld. Het gaat om reisdocumenten waarmee de vreemdeling terug naar het land van herkomst kan reizen. Ook verzorgt DIA de aanvragen voor een akkoord in het kader van Europese terug- en overnameovereenkomsten.

De afdeling Analyse en Ondersteuning verricht binnen DIA alle administratieve en ondersteuningswerkzaamheden. Binnen deze afdeling zijn medewerkers werkzaam die de landenafdelingen voorzien van sturingsinformatie, analyses van het proces en logistieke en administratieve werkzaamheden verrichten. De afdeling is onderverdeeld in 4 clusters die de gehele directie ondersteunen in werkzaamheden:

 • Analyse en Kwaliteit: planning en control, sturingsinformatie, audits, informatievoorziening.
 • Administratie- Europese projecten
 • Centrale Administratie: op verkrijgen van toestemming van vreemdelingen tot het land van terugkeer en verificatie deelnemers aan terugkeerprojecten
 • Managementondersteuning

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen rechtmatig en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren.
Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet.

De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het migratiebeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND), de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Buitenlandse Zaken (BZ) en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners.

Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken.

Het Directieteam van de Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat uit een algemeen directeur, drie directeuren een Hoofd Afdeling Strategisch Advies en een Hoofd Bedrijfsvoering. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: 

Dienst Terugkeer en Vertrek

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ondersteunend Medewerker Bureau Internationale Inzet

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectsecretaris

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Data Engineer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon