Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Apeldoorn. Amsterdam, Groningen of Enschede (bijzonderheden)
 • Werkplekken 3
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch
 • Reageren voor 14 oktober
 • Vacaturenummer 1124463
 • Plaatsingsdatum 11 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Met mijn werk zorg ik er iedere dag voor dat onze bedrijfsprocessen beter in control zijn. Hoe ik dat doe? Door de administratieve organisatie en interne controle voor mijn bedrijfsonderdeel te onderhouden en waar mogelijk te verbeteren” Joost Breden, senior medewerker kwaliteit en risicobeheersing bij de Belastingdienst.

Binnen de Belastingdienst richt de directie centrale administratieve processen (CAP) zich op de soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven. Deze directie is ook verantwoordelijk voor de inning- en betalingsprocessen, de sturing van de massale productieprocessen, de integrale productieplanning en -beheersing.

In jouw rol van medewerker administratieve organisatie/interne controle (AO/IC) draag jij bij aan een betere interne beheersing voor de clusters Heffing en Inning.

De medewerker AO/IC draagt vanuit zijn/haar expertise in belangrijke mate bij aan een betere interne beheersing van de organisatie-, proces- en compliance doelstellingen binnen de clusters Heffing en Inning. Zo worden gevraagd en ongevraagd begrijpelijke adviezen gegeven over de opzet, inrichting en werking van de AO/IC van de complexe processen. Hierbij worden de belangrijkste processen, doelstellingen, risico’s en beheersmaatregelen in kaart gebracht door proces- en risicoanalyses uit te voeren. Op basis hiervan wordt het lijnmanagement geadviseerd om mogelijke verbeteringen van de AO/IC door te voeren. Verder wordt de AO van de diverse processen beschreven. Hiervoor wordt afstemming gezocht met de betrokken leidinggevende en de procesdeskundigen. Om tot de adviezen te komen is de medewerker AO/IC ook verantwoordelijk voor inhoudelijke begeleiding en ondersteuning van collega’s (waaronder leidinggevenden en procesdeskundigen).

Samen met de verantwoordelijke lijnmanagers worden jaarplanningen gemaakt voor de uit te voeren IC’s en wordt de uitvoering ervan bewaakt, zowel inhoudelijk als op tijdige uitvoering. De uitkomsten uit de IC’s worden met de proceseigenaar binnen het cluster afgestemd, waarbij advies wordt uitgebracht over mogelijke verbeteringen. Een overzicht van bevindingen wordt periodiek gerapporteerd aan het management van het cluster.

Zullen we zaken doen en word jij de nieuwe collega van Joost? Of wil je liever eerst eens praten over jouw, misschien wel toekomstige, werkzaamheden? Neem dan contact met op met Cor de Haan!

Functie-eisen

 • Je hebt een HBO diploma bedrijfskunde, informatiekunde, accountancy, bedrijfseconomie of in een andere voor administratieve organisatie/interne controle (AO/IC) relevante richting.
 • Kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met:

o Interne beheersing en AO/IC.
o Risicomanagement (COSO) en risicoanalyses.
o Procesanalyse en verbetering.
o Grote (geautomatiseerde) gegevensverwerkende processen.
o Procesmodellering.

 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan het eigen aandachtsgebied.
 • Vaardigheid in het inhoudelijk begeleiden, ondersteunen en adviseren van collega’s en (lijn)management bij het ontwikkelen en verbeteren van de AO/IC.
 • Vaardigheid om verbetermogelijkheden in de interne beheersing duidelijk te duiden en te rapporteren.
 • Inzicht in de samenhang van werkprocessen van het eigen werkterrein en andere werkterreinen in bredere context dan het eigen werkterrein.
 • Inzicht in organisatorische, sociale, financiële, technische, economische of juridische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de modelleertaal BPMN en de tool BiZZdesign Enterprise Studio (BES).

Jouw competenties?

 • Analyseren.
 • Samenwerken.
 • Voortgangscontrole.
 • Overtuigingskracht.
 • Omgevingsbewust.

Herken jij jezelf ook hierin?
Door jouw frisse blik en gezonde dosis energie speel jij een rol van betekenis in de verdere professionalisering van de interne beheersing binnen de clusters Heffing en Inning. Jij bent een vraagbaak voor collega’s en vaardig in het interpreteren van procesontwerpen. Ook ben je in staat om zelfstandig, professioneel en kritisch aan de slag te gaan. Je bent resultaatgericht en beschikt over de ambitie om jezelf verder te ontwikkelen. Verder heb je een brede belangstelling, kijk je ook over de grenzen van jouw vakgebied heen en werk je graag samen met enthousiaste collega’s.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel kan inschaling in de naast lagere salarisschaal plaatsvinden. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

Toelichting op welke vacature per locatie:

 • 2 vacatures in Apeldoorn; 1 vacature Inning en 1 vacature Heffing.
 • 1 vacature Inning in Amsterdam/Groningen of Enschede (afh. vd. beste kandidaat principe).
 • S.V.P. in de sollicitatiebrief 1e en 2e voorkeurlocatie aangeven.

Wij ontvangen jouw brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op woensdag 21 en vrijdag 23 oktober vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten. CAP is ook verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen (regiefunctie voor massale verwerking en beheersing). En om dit goed in te kunnen vullen, is CAP verantwoordelijk voor de integrale productieplanning en productiebeheersing.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jeffry Proost, Adviseur Werving & Selectie

06-46308500

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker interne beheersing (VIC)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur informatiebeveiliging en BCM

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn, Amsterdam, Groningen, Enschede
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior productowner Inning en Betalingsverkeer

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn / Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon