Medewerker bedrijfsbureau

Ministerie van Defensie, Landelijk Tactisch Commando

 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Contractduur 2
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €1.889 - €2.767
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek
 • Reageren voor 8 december Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 536226
 • Plaatsingsdatum 17 november 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

In jouw baan heb je volop te maken met materieel logistieke processen, maar ook met financieel-administratieve zaken. Saai is jouw dag als medewerker bedrijfsbureau bij het Landelijk Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee in Huis ter Heide dan ook nooit. Jij werkt mee aan het verder optimaliseren van onze bedrijfsvoering, en daarmee heb je een belangrijke job.

Als medewerker bedrijfsbureau ondersteun je het hoofd van het bedrijfsbureau. En dat is gevarieerd werk. De basis werkzaamheden hebben te maken met het ondersteunen en verwerken van materieel logistieke processen. Zo houdt je je op het ene moment bezig met logistieke en facilitaire taken, zoals nieuw materieel voor de brigade bestellen,  de distributie van goederen inregelen of even later voor een voertuig in onderhoud aanvragen. Of om een logistiek knelpunt te melden in het systeem of te begeleiden bij het oplossen ervan.

Bij jouw werk horen ook taken op financieel en administratief gebied. Je kunt dan denken aan het ondersteunen van de brigade en het toezicht houden op de logistieke processen van de organisatie. Variatie genoeg in jouw baan. Je werkt continue met het team aan het proces van de interne bedrijfsvoering om deze zo goed mogelijke te optimaliseren.

Verder ondersteun je bij het ontwikkelen en vaststellen van jaarplannen en periodieke en incidentele rapportages. Je draagt gegevens uit de systemen aan en verstrekt deze gegevens voor ramingen en jaarplannen die voor de brigade van toepassing zijn. Voor de interne bedrijfsvoering hou je bovendien de risicoanalyses en verbeterplannen bij in het systeem. En je bewaakt ze.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je voert je werkzaamheden uit binnen het bedrijfsbureau van een brigade van het Landelijk Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee.

Wij zijn verantwoordelijk voor de directe fysieke ondersteuning en het vergroten van inzicht in alle financiële, materiële, personele, administratieve en ondersteunende processen van de brigade. Dat ondersteunen doen we op het gebied van materieelbeheer en financiële processen. Ook bieden we administratieve ondersteuning en helpen we bij integrale veiligheid en overige interne bedrijfsvoering aspecten. En we houden ons bezig met arbo- en milieuaspecten.

Verder coördineren en ondersteunen we als het gaat om de planvorming, de planning-en-control cyclus, de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering en bij de opstelling van rapportages van incidentele en periodieke aard en jaarplannen. Tot slot zetten we ons in bij het opstellen van de begroting en het toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de bedrijfsvoering processen binnen de brigade.

Ministerie van Defensie, Landelijk Tactisch Commando

Organisatie-omschrijving

De Koninklijke Marechaussee (KMar) bestaat uit een staf, een eigen opleidingscentrum en het Landelijk Tactisch Commando. De staf ondersteunt de commandant van de Koninklijke Marechaussee bij de uitvoering van zijn taken. In het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee volgen marechaussees hun opleidingen. De brigades, die deel uitmaken van het Landelijk Tactisch Commando, voeren alle operationele taken van de marechaussee uit.

Landelijk Tactisch Commando
Het Landelijk Tactisch Commando (LTC) is het operationele hoofdkwartier van de marechaussee en verzamelt en analyseert informatie die belangrijk is voor de uitvoering van marechausseetaken. Op basis daarvan worden de brigades ingezet. Sinds de oprichting van het LTC in 2016 is de Koninklijke Marechaussee een informatie gestuurde organisatie. Voor die tijd werkten we gebied gebonden en in districten. Door de organisatieverandering kunnen we goed inspelen op de toenemende dreiging van (grensoverschrijdende) criminaliteit, terrorisme en illegale migratie. Het doel van de LTC is om op tactisch niveau uitvoering te geven aan de grenspolitietaak, de internationale en militaire politietaken, en het bewaken en beveiligen.

Ministerie van Defensie, Landelijk Tactisch Commando

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Logistiek medewerker

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 36-38
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medewerker informatievoorziening

Ministerie van Defensie, Koninklijke Marechaussee
 • Stand­plaats Uddel
 • Uren per week 36-38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medewerker analyse en kwaliteit

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon