Medewerker bedrijfsbureau

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.394 - €3.072
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 1 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 536992
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2023
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De medewerker bedrijfsbureau verricht ondersteunende werkzaamheden op personeel en administratief gebied door:
- het opmaken en beoordelen van alle standaard p-beheersactiviteiten en het afhandelen daarvan;
- het administratief ondersteunen, bewaken en begeleiden van de in-, door-, en uitstroom processen;
- het opstellen van beslissingslijsten;
- het (periodiek en incidenteel) genereren van diverse standaard managementrapportages;
- het bewaken van de diverse p-processen middels het rapporteren van de voortgang en het doen van voorstellen tot bijsturing;
- het genereren, afstemmen en verstrekken van kengetallen ten behoeve van rapportages;
- het onderhouden, verbeteren en optimaliseren en uitvoering geven aan de interne bedrijfsvoeringprocessen binnen de eenheid;
- het toezicht houden op doelmatigheid en rechtmatigheid van de binnen de eenheid toegepaste administratieve processen;
- uitvoering te geven aan de administratieve en financiële ondersteuning betreffende de activiteiten die voortvloeien uit de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betreffende commandant of afdeling-/sectiehoofd;
- het organiseren van activiteiten en behandelen van binnengekomen stukken.

Naast bovenstaande werkzaamheden bestaat de mogelijkheid dat de sollicitant binnen de support van de Brigade Recherche breder wordt ingezet.

- MBO werk en/of denkniveau.

Gewenst ervaring:
- Ervaring opgedaan binnen ondersteunende personele of administratieve processen;
- Ervaring met HR-systemen.
Voor de functie uitvoering worden interne opleidingen aangeboden.

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

 • Salaris­niveau schaal 5
 • Maand­salaris Min €2.394 Max. €3.072 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De brigade recherche van de Koninklijke Marechaussee is een landelijk en wereldwijd inzetbare eenheid die een specifieke bijdrage levert op het gebied van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, gerelateerd aan de taakstelling van de KMar. Zo leveren wij een bijdrage aan de internationale veiligheid door de bestrijding van de criminaliteit gerelateerd aan migratie, luchthavens en Defensie, d.m.v. van: -het uitvoeren van opsporingsonderzoeken en het inwinnen van informatie; -leveren we op (inter)nationaal niveau tactische en specialistische opsporingscapaciteit t.b.v. de opsporing en vervolging van georganiseerde en zware criminaliteit. Dit in de hoedanigheid van Defensieonderdeel met opsporingsbevoegdheid en in opdracht van het OM; -adviseren we intern en extern op ontwikkelingen op het gebied van migratie, luchthavens en Defensie; Opbouwen en borgen we van kennis en inzicht met betrekking tot de aandachtsgebieden migratie, luchthavens en Defensie; -leveren we een bijdrage aan de bestrijding van terrorisme/piraterij.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van Nederland en het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden. Wereldwijd worden we ingezet op plaatsen van strategisch belang; van koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa en van luchthavens in Nederland en in het Caribisch gebied tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. We hebben drie hoofdtaken:

 • de grenspolitietaak;
 • bewaken en beveiligen;
 • internationale en militaire politietaken.

Brigade Recherche
De Brigade Recherche organiseert en coördineert de landelijke recherche voor de Koninklijke Marechaussee en heeft drie afdelingen: Tactische Opsporing, Specialistische Opsporing en Intelligence Opsporing met werklocaties in heel Nederland en het Caribisch gebied. Onze organisatie zit in een verandertraject. Mogelijk vinden er aanpassingen in de structuur plaats.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.
Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Patriek van der Veen

06-82116084

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Je reactie op de vacature "Medewerker bedrijfsbureau" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "536992" naar:

Hobbemalaan 5
3712 AZ
Huis Ter Heide Ut

Relevante vacatures

Management assistente

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Recherche Advies

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Recherche Adviseur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon