Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (Bibob-Onderzoeker)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Salaris­niveau schaal 9, schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 24 januari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 2021/JUSTIS/1018
 • Plaatsingsdatum 28 december 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij bijdragen aan het voorkomen van crimineel misbruik van vergunningen, subsidies en andere beslissingen van de overheid? En daarmee de integriteit van de overheid beschermen en voorkomen dat de onder- en bovenwereld met elkaar vermengd raken?

Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, is op zoek naar enthousiaste onderzoekers voor het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Als onderzoeker bij het LBB screen je op verzoek van overheidsinstanties, zoals gemeenten of provincies, of er een risico op crimineel misbruik van overheidsbeslissingen bestaat. Op basis van de Wet Bibob onderzoek je, meer specifiek, of er een gevaar bestaat dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt voor het benutten van crimineel verkregen voordeel of het plegen van strafbare feiten. Dit gevaar motiveer je in een schriftelijk advies aan het bestuursorgaan. Wanneer dit gevaar ernstig is, kan het bestuursorgaan de vergunning intrekken of weigeren. Kortom: verantwoordelijk werk met impact, zoals ook uit onderstaand nieuwsbericht blijkt:

“[…] Burgemeester […] wil de twee vestigingen van coffeeshopsketen […] sluiten. Hij neemt de maatregel op basis van een advies dat hij onlangs ontving van het Landelijk Bureau Bibob, dat op verzoek van gemeenten onderzoek doet naar de integriteit van ondernemers. ‘Het bureau komt tot de conclusie dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunningen mede gebruikt worden om crimineel vermogen te benutten en om strafbare feiten te plegen', schrijft [burgemeester] in een brief aan de gemeenteraad. […]” Eindhovens Dagblad maart 2020

Je verricht als onderzoeker bij het LBB een diepgravend onderzoek uit. Daarbij maak je gebruik van vertrouwelijke informatie van opsporings- en toezichthoudende instanties, zoals de politie, het OM, de Belastingdienst en de FIOD. Tijdens het onderzoek heb je veelvuldig contact met de overheidsinstantie die het advies heeft aangevraagd en met de overheidsinstanties van wie je de informatie voor jouw onderzoek ontvangt. Daarbij ben je je bewust van de wettelijke termijn waarbinnen een onderzoek moet worden afgerond. Je zorgt voor een goede planning van je werkzaamheden in de verschillende dossiers die je in behandeling hebt.

Het verrichten van een Bibob-onderzoek vraagt om analytisch denkvermogen en doet een beroep op je oordeelsvorming en besluitvaardigheid. Bibob-onderzoekers werken in een informele sfeer met elkaar samen binnen enthousiaste en betrokken teams. Ook biedt het LBB volop mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ben jij die analytische en communicatief sterke collega die wij zoeken, reageer dan snel!

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) voert op verzoek van bestuursorganen integriteitscreeningen uit aan de hand van de Wet Bibob. Het LBB is door de jarenlange onderzoekservaring uitgegroeid tot het expertisecentrum op het gebied van de Wet Bibob. De Wet Bibob is een preventief bestuursrechtelijk instrument om de integriteit van de overheid te beschermen. Deze wet moet voorkomen dat overheden door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten, onbedoeld criminele activiteiten faciliteren. Bestuursorganen, zoals gemeenten, kunnen een adviesverzoek indienen bij het LBB als ze niet in staat zijn om op basis van eigen bronnenonderzoek eventueel misbruik uit te sluiten. Het LBB heeft toegang tot gesloten bronnen en adviseert over de mate van gevaar dat de vergunning, subsidie, vastgoedtransactie of overheidsopdracht zal worden gebruikt voor criminele doeleinden. Een tweede taak van het LBB is het begeleiden van bestuursorganen bij de implementatie en toepassing van de Wet BIBOB en het geven van voorlichting hierover.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland, dus ook aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld met veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.

Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Als screeningsautoriteit beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties en draagt daarmee bij aan de rechtsstaat en een veiliger samenleving.

Justis levert een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring omtrent Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).

Bij Justis werken ruim 330 medewerkers. Deze zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (COVOG, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en V&T), het Klant Contact Centrum en vier Stafafdelingen (IV, JZU, SIO en CKA).

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Justis speelt hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving. Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is – een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. Justis weet dus wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt.

Justis investeert veel in het vak screenen en in opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op de agenda staan.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lisette Hoogeveen

06-52877953

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karla Tesselaar

06-50081098

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

HRM-coördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator R&D-Office

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Recherchemedewerker Werk en Inkomen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Amsterdam en Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon