Medewerker Behandelen en Ontwikkelen (met aandachtsgebied commissiewerk)

Huurcommissie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 Jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch, Volkshuisvesting, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 22 augustus
 • Vacaturenummer DHC/2021/05
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de Huurcommissie proberen we geschillen tussen huurders en verhuurders te voorkomen. Vaak lukt dat, maar soms ook niet. Dan doen we een bindende uitspraak. Een bindende uitspraak kan zowel volgen na schriftelijke beoordeling van het dossier als na behandeling van de zaak op zitting. Met jouw kennis en ervaring weet jij zo’n zaak prima te beoordelen. Jij zet je op de afdeling Onderzoek en Beslechten in om mensen verder te helpen.

Als medewerker behandelen en ontwikkelen beoordeel jij de zaak inhoudelijk. Je kijkt of de kwestie anders afgedaan kan worden en zo niet, dan plan je zaken die samenhangen op dezelfde zittingsdag. Jij bent ook verantwoordelijk voor het secretariaat voor de voorbereiding van de zitting. Bij die voorbereiding hoort onder meer het opstellen van een schriftelijke analyse voor de commissie: op inhoud, procedure en aandachtspunten.

Verder stel jij niet alleen een concept-voorzittersuitspraak op, maar ook de definitieve uitspraak. Die verstuur je aan beide partijen.

Vanuit je deskundigheid en ervaring zoek je altijd naar de beste oplossing voor beide partijen. Een belangrijk onderdeel van je werk is dan ook het delen van vakkennis en ervaring en bijdragen aan verbetertrajecten. Dat doe je onder andere door aan projecten deel te nemen, werkzaamheden te coördineren, collega’s te begeleiden, processen te optimaliseren en beleid te vertalen naar handboeken.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een juridische opleiding op hbo-niveau en praktijkervaring.
 • Je hebt brede, diepgaande kennis van huurprijsrecht, huurrecht, bouwtechnische aspecten, en servicekosten en juridische (basis)kennis.
 • Je bent bekend met de missie en visie van de Huurcommissie en handelt hiernaar.
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en kunt je zowel mondeling als schriftelijk helder uitdrukken.
 • Je hebt aandacht en oog voor details en je werkt nauwkeurig, nauwgezet en systematisch.
 • Je bent goed in staat kennis en ervaring te delen met professionals in de sector en in te spelen op veranderende omstandigheden.
 • Je bent vaardig in het adviseren en het opstellen van onder andere adviezen, notities en rapporten.
 • Je bent behendig in het analyseren van gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving en weet uitvoeringsproblemen op te lossen.
 • Je bent integer, leergierig, klantgericht, initiatiefrijk en flexibel en je kunt goed samenwerken.
 • Je kunt je werk goed plannen en organiseren en bent in staat om de voortgang van de eigen of aan anderen gedelegeerd werk effectief te bewaken.
 • Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen en benut deze kennis effectief.
 • Je bent bereid jezelf in te spannen voor de ontwikkeling van je eigen professionele vaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.756 Max. €4.430 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 Jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.
 • Het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken en sociale netwerken, kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 • Als voorwaarde voor een aanstelling vragen wij je een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Ieder geschil is uniek en vraagt om een unieke behandeling. Binnen de afdeling Intake en Bemiddelen vindt allereerst een brede, inhoudelijke intake plaats. Wij bepalen in een telefonisch overleg met de verzoeker wat het verzoek inhoudt. Het kan gaan om een vraag, een klacht of een aanvraag in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. We bespreken welke oplossingsrichting het meest voor de hand ligt. Denk dan bijvoorbeeld aan bemiddeling, onderzoek of geschilbeslechting. Veel verzoeken kunnen worden afgedaan door te bemiddelen tussen partijen. Door het geven van relevante informatie kunnen huurder en verhuurder hun geschil vaak zelf oplossen.

Wanneer wij tot de conclusie komen, dat de zaak zich niet (meer) voor bemiddelen leent, dan wordt deze doorgezet naar de afdeling Onderzoek en Beslechten (O&B). Daar wordt voortgebouwd op de vastgelegde feitelijke informatie over het verzoek. Op basis van een onderzoek wat resulteert in een deskundigenrapport kunnen partijen alsnog worden geholpen om het geschil onderling op te lossen. Als dat niet mogelijk is, zorgt O&B voor het voorbereiden, houden en afhandelen van de zittingen van de commissie.

De afdeling O&B levert drie verschillende producten op voor huurder en verhuurder:
- een deskundigenrapport;
- een inhoudelijke voorzittersuitspraak, waarmee het geschil beslecht is;
- een commissie-uitspraak, waarmee de voltallige zittingscommissie het geschil beslecht heeft.

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geveDe Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij conflicten of conflicten formeel te beslechten door bindende uitspraken te doen. Ook gemeenten, rechtbanken, (ver)huurders in de vrije sector, huurdersorganisaties en bewonerscommissies kunnen bij de Huurcommissie terecht. Kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl.

Naast het formeel behandelen van conflicten tussen huurder en verhuurder, besteden we veel aandacht aan nieuwe oplossingsvormen voor geschillen en het verbeteren van de dienstverlening aan huurders en verhuurders. Hierbij gaan we te werk in overeenstemming met de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Onze organisatie bestaat uit twee afdelingen in het primaire proces: de afdeling Intake en Bemiddelen en de afdeling Onderzoek en Beslechten. De ondersteuning van het primaire proces is ondergebracht in de eenheid Ontwikkeling en Ondersteuning.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Frederike Diersen, manager Onderzoek & Beslechten

06-50080832

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Diana Smit

06-25739575

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker

De Huurcommissie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Landelijk en deels kantoor
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior juridisch adviseur

Tweede Kamer der Staten Generaal
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(senior) Jurist Belastingrecht

Rechtbank Gelderland
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon