• Den Haag
 • HBO bachelor
 • 32 - 36 uur
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 21 juni 2024 Nog 8 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 931, Plaatsingsdatum: 8 juni 2024

Voor onze afdeling Begrotingszaken zoeken wij naar een collega die zich onder andere bezig gaat houden met de berekeningen voor en betalingen uit het Gemeente- en Provinciefonds.

Het Gemeente- en Provinciefonds valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het Gemeentefonds gaat circa 40 miljard euro om en in het Provinciefonds circa 3 miljard euro. De gemeenten ontvangen naast eigen inkomsten (denk bijvoorbeeld aan de WOZ) ook een forse bijdrage van het Rijk uit dit Gemeentefonds. Om deze bijdrage eerlijk over de gemeenten te verdelen, wordt met een groot aantal zaken rekening gehouden zoals natuurlijk het aantal inwoners, het aantal leerlingen, het aantal woningen, oppervlakte-land per gemeente etc. Periodiek worden bedragen hiervan overgemaakt aan de gemeenten en provincies op basis van vooraf vastgestelde parameters. Het is belangrijk om de voorbereidingen voor deze betalingen correct uit te voeren, zodat de juiste bedragen worden uitgekeerd.

Voor deze rol is het van belang dat je goed bent met cijfers en dat je secuur kunt werken. Om deze functie goed uit te kunnen voeren is naast een grote mate van zelfstandigheid, ook veel samenwerking nodig. Allereerst binnen team Regelingen, wat je directe collega’s zullen worden. Team Regelingen gebruikt voor de uitkeringen uit het Gemeentefonds een eigen applicatie. Het functioneel beheer daarvan is ook binnen het team belegd. Er wordt regelmatig overleg gevoerd met de externe consultant met als doel de applicatie doorlopend te verbeteren en toekomstbestendig te houden. Team Regelingen houdt zich naast de betalingen aan gemeenten en provincies bezig met de bommenregeling, het innen van de bedragen van de Rijksfactuur bij de waterschappen en het factureren van de vergoedingen verschuldigd voor de diensten van de Nationale ombudsman. Ook het coördineren van de maandelijkse publicatie van de bestuurskosten is belegd in dit team. Een publicatie die ook buiten BZK veel aandacht kan krijgen. Om dit allemaal te kunnen realiseren werk je samen met onder andere de beleidsdirectie Bestuur, Financiën en Regio’s (BFR), SSC-ICT en het Financieel Diensten Centrum (FDC). Naast de meer frequente afstemming met de beleidsdirectie BFR, is er vanwege de hoogte van de bedragen ook veelvuldig overleg met de collega’s van de Auditdienst Rijk.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Begrotingszaken is de spin in het (financiële) web binnen ons ministerie. De afdeling heeft een grote variëteit aan werkzaamheden in een dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is. De afdeling werkt veel samen met collega’s binnen en buiten BZK zoals het ministerie van Financiën en de Auditdienst Rijk. Als je onderdeel wordt van onze afdeling, dan word je ook onderdeel van de directie Financieel Economische Zaken (FEZ). FEZ heeft als missie te zorgen dat de bewindspersonen en ambtelijke top van het ministerie van BZK afgewogen (financiële) besluiten kunnen nemen en daar verantwoording over kunnen afleggen. Dit doen we vanuit onze wettelijke taak (Comptabiliteitswet en Besluit Taak FEZ) om de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige besteding van de middelen binnen BZK te borgen. We adviseren de bewindspersonen en ambtelijke top van BZK hierover gevraagd en ongevraagd. Een paar voorbeelden van onderwerpen op de begroting van het ministerie van BZK zijn: democratie, openbaar bestuur, woningmarkt en woningbouw, energietransitie en leefomgeving, digitale infrastructuur en Koninkrijksrelaties. Daarnaast vallen onder het ministerie van BZK ook meerdere uitvoeringsorganisaties zoals het Rijksvastgoedbedrijf en de shared-service organisaties.

Begrotingszaken is als concerncontroller binnen de directie FEZ zowel inhoudelijk als procesmatig verantwoordelijk voor de budgettaire advisering van de Bestuursraad en bewindspersonen en voor de producten in de begrotingscyclus, zoals de ontwerpbegroting en het jaarverslag, de voorjaars- en najaarsbesluitvorming en de advisering van de Bestuursraad. Ook is Begrotingszaken verantwoordelijk voor het ambtelijk en politiek overleg met het ministerie van Financiën bij deze trajecten. Rijksbrede ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd, zodat we ons werk optimaal kunnen uitoefenen. De afdeling is gevarieerd en breed georiënteerd: de verschillende aspecten op het terrein van begroting, (macro)economische vraagstukken en de evaluatie van beleid komen hier samen.

Begrotingszaken bestaat uit drie teams: team Begrotingen, team Regelingen & Evaluaties en team Strategie & Besluitvorming. De afdeling telt circa 20 medewerkers en kent een diverse samenstelling. Binnen de afdeling is aandacht voor de onderlinge samenhang en (informele) contacten en gezellige activiteiten. Hopelijk kunnen wij jou binnenkort bij ons team Begrotingen verwelkomen!

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Richard Barneveld

+31 650738559

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sophie Prins

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Vacature beleidsmedewerker begroting gemeente- en provinciefonds en bommenregeli

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Vacature senior onderzoeker (schaal 12/13)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Vacature beleidsmedewerker team gemeente- en provinciefonds (schaal 11)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon