• Arnhem  -  route
 • MBO
 • 32 - 36 uur
 • schaal 5, schaal 6, schaal 7
  €2.770 - €3.879 (bruto)
 • Administratief / secretarieel
 • Solliciteer voor 15 juli 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 4550, Plaatsingsdatum: 19 juni 2024

De directie Particulieren zorgt voor de fiscale behandeling van burgers. De klachtenteams, die onderdeel uitmaken van deze directie, behandelen klachten, verzoeken om schadevergoeding, verzoeken om coulancerente en ingebrekestellingen, zowel voor burgers als voor ondernemers. Met een team van 50 gedreven collega’s, verdeeld over vier teams, worden op jaarbasis zo’n 4000 klachten, verzoeken om schadevergoeding en coulancerente behandeld en ongeveer 4000 ingebrekestellingen. De collega’s zetten tevredenheid van en begrip voor de burgers en bedrijven centraal. Het Centraal Punt Klachten & Ingebrekestellingen (door ons gewoon CP genoemd) vervult hierbij een onmisbare rol.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Het CP is exclusief ondergebracht bij het klachtenteam in Arnhem. Bij het CP komen alle klachten en ingebrekestellingen binnen. Hetzelfde geldt voor de verzoeken om schadevergoeding en coulancerente. Je onderzoekt, beoordeelt en registreert de klachten en verzoeken en verdeelt ze over de vier klachtenteams. 

Met een ingebrekestelling maakt iemand de Belastingdienst duidelijk dat de Belastingdienst een dwangsom moet betalen als er niet op tijd een beslissing wordt genomen op een verzoek. Als medewerker van het Centraal Punt behandel je de ingebrekestelling. Je registreert, je onderzoekt en beoordeelt of er is voldaan aan de eisen van de wet. Je zorgt ervoor dat medewerkers zo snel mogelijk een beslissing nemen. Vervolgens regel je alle zaken als er een dwangsom uitbetaald moet worden. Dit hoef je niet alleen te doen. Je overlegt met de coördinerend behandelaar CP of een specialist ingebrekestellingen. Je maakt eenvoudige dwangsombeschikkingen. Ingewikkeldere beschikkingen draag je over aan de coördinerend behandelaar CP of een specialist ingebrekestellingen van het team in Arnhem. 

De klachten, verzoeken en ingebrekestellingen worden op verschillende manieren ingediend. Dit kan telefonisch, per brief, digitaal of “verpakt” in een bezwaar of ander stuk. Regelmatig is niet direct duidelijk of het wel een van onze processen betreft en over welke werkstroom het gaat. Een belangrijke taak van jou is dat jij deze puzzel onderzoekt, beoordeelt en oplost, dat je aanspreekpunt bent voor collega’s en dat je knopen doorhakt als collega’s twijfelen. Bij je beoordeling maak je gebruik van je deskundigheid van de materie en van verschillende geautomatiseerde systemen. Als het nodig is, overleg je met de coördinatoren of specialisten binnen je team.

Een bijzondere baan, omdat...

je een onmisbare schakel bent.
je te maken hebt met diverse werkprocessen.
je zeer diverse werkzaamheden uitvoert.
je nauw samenwerkt met het klachtenteam in Arnhem met betrokken, enthousiaste collega’s.
je daarnaast ook samenwerkt met de collega’s van de andere klachtenteams en andere collega’s in het land.
je bijdraagt aan het verbeteren van onze dienstverlening en bijdraagt aan het onderhouden van de goede relatie met de burger.
je de ruimte krijgt om je werkweek zelf in te richten. Hybride werken – deels thuis, deels op kantoor – is bij ons de norm.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

Het Centraal Punt vormt het fundament van het klachtenwerk en de ingebrekestellingen. Ik zorg dat alles geregistreerd en uitgezet wordt op de juiste plek. Soms is dit een hele puzzel. Het leuke vind ik dat iedere dag weer anders is. ’s Morgens kijk ik wat er aan werk ligt. Door de uiteenlopende onderwerpen en verschillende werkzaamheden is het werk erg dynamisch. Het geeft mij een voldaan gevoel als aan het einde van de dag al het werk weer is gedaan”. Thea, medewerkster Centraal Punt Klachten & Ingebrekestellingen.

Meer over de functiegroep Medewerker Verwerken en Behandelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Particulieren (P) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ongeveer 11 miljoen burgers, buitenlandse belastingplichtigen, grensarbeiders en werknemers van internationale organisaties en diplomaten. De belangrijkste belastingmiddelen zijn inkomensheffing-niet winst en de schenk- en erfbelasting. De fiscale behandeling omvat toezicht, bezwaar en beroep én de directie behandelt de klachten voor de directies Particulieren, Grote Ondernemingen, Midden- en Kleinbedrijf, Centrale Administratieve Processen en KIantinteractie & -services. De directie Particulieren stuurt bovendien Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) aan.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Anette Frederiks-Daniel, behandelfunctionaris, klachtenteam Arnhem, bereikbaar van ma-do 06 - 55 23 67 44

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Mardi Sibma Adviseur werving en selectie - vakantie van 15 juli t/m 5 augustus 0627443448

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Specialist omzetbelasting

Belastingdienst
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 9,schaal 10,schaal 11
  €3.404 - €6.110 (bruto)

Fiscalist schenk- en erfbelasting Rotterdam

Belastingdienst
 • Rotterdam
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11,schaal 12,schaal 13
  €4.024 - €7.747 (bruto)

Fiscalist schenk- en erfbelasting Eindhoven

Belastingdienst
 • Eindhoven
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11,schaal 12,schaal 13
  €4.024 - €7.747 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon