Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Arnhem of Utrecht
 • Werkplekken 4
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.605 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 8, schaal 9, schaal 10, schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 15 augustus Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 1105368
 • Plaatsingsdatum 20 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

"Ik zorg ervoor dat klanten de juiste behandeling krijgen en volg proactief de ontwikkelingen die voor hen van belang zijn. Zo haal ik het optimale resultaat uit de samenwerking." Willy - Medewerker klantmanagement bij de Douane.

Douane Nederland is een handhavende en klantgerichte organisatie waarvan de activiteiten direct van invloed zijn op onze samenleving. We stellen onder meer de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heffen en innen die. Ook zorgen we ervoor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. En we dragen bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU. Dat doen we door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling met zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten. Ons werk gaat verder dan de grenzen van Nederland: het is van invloed op de hele wereld.

Steek jij graag tijd en energie in een intensieve opleiding? Bij de Douane krijg je een prachtige kans om jezelf te ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, ga je werken in het proces klantmanagement. In dit proces beoordeel je aanvragen van vergunningen op basis van wetgeving of houd je toezicht op bedrijven en stem je de uitvoering van de werkzaamheden tussen de Douane en bedrijven af. Ook de behandeling van correspondentie en de uitvoering van controlewerkzaamheden behoren tot jouw takenpakket.

Binnen het proces klantmanagement zijn er verschillende rollen. Ben je vergunningverlener dan beoordeel je aan de hand van aanvragen van bedrijven of de vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden. Een gedegen kennis van de communautaire en nationale wetgeving is daarbij essentieel. Bedrijfsbezoeken in het kader van de beoordeling van een aanvraag behoren nadrukkelijk tot deze rol. Ben je administratief toezichthouder, dan word je vooral ingezet voor controles op de aanvaardbaarheid van de douaneaangiften en het vaststellen of het bedrijf heeft voldaan aan de voorwaarden van de verleende douanevergunning(en). Als medewerker teruggaaf, bezwaar en beroep behandel je verzoeken om teruggaaf en bezwaar- en beroepszaken. En als klantmanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor bedrijven en bevorder je hun compliance.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Willy? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-bachelordiploma, bij voorkeur richting bedrijfskunde, management economie en recht, logistiek en management, logistiek en economie, accountancy of bedrijfseconomie.
 • Je hebt minimaal een jaar recente en aantoonbare werkervaring met administratieve controle of klantmanagement.
 • Je hebt minimaal basiskennis van boekhouden en kunt dit aantonen door middel van een diploma.
 • Je bent als het nodig is bereid om buiten kantooruren en in een rooster van onregelmatige diensten te werken.
 • Je kunt zowel in woord als geschrift helder communiceren in het Engels.
 • Je hebt een rijbewijs B.

Jouw competenties?

 • plannen en organiseren
 • omgevingsbewustzijn
 • samenwerken
 • anticiperen
 • klantgerichtheid

Herken jij jezelf ook hierin?
Samenwerken is voor de Douane de sleutel tot succes. Je kunt je een oordeel vormen en dat op een plezierige en vakkundige manier ventileren. Ook kun je vlot schakelen tussen verschillende dossiers en het overzicht houden als de druk hoog is. Kennis en ervaring deel je graag met collega's. En je wilt altijd hoge kwaliteit leveren. Integriteit vind je belangrijk in je werk en dat is in al jouw handelen zichtbaar. Kortom: je bent een plezierige collega en het visitekaartje van de Douane.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8, schaal 9, schaal 10, schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  De werkzaamheden van deze functie vallen in de salarislijn groepsfunctie F. Groepsfunctie F omvat 3 schalen, de schalen 9 tot en met 11. In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats (schaal 8, trede 0). Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden.

 • Maand­salaris Min €2.605 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de interne kandidaat geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

Deze vacature staat open bij:
regiokantoor Arnhem, werklocatie Arnhem of Utrecht, proces klantmanagement.

Vermeld in het sollicitatieformulier en bovenaan in je motivatiebrief duidelijk naar welke werklocatie jouw voorkeur uitgaat en of je nog een tweede voorkeur hebt. Na het succesvol afronden van de opleiding wordt jouw definitieve werklocatie door het regiokantoor bepaald.

Solliciteren
Graag ontvangen we je motivatiebrief en cv in een Word- of PDF-bestand en een KOPIE van je ORIGINELE DIPLOMA en cijferlijst. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld dus duidelijk in je cv welke opleiding je op welk niveau hebt gevolgd en of je deze hebt afgerond met een diploma.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van 3 jaar te solliciteren.

Selectieprocedure
Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Cv- en briefselectie (eind juli tot eind augustus)
allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Voorselectietest (eind juli tot eind augustus) en controletest (augustus)
interne horizontale kandidaten hoeven de voorselectietest niet te maken.
deze test kan thuis en op eigen gelegenheid gemaakt worden binnen de daarvoor gestelde termijn.
steekproefsgewijs wordt 25% van de kandidaten die de voorselectietest hebben gemaakt, opgeroepen om een controletest op locatie in Utrecht te maken.
Selectiegesprek (midden september tot eind september)
door middel van een competentiegericht interview wordt het selectiegesprek gevoerd.
Arbeidsvoorwaardengesprek (begin oktober)
de startdatum is 1 januari 2021.

Een assessment of het maken van een casus kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen ook deel uitmaken van de procedure. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt.

Opleiding
Tijdens de opleiding is werken in deeltijd niet mogelijk en ben je verplicht met verlof in de vakantieperiodes die gelden voor het voortgezet onderwijs regio Midden Nederland. Dit betreft in principe een lesvrije periode van drie weken in de zomervakantieperiode. In het lesrooster dat je tezijnertijd ontvangt, zijn de exacte lesvrije periodes aangegeven.

Uniform
De Douane is een geüniformeerde uitvoeringsdienst en dit houdt in dat zo nodig het dragen van een uniform verplicht is.

Reistijd
Het is voor het goed kunnen uitoefenen van deze functie van belang dat je op tijd op jouw werklocatie aanwezig bent. Dit betekent dat je van deur tot deur binnen 90 minuten berekend met de ANWB routeplanner met het openbaar vervoer op de locatie moet kunnen zijn. Let op: dit geldt ook wanneer je een vroege of late dienst hebt.

Flexibiliteit en mobiliteit
De Douane wil medewerkers inzetten daar waar het werk is en op de manier die het werk vraagt. Wij vragen dus van je dat je flexibel inzetbaar bent, waarbij werken op verschillende locaties en voor andere processen tot de mogelijkheden behoort. Ook vinden we mobiliteit belangrijk. Als je 5 tot 7 jaar in een functie werkzaam bent, gaan we daarom met je in overleg over een functiewisseling en/of geografische verplaatsing om het vakmanschap en de inzetbaarheid van jou als individuele medewerker (en daarmee van de organisatie) zo groot mogelijk te laten zijn en de risico's op het gebied van integriteit zo klein mogelijk.

Wet banenafspraak
De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Meer informatie?
Voor meer informatie over de Belastingdienst en de Douane kun je terecht op www.belastingdienst.nl, www.douane.nl en op werkenbijDouane. Heb je daarna nog vragen, dan zijn wij ook telefonisch bereikbaar.

Wacht niet te lang met solliciteren! Wij verwachten veel reacties op deze vacature. Indien we voldoende reacties hebben ontvangen is het mogelijk dat de vacature eerder wordt gesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er ook rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

SSO Organisatie & Personeel afdeling Instroom

088-1551900

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

SSO Organisatie & Personeel afdeling Instroom

088-1551900

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Douane Rotterdam (hbo)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Douane Schiphol (hbo)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Schiphol
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Douane Amsterdam en Schiphol (mbo)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Schiphol, Amsterdam of Leidschendam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon