Medewerker Frontoffice

Nederlandse Arbeidsinspectie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.675 - €3.617
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 28 januari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 61/22-03
 • Plaatsingsdatum 14 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zoek jij een baan met ruimte voor jouw ervaring met klantcontacten en je goede administratieve vaardigheden? Als medewerker bij onze Frontoffice heb je zo’n baan! En je werkt meteen mee aan gezond, veilig en eerlijk werk voor iedereen in Nederland.

Bij onze Frontoffice komen meldingen binnen, via de telefoon of via één van onze andere kanalen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Deze meldingen kunnen om zeer verschillende zaken gaan. Bijvoorbeeld over werkgevers die mensen te lang of voor te weinig geld laten werken. Over slechte werkomstandigheden of zelfs om ongelukken op het werk. Allemaal zaken die we in Nederland niet willen! Als medewerker Frontoffice neem je deze meldingen aan. Door goed te luisteren en door te vragen, kom je snel tot de kern. Je toetst de melding aan wet- en regelgeving en zet de juiste vervolgactie in gang. Bijvoorbeeld door aanvullende informatie op te vragen. Of door de melding door te sturen naar andere inspectiediensten of toezichthouders. Je denkt vanuit jouw kennis mee over mogelijke maatregelen of interventies. Bij een ernstig arbeidsongeval kan dat betekenen dat een arbeidsinspecteur midden in de nacht op pad moet! Je houdt de voortgang van jouw meldingen goed bij en zorgt dat melders weten hoe het staat met de afhandeling van hun melding. Ook collega’s kunnen altijd bij je terecht voor de stand van zaken. Omdat je alles zo goed bijhoudt, zie je bepaalde trends en ontwikkelingen. Dit deel je met je teamleider en de rest van het team.

Jij en je 15 collega’s zijn het eerste aanspreekpunt van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dankzij jullie komen meldingen op de juiste plaats terecht en wordt er echt iets mee gedaan. In het team vinden we het belangrijk om op een fijne manier samen te werken. Als het nodig is zijn we er voor elkaar. Omdat ons werkgebied en onze manier van werken steeds veranderen, hebben we veel aandacht voor jouw kennis en persoonlijke ontwikkeling. En we luisteren graag als jij goede ideeën hebt.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van SZW. Wij werken aan eerlijk, gezond en veilig werken en bestaanszekerheid voor iedereen. Op basis van risico- en omgevingsanalyses zetten we toezicht en opsporing in waar de meest hardnekkige problemen voorkomen en waar de kans op effect groot is. Daarnaast signaleren we de risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW en geven die door aan onze bewindspersonen en beleidsambtenaren.

Binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie werken we in programma’s en projecten. We houden onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, productveiligheid professionele producten, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen fraude en georganiseerde criminaliteit op binnen de keten van werk en inkomen.

Het inhoudelijke werk wordt risicogericht vormgegeven en via programma's aangestuurd. Naast de directies Toezicht, Analyse, Programmering en Strategie, en Opsporing kent de inspectie de directie Mensen en Middelen. De afdeling Frontoffice, Inspectie- en managementondersteuning (FIMO) is daar een onderdeel van.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Recherchemedewerker Werk en Inkomen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Amsterdam en Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Recherchemedewerker Zorg

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Onderzoekscoördinator

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon