Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Medewerker geïntegreerde beveiliging

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Almere
 • Werkplekken 4
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.036 - €2.683
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Niveau MBO - 2
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 2 september Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 2000
 • Plaatsingsdatum 24 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Je gaat werken bij het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC)  de Oostvaarderskliniek. Hier worden patiënten met een forensisch psychychiatrische achtergrond opgenomen en behandeld met zowel strafrechtelijke als civiele titels.  Behalve in de Oostvaarderskliniek wordt je ook ingezet in het Pieter Baan Centrum. In het Pieter Baan Centrum (PBC), onderdeel van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), worden verdachten van ernstige delicten gedurende 6 weken onderzocht door gedragsdeskundigen. Het PBC is formeel een huis van bewaring met een specifieke taak. Gedragsdeskundigen van het PBC onderzoeken verdachten van ernstige delicten en adviseren vervolgen aan de rechter of het ministerie van Justitie en veiligheid.

Je kunt je voorstellen dat veiligheid in de Oostvaarderskliniek en het Pieter Baan Centrum  van groot belang is.

Als medewerker geïntegreerde beveiliging lever je een bijdrage aan het behandelplan van de patiënt. Jij zorgt in dat kader voor de beveiliging en algemene veiligheid in de kliniek. Als medewerker geïntegreerde beveiliging kun je goed omgaan met patiënten met (ernstige) gedragsstoornissen.. Dankzij jouw zorgvuldige toegangscontrole weten we precies wie de kliniek in- of uitgaat. Risicovolle goederen, zoals wapens of drugs, spoor je op met behulp van detectiepoorten en doorlichtingsapparatuur. Geen enkele onveilige situatie ontsnapt aan jouw oog, want je houdt alles goed in de gaten met camera’s. Signaleer je een conflict of calamiteit? Dan treed je op de juiste manier op om escalatie te voorkomen.

Als medewerker geïntegreerde beveiliging lever je een bijdrage aan het behandelplan van de patiënt. Jij zorgt in dat kader voor de beveiliging en algemene veiligheid in de kliniek. Je stemt af met andere disciplines. Als medewerker geïntegreerde beveiliging kun je goed omgaan met patiënten met (ernstige) gedragsstoornissen.

Behalve in FPC de Oostvaarderskliniek wordt u ook ingezet in het Pieter Baan Centrum. In het Pieter Baan Centrum, die onderdeel uitmaakt van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), worden verdachten van ernstige delicten gedurende 6 weken onderzocht door gedragsdeskundigen.

Het PBC is formeel een huis van bewaring met een specifieke taak. Gedragsdeskundigen van het PBC onderzoeken verdachten van ernstige delicten en adviseren vervolgen aan de rechter of het ministerie van Justitie en veiligheid.

Jouw taken

 • Je verricht toegangs- en uitgangscontroles, schrijft bezoek in en uit, controleert in- en uitgevoerde goederen en voertuigen en je registreert deze.
 • Je verzorgt de uitgave, inname en registratie van communicatiemiddelen.
 • Je bedient de communicatiemiddelen, de alarm-, brandmeld-, camera-, intercom- en oproepsystemen, de elektrische deuren en de telefooncentrale.
 • Je informeert medewerkers, bezoekers en patiënten over de huisregels en veiligheidsvoorschriften.
 • Je ziet toe op de naleving van veiligheids- en hygiëneregels.
 • Je treedt handelend op bij agressief gedrag en crisissituaties.
 • Je treedt handelend op om pogingen tot suïcide, ontsnapping, onttrekking en gijzeling te voorkomen.
 • Je begeleidt transporten van patiënten en houdt hier toezicht op.
 • Je bent lid van het bijzonder calamiteitenteam. Hiervoor krijg je een interne training. (de trainingbestaat uit vaardigheidstrainingen met betrekking tot cel/kamerprocedures, aanhoudingstechnieken, gebruiken van harde middelen, zoals wapenstok, handboeien) en jaarlijks op je vaardigheden getoetst.  Ook word je opgeleid tot bedrijfshulpverlener.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een mbo 2-diploma beveiliger.
 • Je beschikt over de diploma ‘basis BHV’ of bent geschikt en bereid om dit te behalen.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in de beveiliging.
 • Je hebt goede contactuele en sociale vaardigheden.
 • Je hebt een goede conditie en mentale en fysieke weerbaarheid. Dit testen we jaarlijks. Het op peil houden van de fysieke conditie (het voldoen aan de FVT eisen) is je eigen verantwoordelijkheid.. Je kunt hiervoor gebruik maken van de fitness apparatuur van de kliniek (op de tijden die daarvoor gereserveerd zijn) en de adviezen die onze sportdocenten geven.
 • Je bent stressbestendig, integer, flexibel en klantvriendelijk.
 • Je hebt een goed inlevingsvermogen en kunt tot een afgewogen oordeel komen.
 • Je werkt accuraat en kunt goed samenwerken.
 • Je vindt het leuk om aan je eigen ontwikkeling te werken.

Je bent bereid in onregelmatigheiddiensten te werken, inclusief nacht- en bereikbaarheidsdiensten

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 5
 • Maand­salaris Min €2.036 Max. €2.683 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

De Dienst Justitiële Inrichtingen investeert in jouw ontwikkeling. Zo krijg je vaardigheidstrainingen voor het bijzonder calamiteitenteam. Hierin leer je onder andere over celprocedures, aanhoudingstechnieken en het gebruik van wapenstok en handboeien. Om je fysieke conditie op peil te houden kun je gebruik maken van de fitnessapparatuur in de Oostvaarderskliniek of van de mogelijkheden voor bedrijfsfitness via je individuele arbeidsvoorwaardenkeuzepakket. Onze sportdocenten kunnen je coachen als je daar behoefte aan hebt.

Bijzonderheden

 • Elk jaar testen we je fysieke conditie en je vaardigheden voor het bijzonder calamiteitenteam.
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • De fysieke vaardigheid toets maakt deel uit van de selectieprocedure

Meer over de functiegroep (Inrichtings)beveiliger

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Oostvaarderskliniek is een multifunctioneel forensisch psychiatrisch behandelcentrum en biedt klinische en ambulante behandeling aan forensisch psychiatrische patiënten met zowel strafrechtelijke als civiele titels. Sinds 2008 is het behandelcentrum gehuisvest in een moderne kliniek in Almere Buiten.

De kliniek streeft naar hoogwaardige kwalitatieve zorg en beveiliging in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering. Ons behandelmodel is gericht op het verminderen van risicofactoren en versterking van de beschermende factoren die gerelateerd zijn aan terugval in gewelddadig gedrag van patiënten. Het model streeft ernaar om de behandeling van forensisch psychiatrisch patiënten zo effectief en efficiënt mogelijk te maken.

De behandelingen worden uitgevoerd binnen het neurobiologisch, gedragstherapeutisch- en orthopedagogisch theoretisch kader. Meer over het risicomanagementmodel vind je op https://www.oostvaarderskliniek.nl/.

Afdeling Beveiliging

Op de afdeling beveiliging werk je samen met teamleiders, coördinatoren en medewerkers geïntegreerde beveiliging. Het afdelingshoofd leidt het team.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 13.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J. van der Molen, Afdelingshoofd geïntegreerde beveiliging

088-0713000

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

088-0754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Basispsycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere-Buiten
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Psychomotorisch therapeut

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Sociotherapeut

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon