Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Medewerker Horen en Beslissen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Zevenaar
 • Werkplekken 48
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.683 - €4.313
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 25 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer IND ZEV/DAB/2019/148
 • Plaatsingsdatum 6 september 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De Directie Asiel en Bescherming is voor de locatie Zevenaar op zoek naar meerdere medewerkers Behandelen en Ontwikkelen.

De migratievraagstukken van vandaag vragen om weloverwogen beslissingen. Help jij ons land om die te nemen? Wij zoeken een doortastende professional die zich thuis voelt in het vreemdelingenrecht en belangen goed tegen elkaar kan afwegen. 

Wat ga je doen?
Werken op de locatie Zevenaar is werken in een boeiende omgeving, waar samenwerken, inspelen op snel veranderende omstandigheden en werkplezier hand in hand gaan.

De locatie Zevenaar is een aanmeldcentrum en een van de vier locaties waar asielaanvragen in de zogenaamde Algemene en Verlengde Asielprocedure worden behandeld. We werken daarbij in een dynamische omgeving en in samenwerking met ketenpartners zoals het COA, Vluchtelingenwerk en interne partners welke ook op de locatie Zevenaar vertegenwoordigd zijn. Zevenaar is een van de grootste aanmeldcentra van Nederland, waar naast het afhandelen van asielaanvragen ook werkzaamheden in het kader van de Dublinverordening worden uitgevoerd. Daarnaast wordt er ook op nareisaanvragen beslist. We verwachten van medewerkers dat ze multi-inzetbaar zijn op de verschillende werksoorten. 

Asiel
Je neemt gehoren af, zowel eerste als nader gehoren. Het eerste gehoor is bedoeld om de identiteit, nationaliteit en reisroute van een asielaanvrager vast te leggen. In steeds meer gevallen volstaan we met het verifiëren van de gegevens die bij aanmelding zijn vastgelegd in een zogenaamd  verificatiegehoor. Bij een nader gehoor achterhaal je waarom iemand zijn land is ontvlucht. Ook in het kader van nareisaanvragen, aanvragen die gaan over gezinshereniging na verlening van een asielvergunning, neem je gehoren af met de referent en het familielid in het buitenland via videoconference.  Bij elk gesprek is een tolk aanwezig.  Jij voert het gesprek, houdt de regie en rapporteert ondertussen. Je verstrekt informatie aan vreemdelingen en hun vertegenwoordigers over de asielprocedure.

Daarnaast beslis je op aanvragen. Je controleert of dossiers volledig zijn (ook digitaal) en laat eventueel nader onderzoek doen. Denk aan taalanalyses, strafrechtelijke onderzoeken en onderzoeken naar misbruik, misdaden, opvallend reisgedrag of criminele activiteiten. Op grond van de Dublinverordening worden terug- en overnameverzoeken geschreven naar de Dublinlidstaten. Het dossier analyseer je op juridisch-inhoudelijke aspecten. Je scheidt hoofd- en bijzaken, je weegt belangen tegen elkaar af en formuleert op basis van de beschikbare informatie een beslissing die goed gemotiveerd is.

Een correcte en tijdige verwerking van alle informatie in ons geautomatiseerd digitaal systeem is erg belangrijk in jouw werk. Net zoals een goede samenwerking en informatie-uitwisseling met collega's en ketenpartners. Je kijkt over de grenzen van je eigen taken heen en je neemt je verantwoordelijkheid binnen de asielketen. Er wordt een flexibele inzet van je verwacht die niet per definitie wordt begrensd door een directie, afdeling of team waar je als medewerker formeel werkzaam bent. De werkzaamheden waarmee je wordt belast, kunnen per locatie verschillen. In verband met ontwikkelingen op Europees niveau kan het zijn dat je af en toe voor je werk naar het buitenland gaat.

Functie-eisen

 • Je hebt HBO werk- en denkniveau. We staan open voor alle studierichtingen. We staan open voor alle studierichtingen.

 • Je hebt enige ervaring of affiniteit met het controleren en analyseren van dossiers op juridisch-inhoudelijke aspecten. Dit lezen we graag terug in jouw motivatiebrief.

 • Je spreekt en schrijft begrijpelijk en correct Nederlands en beheerst ook het Engels.
 • Het is een pre als je kennis van of ervaring met het vreemdelingenrecht hebt.

Jouw competenties

 • Oordeelsvorming
 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken

Herken jij jezelf ook hierin?
Je bent in staat om de juiste informatie te selecteren uit verschillende bronnen, kunt daarbij onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, een logische structuur aanbrengen in de veelheid aan informatie en weet belangen af te wegen. Op basis van de beschikbare informatie lukt het je om beslissingen kort en bondig te formuleren en goed te onderbouwen. Je kunt goed plannen en organiseren en ontwikkelt jezelf graag verder als vakprofessional.

Door te presteren onder druk behaal je de beste resultaten en met onverwachte omstandigheden en uitdagingen kun je goed omgaan. Geen dag is hetzelfde en dat trekt jou juist aan. Je bent in staat kansen en mogelijkheden te zien waar een ander alleen problemen ziet.

In jouw werk ben je doortastend en resultaatgericht en neem je daarin verantwoordelijkheid. Uiteraard beschik je over voldoende sensitiviteit om politieke gevoeligheid en de menselijke maat mee te nemen in je werk, ben je collegiaal en werk jij graag in teamverband.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  De functie wordt gewaardeerd op schaal 10 (€2683 – €4313 bruto). Bij het ontbreken van de juiste kennis en ervaring start je in schaal 9 (€2750 – €3885).

 • Maand­salaris Min €2.683 Max. €4.313 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 12 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Werk met impact, ons werk doet er toe! De IND is een open en informele organisatie. Er werken ruim 3.000 medewerkers, verdeeld over verschillende kantoren, aanmeldcentra en loketten in het land. Werken bij de IND betekent inhoudelijk interessant en uitdagend werk, een goede werksfeer, een hoge mate van zelfstandigheid en er zijn voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als verplichte Van-Werk-Naar-Werk- of herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

 • Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

 • Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

 • Kandidaten die geregistreerd zijn in het doelgroepregister worden uitgenodigd om te reageren en de verklaring uit het doelgroepregister bij te voegen.
 • De IND zet zich in om medewerkers met een arbeidsbeperking in te laten stromen.
 • Een assessment en een schrijfopdracht kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Werk je op dit moment al bij of voor IND, dan vragen wij referenties op bij je huidige manager.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

?De directie Asiel & Bescherming (A&B) beslist over asielaanvragen van vreemdelingen en complexe reguliere aanvragen en intrekkingen. Dit doen we op een professionele, doelmatige en respectvolle manier. Tijdig en zorgvuldig beslissen, daar draait het om. Hiervoor werken wij met gemotiveerde, integere en flexibele medewerkers. De focus ligt daarbij op het kennen van de klant en de (asiel)keten. Wij werken nauw samen met partners zoals Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Politie en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Een internationale omgeving
Wij werken in een internationaal georiënteerde omgeving. Wereldwijd speelt de verschuiving naar opvang van vluchtelingen in de regio. In Europees verband wordt toegewerkt naar een gemeenschappelijk asielbeleid. Door actief samen te werken en kennis te bundelen, dragen wij bij aan een krachtige uitvoering van dit beleid.

Veranderen
Onze directie is flink aan het veranderen. Het doel is tweeledig: de klant sneller en beter van dienst zijn én het beslisproces efficiënter en goedkoper inrichten. Technologische ontwikkelingen spelen hierin een belangrijke rol.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hanco Ubert, (operationeel) manager locatie Zevenaar

06 2025 2917

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Horen en Beslissen (Den Bosch)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Bosch
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Medewerker Horen en Beslissen (Leiden)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Leiden (voor nu Den Haag)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Solution architect

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon