Medewerker Inkoop Opleidingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.482 - €3.097
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 5 oktober Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 36190
 • Plaatsingsdatum 21 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Blijven leren vinden we belangrijk binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen. Daarom koopt het Opleidingsinstituut DJI in Den Haag allerlei opleidingen in. Veel zijn generiek, maar er zijn ook uitzonderingen. Als medewerker inkoop opleidingen ondersteun jij het aanvraag- en inkoopproces van de generieke opleidingen en opleidingsmiddelen die niet standaard zijn.

Je hebt een belangrijke rol ten behoeve van een positieve klantbeleving en helpt cursisten en opdrachtgevers telefonisch of per mail met het doorlopen van het aanvraagproces. Op basis van de vraag selecteer je een passende opleiding en verwerk je deze aanvraag – in nauwe afstemming met de klant – in een offerte.

Daarnaast zorg je voor een adequate financiële, inkoop- én opleidingsadministratie. Je draagt bij aan de verdere aanscherping van de administratieve organisatie en financiële beheersing. Hierbij werk je vanuit diverse systemen, zoals het leermanagementsysteem voor het portfolio van de deelnemers en de inkoopadministratie (Leonardo) voor het rechtmatig en doelmatige inkopen. Dit doe je in samenwerking met het UitvoeringsInkoopCentrum van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Concrete taken waaraan je kunt denken:

 • Inhoudelijke vragen over technische problemen met de uitvoering van opleidingen beantwoorden. Of vragen over de levering van middelen door toeleveranciers.
 • Administratieve handelingen van de initiële aanvraag invoeren en gebruikers adviseren over de mogelijkheden tot het volgen van een standaardopleiding bij leveranciers. Of over de aanschaf van de juiste arbeidsmiddelen die bij opleidingen gebruikt worden en die bij het Opleidingsinstituut onder contract staan.
 • Prioriteiten stellen en de juiste acties uitzetten die bijdragen aan tevreden klanten en werken in een collegiale en professionele werksfeer.
 • Voor een adequate financiële administratie zorgen, waarbij je enerzijds het inkooptraject met externe leveranciers begeleidt en anderzijds zorgt voor de doorbelasting van de kosten aan de opdrachtgever.
 • Voor een goede (financiële) administratie zorgen door het juist en tijdig ontvangen van artikelen en het boeken van de ontvangsten. Dit in overeenstemming met de bestelaanvragen en de ontvangen facturen. Daar waar nodig retourneer je artikelen en corrigeer je ontvangsten.
 • Het op orde krijgen en houden van de inkoopadministratie door in samenwerking met de medewerker planning en control juist en tijdig het overzicht verwachte leveringen af te werken.

Meer over de functiegroep Medewerker Administratie

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een specialistisch opleider en kennisinstituut op het gebied van detentie. Met opleidingen en kennisdeling dragen we bij aan het vakmanschap van medewerkers. De expertise van het opleidingsinstituut is onderverdeeld in zes expertisegebieden: veiligheid en crisisbeheersing, beveiliging en weerbaarheid, zorg en begeleiding, integriteit en samenwerking, recht en regelgeving en leidinggeven. Voor alle opleidings- en ontwikkelvraagstukken van rijksorganisaties en de semipublieke sector zijn we gesprekspartner. 

Het Opleidingsinstituut DJI heeft net een reorganisatie achter de rug om het wendbaar en toekomstbestendig te maken. Er werken ongeveer 120 collega’s en nog eens een paar honderd freelancers in de flexibele schil. Een van de belangrijkste redenen van de reorganisatie was dat het speelveld en de daarbij behorende dienstverlening binnen DJI verandert. Het opleidingsinstituut moet aansluiten bij deze verandering. Naar verwachting verwelkomen we duizenden nieuwe medewerkers. Hier ligt de grootste uitdaging: zorgen dat er voor hen een adequaat opleidingsprogramma klaarstaat. 

Daarnaast ontwikkelen we voor het huidige personeel ook permanente educatie. Dat betekent niet alleen het op niveau houden van kennis en vaardigheden, maar ook het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden waar de veranderende DJI-organisatie om vraagt. Dit doen we in nauwe samenwerking met het regulier onderwijs. Innovatie heeft hierin een belangrijke rol. 

Verder hebben we het online leren versneld ingevoerd om ook tijdens de COVID-19-pandemie aan onze taakstelling te kunnen voldoen. We staan nu voor de uitdaging om ons voor te bereiden op de toekomst en onze visie op leren en ontwikkelen aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. De lessen en te identificeren valkuilen van het online leren – zowel die van het Opleidingsinstituut als de ervaringen van andere organisaties - borgen we in een (innovatieve) toekomstvisie en nieuwe manier van werken. 

Team Makel
Jij gaat aan de slag voor team Makel. Dit is een subteam binnen het Opleidingsinstituut van DJI. Dit team draagt zorgt voor advisering en een rechtmatige inkoop van opleidingen, welke het Opleidingsinstituut niet zelf uitvoert. In het team werken vier medewerkers inkoop opleidingen en één contractbeheerder.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw I. den Haan, contractbeheerder

06-29096499

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur curriculum ontwikkeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur curriculum ontwikkeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Auditor forensische zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon