Medewerker innovatie landelijkgebied

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Roermond, Assen, Zwolle
 • Werkplekken 4
 • Contractduur Bepaalde tijd - tijdelijke werkzaamheden 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.881 - €4.070
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 25 januari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20220110_9a
 • Plaatsingsdatum 11 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vind jij het leuk om je bezig te houden met beoordelingswerk waarbij je kunt bijdragen aan de ambitities van de agrarische ondernemer? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als medewerker innovatie landelijkgebied ga jij aan de slag in één van de vier teams van Gebiedsfinanciering.

Ondernemend Nederland kan bij ons terecht met vragen op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Onze specialisten maken zich dag in dag uit sterk om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Zo werkt RVO mee aan de mondiale ontwikkelingsagenda van 2030, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die vastgesteld zijn door de Verenigde Naties. Binnen directie Kernprocessen EU werken wij samen mee aan diverse doelen in deze agenda. Denk daarbij aan; duurzame landbouw en landbouwproductiviteit, duurzaam gebruik maken van de oceanen en zeeën, maar ook duurzame economische groei, consumptie en productie.

Team Gebiedsfinanciering houdt zich voornamelijk bezig met het uitvoeren van de opdracht binnen de Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Het 3e plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Ondernemers die werken aan de ontwikkeling van het platteland als agrarische ondernemer, namens een natuur- en landschapsorganisatie of namens de overheid, vragen POP3 subsidies aan. Jij gaat deze aanvraag beoordelen of deze voldoet aan de voorwaarden en of deze juist, volledig en correct is aangevraagd.

Quote medewerker Thirza: ‘Ondanks het virtueel werken voel ik me onderdeel van het team en de twee mentoren hebben me prima begeleid om zelfstandig dossiers af te wikkelen.”

Wat ga jij doen?
De ondernemers dienen bij jou en je collega’s projectplannen in. Aan jou de taak om deze subsidieaanvraag inhoudelijk en financieel te beoordelen. Dit gebeurt in drie verschillende fases, verlenging, betaling en vaststelling. Jij kijkt of de gemaakte kosten voor POP3 subsidiabel zijn en of de projecten worden uitgevoerd conform het projectplan. Dit vraagt om precisie, snelheid en adequaatheid. Want binnen een termijn moet jij het projectplan hebben beoordeeld. Op basis van de beoordeling wordt er een besluit genomen voor de aanvraag van de klant. Tijdens het beoordelen van de projectplannen sta jij ook in contact met de aanvragers van het projectplan.

Je doet dit werk niet alleen. Samen met je collega’s werk je voor een bepaalde regio, dit zijn een aantal provincies in Nederland. De provincie is de opdrachtgever en partner bij de uitvoering.

Quote medewerker Margreet: “het kunnen bijdragen aan een duurzamer Nederland voelt voor mij iedere dag als een cadeautje.”

In ons team is iedereen breed inzetbaar en word je ingewerkt op meerdere onderdelen van het takenpakket. Het onderling toetsen van elkaars werk en hierover sparren leidt tot een interessante leercurve waarin je steeds meer ervaring opdoet.

Quote medewerker Mieke: “Het leukste aan mijn werk vind ik dat er een grote diversiteit zit in de inhoud. Elk project is anders met betrekking tot aanvrager en project, dit houdt in dat je de ene dag bezig bent met de verwerking van een project van een buurtwinkel of een vereniging/ stichting en het andere moment aan een project werkt voor een agrariër of een heel groot project van de overheid. Alle projecten zijn anders en je leert van elk project weer iets nieuws.”

Ben jij geïnteresseerd in deze mooie functie dan zien wij graag jouw motivatie en CV!

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Kernprocessen EU voert Europese regelingen uit en nationale regelingen die voortkomen uit Europese regelgeving. Zij werken aan de uitvoering van bijvoorbeeld het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Vergunningverlening en dierziektebestrijding. Binnen de directie zijn verschillende afdelingen werkzaam:

Afdeling Investerings- en Marktmaatregelen
De afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM) voert tientallen regelingen uit die onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid (meer specifiek: markt- en prijsbeleid) vallen. Het kader van de regelingen is veelal uitgewerkt in Europese verordeningen en nationale regelingen. De afdeling IMM bestaat o.a. uit vier teams Gebiedsfinanciering die zich bezighouden met de uitvoering van het derde plattelandsontwikkelings-programma (POP3). POP3 is een Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. POP3 loopt van 2014 tot en met 2020. Gedurende 2021 en 2022 hebben we te maken met 2 transitiejaren (POP3+). Plattelandsontwikkeling is een onderdeel van het Europese landbouwbeleid en wordt per 2023 opgevolgd door het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (nGLB).

Vergunning en Handhaving
De afdeling Vergunningen & Handhaving voert regelingen uit die onder andere te maken hebben met dierenwelzijn, bescherming van bedreigde planten en diersoorten, Flora & Faunawet, Natuurschoonwet en het verantwoord gebruik van meststoffen. De gehele afdeling bestaat uit de volgende 11 teams:

 • Team Waterkwaliteit (1, 2 & 3)
 • Team Handhaving Dier, Natuur (1+2) + In beslag genomen Goederen
 • Team Dierproeven (OBDH)
 • Team Vergunningen Natuur (1 & 2)
 • Team Noordzee & Visserijregelingen (VIR 1 & 2)

Subsidies
De afdeling Subsidies voert zo’n 100 regelingen uit die onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) vallen. De verlening van die subsidies is aan voorwaarden gebonden. Deze voorwaarden zijn uitgewerkt in Europese verordeningen, nationale regelingen en provinciale verordeningen. De financiering van de subsidies komt geheel of gedeeltelijk (cofinanciering) uit Europese fondsen. De geldstroom loopt via de rekening van het Europees betaalorgaan.

Uitvoeringsbeleid
De afdeling Uitvoeringsbeleid is gericht op het efficiënt, doeltreffend en rechtmatig uitvoeren van wet- en regelgeving, vanuit de driehoek opdrachtgever, klant en organisatie (medewerker). De afdeling werkt op basis van het principe: standaard waar het kan, maatwerk waar het moet. Daarbij wordt rekening houdend met de specifieke kenmerken van de (inter-) nationale en Europese regelgeving.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.
En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Marco Boonman, Teammanager Gebiedsfinanciering (Den Haag)

06-48137323

De heer Marco Weening, Teammanager Gebiedsfinanciering (Utrecht)

06-15072752

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beoordelaar Speciale Regelingen Soortenbescherming

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Blueriq specialist / Business Engineer / Modelleur / Low code programmeur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Blueriq specialist / Business Engineer / Modelleur / Low code programmeur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Roermond, Assen, Zwolle
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon