Medewerker interne organisatie

Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Juridisch, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 5 november Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer SG 21-122
 • Plaatsingsdatum 15 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als medewerker interne organisatie vervul je een belangrijke rol in de ondersteuning van de inspecteur-generaal en het managementteam van de Inspectie Belastingen in Den Haag. Je bereidt de overleggen van het MT voor, maakt verslagen en besluitenlijsten en bewaakt de voortgang van de afspraken. Ook stel je de benodigde managementinformatie op over de voortgang van interne processen, zorg je voor de budgetbewaking en de naleving van inkoopprocedures en voer je de regie over de bedrijfsvoering van de inspectie.

Gezien de schaal van de inspectie is ervoor gekozen om voor wat betreft bedrijfsvoering gebruik te maken van de centrale directies van het kerndepartement van het ministerie van Financiën. Denk hierbij aan ICT-voorzieningen, inkoop en personeelszaken. De inspectie is gehuisvest buiten het kerndepartement en heeft een eigen lumpsum-begroting. De samenwerking met het kerndepartement wordt vastgelegd in een relatiestatuut.

Jij bent verantwoordelijk voor de contacten met het kerndepartement op alle terreinen van bedrijfsvoering. Daarnaast bedenk je oplossingsrichtingen, adviseer je de inspecteur-generaal en het MT hierover en ondersteun je de bestuursadviseurs en communicatieadviseur waar nodig. Je richt je vooral op de interne organisatie (de MT-besluitvorming en de bedrijfsvoering). Met verschillende onderdelen van het ministerie maak je afspraken over de samenwerking en de levering van diensten. Voor de eigen medewerkers van de inspectie ben je het aanspreekpunt bij vragen op het terrein van onder meer automatisering, inkoop en personeelszaken.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane

De werkzaamheden van de Inspectie hebben betrekking op de domeinen Belastingen, Toeslagen en Douane die vallen onder het ministerie van Financiën. Lees meer over het ministerie van Financiën op www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

De Belastingdienst, Toeslagen en Douane voeren essentiële publieke taken uit. Het handelen van deze diensten heeft een grote impact op burgers en bedrijven en op het vertrouwen in de overheid. De drie uitvoerende diensten hebben vergaande bevoegdheden die diep ingrijpen op burgers en bedrijven. Deze bevoegdheden worden onder andere begrensd door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en er is rechtsbescherming.

Gezien de invloedrijke en omvangrijke publieke taak van deze diensten, de vergaande bevoegdheden en de invloed die beslissingen hebben op de samenleving en individuele levens, is besloten tot het inrichten van een inspectie op de belastingen, toeslagen en douane. Deze inspectie houdt toezicht op de uitvoering van wet- en regelgeving. De inspectie signaleert als de uitvoering van wet- en regelgeving in conflict dreigt te komen met de beginselen van behoorlijk bestuur. Meer in het algemeen gaat het dan naast de wettelijke vereisten om beginselen als integriteit, proportionaliteit, dienstbaarheid, toegankelijkheid, verantwoordelijkheid en het hanteren van de menselijke maat. De inspectie zal reflecteren op beleid, wetgeving én uitvoering van fiscale wet- en regelgeving. Daarmee kijkt ze ook naar de consequenties voor de uitvoering van wetgeving, politieke besluiten en rechtspraak. De inhoudelijke aandachtsvelden van het toezicht zullen variëren van thema’s rond organisatiecultuur, houding, gedrag en integriteit tot fiscaal recht, procesinrichting, algoritmes en informatievoorziening.

De inspectie redeneert altijd vanuit de burger en het bedrijfsleven. Toezicht moet daarnaast bijdragen aan het leren en verbeteren in de domeinen Belastingen, Toeslagen en Douane waardoor er naast herstel van vertrouwen bij burgers en bedrijven ook herstel van vertrouwen en trots bij medewerkers kan ontstaan.

De inspectie is in opbouw en zal naar verwachting van start gaan per 1-1-2022. Door het verrichten van onderzoeken naar aanleiding van risicoanalyses en signalen spoort de inspectie mogelijk of te verwachten feilen en de oorzaken daarvan op. Resultaten van onderzoek en bevindingen worden inzichtelijk en openbaar gemaakt in rapportages en/of andere interventies. De Inspectie is een onafhankelijk, gezaghebbend en zelfstandig opererend instituut.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kees van Nieuwamerongen, kwartiermaker Inspectie Belastingdienst, Toeslagen en Douane

06-11516204

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Gabriëlla Wibier, HR-adviseur

06-50158779

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Officemanager

Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 8 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior onderzoeker / inspecteur met focus op cultuur en gedrag

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 8 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior onderzoeker / inspecteur Belastingdienst, Toeslagen en Douane

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 8 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon