Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Medewerker kennismanagement en bedrijfsvoeringsprocessen

Ministerie van Defensie, Commando Zeestrijdkrachten

 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.810 - €3.879
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 24 november Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer 521841
 • Plaatsingsdatum 5 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder waken wij over de veiligheid op zee. Bij ons vind je een interessante baan als medewerker kennismanagement en bedrijfsvoeringsprocessen. Je houdt je bezig met het inhoudelijk ondersteunen, monitoren en evalueren van het bedrijfsvoeringsproces voor de onderwijs- en leerbehoefte binnen de Kustwacht. Daarmee lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de afdeling Bedrijfsvoering.

Je komt terecht bij de afdeling Bedrijfsvoering binnen het bureau Leren en Ontwikkelen van het Kustwachtcentrum van het Commando Zeestrijdkrachten. Het bureau Leren en Ontwikkelen is verantwoordelijk voor de identificatie en de in- en uitvoering van de onderwijs- en leerbehoefte binnen de Kustwacht.

Om dit goed te laten verlopen, bied jij inhoudelijke ondersteuning aan het bedrijfsvoeringsproces. Je draagt bij aan de evaluatie en monitoring van bedrijfsvoeringsprocessen, stelt de kennisbehoefte vast die nodig is voor soepel lopende bedrijfsprocessen en maakt die concreet. En je verricht projectmatige werkzaamheden binnen jouw eigen aandachtsgebied.

Je ondersteunt inhoudelijk het bedrijfsvoeringsproces door het:

 • leveren van geaggregeerde overzichten, informatie en bijbehorend advies op basis van interpretatie en integratie van gegevens en het leggen van verbanden;
 • geven van regulier en operationeel advies over de uitvoering van processen;
 • opleveren van inhoudelijke (deel)producten voor het management, de medewerkers en de adviseurs om zo het bedrijfsvoeringsproces (onder andere Wet openbaarheid van bestuur) te ondersteunen;
 • procesmatig en procedureel ondersteunen van de besluitvorming over het bedrijfsvoeringsproces.

Daarnaast draag je bij aan de evaluatie en monitoring van bedrijfsvoeringsprocessen. Dit doe je door bij te dragen aan de (bewaking van de) uitvoering van de evaluatie en monitoring van bedrijfsvoeringsprocessen: de PDCA-cyclus. En door het afnemen van onderzoeken en het geven van operationeel advies op het vlak van de bedrijfsvoeringsprocessen.

Ook stel je de kennisbehoefte vast die nodig is voor de bedrijfsprocessen. Je maakt die behoefte concreet door het (mee)definiëren van de gewenste kwaliteit van de kennis en daarmee de behoefte eraan, en het bepalen van de noodzakelijke kennis. Deze informatie neem je op in het kennisinformatiesysteem. Bovendien voer je projectmatige werkzaamheden uit. Denk bijvoorbeeld aan het voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van deelprojecten op jouw aandachtsgebied. En je neemt deel aan Kustwacht-brede projecten. Binnen het crisisteam word je ingedeeld op basis van jouw competenties.

Jij neemt beslissingen over de aanpak van de werkzaamheden, de uitvoering van de bedrijfsvoeringsdiensten en -processen, de inrichting van het kennissysteem, over het opstellen van deelproducten en over de inhoud van het advies. Je legt verantwoording af aan het hoofd bedrijfsvoering en plannen als het gaat om de geleverde adviezen en ondersteuning, jouw bijdrage aan de evaluatie en monitoring en op de kwaliteit van de geleverde inhoudelijke deelproducten en projectmatige werkzaamheden.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-opleiding afgerond in een relevante richting, bijvoorbeeld procesmanagement, bestuurskunde, bedrijfskunde of kennismanagement, of je hebt een gelijkwaardige combinatie van opleiding en/of ervaring.
 • Je hebt het liefst ook (een van) de volgende cursussen of trainingen gevolgd: de Module DEMO (Design and Engineering Methodology for Organizations), PSI (Presteren door Sociale Interacties), de basiscursus BiSL (Business Information Services Library) of de basiscursus ASL (Application Services Library).
 • Je bent bedreven in projectmanagement (PRINCE2) en je hebt theoretische en praktische kennis op het vlak van bedrijfsvoeringsprocessen en kennismanagement.
 • Je kent de taakstelling, besturing en werkwijze van de Kustwacht.
 • Je hebt kennis van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijzen van diensten en organisaties die samenwerken met de Kustwacht.
 • Je hebt inzicht in de eigen organisatie en de betrokken diensten, instellingen en organisaties.
 • Je hebt inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen jouw eigen werkterrein en de werkprocessen die daarop van invloed zijn.
 • Je kunt gegevens interpreteren, verbanden leggen, advies geven en geaggregeerde overzichten en informatie opstellen.
 • Je kunt projectmatig werken, hebt goede adviesvaardigheden en kunt (advies)deelproducten opstellen.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels.
 • Je bent integer, resultaatgericht en kunt goed samenwerken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €2.810 Max. €3.879 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

We gaan ervan uit dat je bereid bent piketdiensten mee te draaien.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Kustwacht Nederland voert de kustwachttaken op de Noordzee uit voor verschillende ministeries. Daarnaast zijn we op verschillende grote binnenwateren verantwoordelijk voor de search and rescue-taak.

Kustwachtcentrum
De taken worden vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder uitgevoerd, waarbij we gebruikmaken van diverse varende en vliegende eenheden. Het Kustwachtcentrum heeft 365 dagen per jaar een 24-uursbezetting. Hier doen wij dienst als centraal meld-, informatie- en coördinatiecentrum en als het Nationale Maritieme en Aeronautische Redding Coördinatie Centrum.

Afdeling Bedrijfsvoering
De afdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen binnen de organisatie. Maar we zien ook toe op de juiste werking van processen binnen het kustwachtnetwerk. De complexiteit binnen de afdeling Bedrijfsvoering wordt mede bepaald door de noodzaak om aan te sluiten op de (bedrijfsvoerings)processen van de partners. Hiervoor onderhandelen we met de partners. Ook werken we nauw samen met de interne control-organisatie. Zij werken in elkaars verlengde, naast en met elkaar.

Ministerie van Defensie, Commando Zeestrijdkrachten

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie lijken op werkmaatschappijen.

Commando Zeestrijdkrachten
Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) richt zich op het leveren van veiligheid op en vanuit zee. Het CZSK is, als het uitvoerende deel van de Koninklijke Marine en het maritieme deel van de Nederlandse krijgsmacht, verantwoordelijk voor de inzetbaarheid en integratie van de operationele vloot- en marinierseenheden en voor de inbedding van de eenheden in ‘joint’ en ‘combined’ verband. Daarnaast voert het CZSK civiele overheidstaken uit in Nederland en het Caribisch gebied.

Ministerie van Defensie, Commando Zeestrijdkrachten

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

M. van Schooten- Streefland

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

M. van Schooten- Streefland

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker managementinformatie Kustwacht Nederland

Ministerie van Defensie, Commando Zeestrijdkrachten
 • Stand­plaats Den Helder - Marinebasis
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 24 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Medewerker administratieve bedrijfsvoering

Ministerie van Defensie, Commando Zeestrijdkrachten
 • Stand­plaats Den Helder - Marinebasis
 • Uren per week 19
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 24 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Medewerker vakbekwaamheid

Ministerie van Defensie, Commando Zeestrijdkrachten
 • Stand­plaats Den Helder - Marinebasis
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon