Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Medewerker mobiliteit en projecten

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 9 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DGMO 2020-171
 • Plaatsingsdatum 25 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De afdeling Programmering Rijkswegen, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is opdrachtgever richting Rijkswaterstaat voor bijna alles wat met wegen te maken heeft. Denk aan de aanleg van nieuwe wegen, de verbreding van bestaande wegen, onderhoud, vervanging en renovatie. Dit alles is natuurlijk geen doel op zich. Daarom is de afdeling nauw aangehaakt bij bredere vraagstukken, zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie en de wisselwerking met andere vervoersmodaliteiten. Als (senior) beleidsmedewerker leg jij de verbinding tussen deze thema’s en concrete projecten.

In deze functie ga je aan de slag met bredere beleidsvraagstukken. Het precieze pakket wordt nog (in overleg) samengesteld. Denk aan het beleidsdossier ‘Visie Automobiliteit’, de implementatie van de Mobiliteitsschets 2040 en de verdere uitwerking van het mobiliteitsfonds. In deze trajecten werk je met verschillende directies binnen en buiten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan vraagstukken die raken aan de manier waarop we mobiliteit in de toekomst inrichten, zowel in praktische als financiële zin. Je kunt daarbij goed meedenken met collega’s die vanuit andere invalshoeken naar deze vraagstukken kijken. Je begrijpt hun standpunten, vraagt kritisch door en brengt tegelijkertijd aandachtspunten en standpunten vanuit de directie Wegen en Verkeersveiligheid in. Je kunt daarbij goed relativeren en hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. Je raakt niet van de wijs als anderen beweren dat je het toch echt bij het verkeerde eind hebt, maar je onderzoekt of ze een punt hebben en laat het ook weten als je daar anders over denkt.

Daarnaast is het mogelijk om ingezet te worden in projectteams met leden van andere overheden, zoals gemeenten en provincies. Deze projectteams maken deel uit van de programma’s van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Metropoolregio Amsterdam, U Ned of SmartwayZ. Dit werk is deels vergelijkbaar met het bovenstaande. Het verschil is dat deze projectteams meer aan specifieke projecten werken in de betreffende regio’s. Afhankelijk van de precieze opzet van deze teams ben je vooral onderdeel van het team. Je brengt kennis en expertise vanuit het perspectief van IenW en je directie Wegen en Verkeersveiligheid in, maar je bent binnen dit team geen belangenbehartiger. Wel houdt je uiteraard contact met collega’s die dit wel zijn en heb je een signaalfunctie.

Met welk pakket je ook precies aan de slag gaat; je bent een breed georiënteerde medewerker. Je bent je daarbij bewust van de politieke wensen van de bewindspersoon en stakeholders uit de omgeving. Ook schrik je niet van technische aspecten, die je soms tegenkomt in dit werk. Je verdiept je hierin als het nodig is, of je schat in dat anderen hier beter mee uit de voeten kunnen. Je laat je hier niet door van de wijs brengen. Je kunt dus goed hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden. Betrokken stakeholders (bijvoorbeeld gemeenten, provincies of bedrijven) willen en verwachten vaak veel van jou als vertegenwoordiger van IenW. Jij bent van begin af aan duidelijk over jouw rol en insteek in deze beleidstrajecten of programma’s. Daarbij ben je aan de ene kant duidelijk en direct, maar stel je je aan de andere kant collegiaal op, omdat je weet dat je gesprekspartner ook een (politiek) doel moet bereiken. Als je er zelf niet uit komt, weet je dit tijdig te ‘escaleren’ naar je afdelingshoofd of directeur. Die kun je vervolgens ook kort en bondig informeren en adviseren.

Je informeert met enige regelmaat de Tweede Kamer over je dossiers, of je bereidt bestuurlijke overleggen voor. Dat doe je soms door zelf stukken te maken en te verzenden. Een andere keer lever je teksten aan die deel uitmaken van bredere brieven, rapportages of overleggen. Je bent in staat om de procedures die hiervoor gelden je snel eigen te maken en levert tijdig kwalitatief goede stukken.

Samen met jou kijken we daarnaast waar je interesses en ambities liggen, om tot een takenpakket te komen waar je goed mee uit de voeten kunt.

Herken je jezelf hierin en spreekt dit je aan? Kom dan snel met ons praten over jouw nieuwe toekomst bij de directie Wegen en Verkeersveiligheid! We heten jou van harte welkom als beleidsmedewerker binnen de afdeling Programmering Rijkswegen.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante afgeronde universitaire opleiding, of aantoonbaar gelijkwaardig werk- en denkniveau.
 • Je bent een starter of hebt ongeveer drie jaar werkervaring
 • Je hebt (enige) ervaring opgedaan met beleidsmatig werk en je hebt affiniteit met de vraag hoe beleid in de uitvoering uitpakt.
 • Je bent politiek-, bestuurlijk- en organisatiesensitief.
 • Je kunt je verbindend opstellen en kunt daarbij ook goed opkomen voor het belang van jouw organisatie/directie.
 • Je bent in staat om de standpunten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / directoraat-generaal Mobiliteit op een goede manier in te brengen in overleggen, zowel binnen als buiten het departement.
 • Je houdt van aanpakken en hebt een resultaat- en oplossingsgerichte werkhouding.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het schrijven van beleidsstukken (zoals plannen, nota’s en Kamerbrieven), het organiseren en voorzitten van overleggen, het uitbesteden en begeleiden van onderzoek en het beoordelen van voorstellen van interne of externe partijen. Heb je dit nog niet? Geen probleem. Wel is het dan een vereiste dat je je dit snel eigen kunt maken. Geef vooral ook aan hoe je dit denkt te kunnen ontwikkelen en wat je van ons nodig hebt.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de onderwerpen verkeer en vervoer, mobiliteit en/of duurzaamheid en financiën.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Een schrijftest kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wegen en Verkeersveiligheid werkt aan het meest slimme, veilige en duurzame mobiliteitssysteem van Nederland. De directie heeft de ambitie om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Wij houden ons bezig met de aanleg en het gebruik van de wegeninfrastructuur, de voertuigen op de weg en het gedrag van de weggebruikers. Ook duurzaamheidsopgaven maken integraal onderdeel uit van het werk binnen de directie.

De directie Wegen en Verkeersveiligheid werkt aan bereikbaarheid over de weg en bestaat uit vier afdelingen: Programmering Rijkswegen, Verkeersveiligheid, Smart Mobility en Wegverkeersbeleid. Binnen de directie werken we ook over afdelingsgrenzen heen, waarmee we zorgen we voor inhoudelijke verbinding tussen dossiers en waardoor we kennis en capaciteit beter benutten.

Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van deze Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

Afdeling Programmering Rijkswegen
De afdeling Programmering Rijkswegen adviseert de minister over de te leveren prestaties van het hoofdwegennet met het bijbehorende (financiële) kader en verzorgt de opdrachtverlening voor de uitbreiding en de instandhouding van het wegennet aan Rijkswaterstaat. Hierbij wordt inhoud gegeven aan een stevig opdrachtgeverschap met afspraken over te leveren prestaties van het netwerk (doorstroming, veiligheid en duurzaamheid), gericht op het huidige en het toekomstige gebruik van de infrastructuur, met ruimte voor innovatie én binnen de beschikbare financiële middelen.

De afdeling telt ongeveer vijfentwintig medewerkers en werkt met drie clusters. Bijna alle medewerkers werken aan verschillende projecten en klussen in meer dan één cluster. De drie clusters werken globaal aan de volgende onderwerpen:

 • Het aanlegprogramma (MIRT): advisering over de aanpak van knelpunten in het hoofdwegennet, het (laten) uitvoeren van bereikbaarheidsonderzoeken voor bereikbaarheidsknelpunten, en het begeleiden van MIRT-onderzoeken en -verkenningen.
 • Het cluster Financiën en Infrastructuurfonds: voorbereiding van de jaarlijkse begroting voor het Infrastructuurfonds, advisering daarover aan de ambtelijke top en de bewindspersonen, en het adviseren over nieuwe investeringsprojecten.
 • Het cluster Instandhouding: opdrachtgever voor Rijkswaterstaat voor de planning en uitvoering van de instandhoudingsopgave hoofdwegennet en adviseur en opdrachtgever voor de uitvoering van het programma Vervanging en Renovatie.

De afdeling Programmering Rijkswegen is de afgelopen tijd fors vernieuwd, een aantal mensen is met pensioen gegaan en het takenpakket is en wordt verder uitgebreid. Je komt terecht in een jong team met evenveel mannen als vrouwen. Kennisoverdracht en het opdoen van vaardigheden vinden we belangrijk en daarom werken we zo veel mogelijk in duo’s van meer en minder ervaren collega’s. De omgangsvormen zijn informeel, de houding is professioneel en resultaatgericht.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer ing. D. de Jong

06 - 52 59 51 46

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw L. Kijlstra

06 - 83 59 77 29

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker MIRT-projecten

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker reductie stikstof

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker aanpak stikstof

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon