• Den Bosch  -  route
 • MBO, HAVO
 • 18 - 24 uur
 • schaal 6
  €2.866 - €3.564 (bruto)
 • Administratief / secretarieel, Facilitair / dienstverlening, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IND LW/DV/2024/1554, Plaatsingsdatum: 6 juli 2024

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Dienstverlenen (DV) éé vacatures voor een Medewerker Ondersteuning (FGR: Medewerker Verwerken en Behandelen S6). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (voor de duur van 12 maanden), met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is afhankelijk van kennis en ervaring.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken met zich mee, die vragen om de juiste ondersteuning in verschillende processen.

Als medewerker ondersteuning zal je voornamelijk de loketmanagers of kanaalmanager ondersteunen. Indien nodig verricht je alle loket werkzaamheden rondom documentuitgifte en de afname van biometrische gegevens bij klanten.

Wat ga je doen?

De meest voorkomende taken zijn:

 • Agenda beheer;
 • Organiseren, plannen en faciliteren van bijeenkomsten vergaderingen/borrels;
 • Verzorgen bloemetjes/attenties voor medewerkers en managers;
 • Verwerken van aanvragen, ontvangsten en betalingen in Leonardo;
 • Inventariseren van vakanties MT;
 • Het bijhouden van besluiten en overige stukken (o.a. jaarplan, portefeuilles etc.) van MT;
 • Diverse overleggen (MT-overleg/heidagen);
 1. Voorbereiden overleggen;
 2. Bijhouden actielijst/agenda;
 3. Notuleren MT overleggen.
 • Aanmelden bezoekers op locaties;
 • Regelen van parkeerplekken daar waar nodig;
 • Het aanvragen van kantoorartikelen op locaties (Leonardo, Budlr en facilitair);
 • Telefoon en adressenlijst bijhouden.

Meer over de functiegroep Medewerker Verwerken en Behandelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Dienstverlenen is opgebouwd uit de afdelingen Klantkanalen, Keten, Communicatie, Expertise en Toezicht & Handhaving en wordt ondersteund door specialistische stafleden die er onder meer voor zorgen dat elk project binnen DV geborgd is.

Alle afdelingen binnen Dienstverlenen hebben specifieke expertise, wat hen bindt is ons gemeenschappelijk doel: iedere aanvrager krijgt de behandeling die hij of zij nodig heeft. Of dat nu een aanvrager is bij onze loketten, in het buitenland, bij andere directies of bij ketenpartners: wij leveren professioneel maatwerk dat ertoe doet! Daarvoor levert de directie DV hoogwaardige diensten, kennis, producten en activiteiten aan onze afnemers. Dat doen we conform vooraf vastgestelde eisen voor kwaliteit en tijdigheid. Intern zijn we toeleverancier aan de beslisdirecties. De directie DV draagt eraan bij dat de beslisdirecties in staat worden gesteld om hun doorlooptijden te halen. Ten behoeve van de beoordeling van aanvragen van aanvragers leveren wij onderzoeken, adviezen, beslisondersteuning, verwerken we de post, voeren we controles en checks uit en werken we samen aan adequate handhaving. Door slimmer te werken en het digitaliseren van diverse processen kunnen we het werkaanbod wat op ons afkomt steeds sneller verwerken. Daarnaast ondersteunen we de IND in het onderhouden van contacten met stakeholders en het steeds communicatiever worden over onze werkzaamheden.

Richting de aanvragers zelf zijn wij het gezicht van de IND bij het afnemen van biometrie, het uitreiken van verblijfsdocumenten, het verstrekken van informatie en het verzorgen van het directe klantcontact op maat aan de balie, de telefoon en digitaal.

Onze medewerkers zijn de belangrijkste schakel bij het realiseren van al onze ambities. De vanzelfsprekende zorg voor hen gaat verder dan training, opleiding en interessant werk. Even belangrijk is het om te werken in een omgeving waarin collega’s respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn, zich fysiek en mentaal gezond voelen, fouten mogen maken en hun vakmanschap en kennis optimaal kunnen inbrengen in hun betekenisvolle werk.

Afdeling Particulier en Zakelijk

Afdeling Particulier en Zakelijk heeft 13 teams Particulier, een team WFM i.o. en een team Zakelijk, die gevestigd zijn op verschillende locaties in het land.

De teams particulier verlenen diensten en producten aan de particuliere klant door middel van de beschikbare klantkanalen (click, call, face).

De teams Particulier hebben een prominente plaats in de dienstverlening aan de particuliere klant in het kader van de uitvoering van de Vreemdelingenwet. De kennis van de medewerkers over de klant wordt gebruikt in het voortdurend verbeteren van de dienstverlening van de IND.

De medewerkers geven informatie aan de klant, adviseren over aanvragen om toelating. Medewerkers verstrekken de klant o.a. verblijfsdocumenten en –stickers) die voortvloeien uit de ingediende aanvragen.

Bij de teams Particulier zijn de IND-klantkanalen telefonie, loket, mail en sociale media belegd.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Maurice Tjokrojoso, Kanaalmanager Loketten en Expat Centra 06-52792322

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Darah van der Plas, Senior Adviseur Werving en Selectie 06-50163170

Solliciteren?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon