Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Medewerker parlementaire zaken en managementondersteuning

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.805 - €3.963
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Facilitair / dienstverlening, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 19 februari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer PZMO/2020/02
 • Plaatsingsdatum 5 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een échte spin in het web bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat ben jij als medewerker. Vier dagen per week richt jij je in Den Haag op parlementaire zaken en bevind jij je in de directe omgeving van de Eerste en Tweede Kamer. De overige dag ondersteun je het clusterhoofd en de adviseurs van de afdeling Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid.

In nauwe samenwerking met een collega verzorg jij de centrale parlementaire portefeuille van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Jij legt schriftelijke en mondelinge vragen, moties en toezeggingen vast. Daarnaast zet je deze uit bij de verschillende contactpersonen binnen BZK. Ook meld je collega’s bij de Eerste en Tweede Kamer aan en zorg je voor de vastlegging en registratie van werkzaamheden bij beide Kamers.

Je werkt in de directe omgeving van de adviseurs voor een van de directeuren-generaal en de bewindspersonen, bijvoorbeeld wanneer er mondelinge vragen zijn of als er een spoeddebat is in de Tweede Kamer. Verder heb je regelmatig contact met medewerkers bij de Eerste en Tweede Kamer en met andere parlementaire contactpersonen bij de diverse departementen. Voor de parlementaire gegevens maak je gebruik van het ICT-systeem Delphi, dat gekoppeld is aan het systeem waarin wij onze stukkenstroom verwerken (DigiDoc).

Op vrijdagen werk je voor een andere afdeling: Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid, een klein en dynamisch team van adviseurs en een clusterhoofd. Hiervoor verricht jij als managementondersteuner ook verschillende administratieve taken. Zo zorg je dat de (gerubriceerde) stukken vanuit het cluster bij de minister van BZK en de secretaris-generaal komen. Tot slot bewaak je processen en deadlines, houd je een overzicht bij van de voor te bereiden overleggen en draag je zorg voor het agendabeheer.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo-niveau en relevante ervaring.
 • Je hebt affiniteit met politiek: je bent graag op de hoogte van waar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie zich mee bezighoudt, en je weet hoe het parlement werkt en waar stukken inhoudelijk en beleidsmatig over gaan.
 • Je voert je taken altijd nauwkeurig en grondig uit.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je kunt goed omgaan met onvoorziene ontwikkelingen die jouw werk raken.
 • Je beschikt over humor en relativeringsvermogen.
 • Je bent toegankelijk, betrouwbaar en duidelijk in je communicatie.
 • Je bent leergierig en flexibel en kunt snel schakelen als dat nodig is.
 • Je doorgrondt processen goed en snel, weet precies waarvoor je verantwoordelijk bent en kunt waar nodig anderen aansporen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.805 Max. €3.963 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Parlementaire Zaken en Managementondersteuning (PZMO) maakt deel uit van de directie Bestuursadvisering (BA). De directie BA, een stafdirectie in het hart van het ministerie, adviseert en ondersteunt de bewindspersonen, secretaris-generaal en directeuren-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Door het benutten van de kracht van het hele departement, zorgt BA – in samenwerking met andere directies - ervoor dat de politieke en ambtelijke leiding hun taken optimaal kunnen uitvoeren en hun verantwoordelijkheden kunnen waarmaken. Dit doen wij onder andere door politieke en bestuurlijke advisering, regie op de stukkenstroom en andere processen, de coördinatie van de ministerraad, onderraden en het verkeer met de Eerste en Tweede Kamer én managementondersteuning van de politieke en ambtelijke leiding.

De directie bestaat uit drie afdelingen: Advies, Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid (OIV), en PMZO.

Afdeling Parlementaire Zaken en Managementondersteuning
De afdeling PZMO bestaat uit twintig tot vijfentwintig medewerkers. Wij ondersteunen en faciliteren de ambtelijke en politieke leiding van BZK. Dat doen we in een dynamische omgeving met een groot afbreukrisico. De belangrijkste taken die de medewerkers van deze afdeling uitvoeren zijn:

 • coördinatie en monitoring van het verkeer tussen BZK en de Eerste en Tweede Kamer;
 • voorbereiding van de ministerraad en onderraden;
 • ondersteuning stukkenstroom van en naar de ambtelijke en politieke leiding;
 • managementondersteuning van de ambtelijke en politieke leiding en directie;
 • protocollaire ondersteuning van de ambtelijke en politieke leiding;
 • faciliteren van logistieke en restauratieve voorzieningen van bewindspersonen.

Afdeling Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid
De afdeling OIV bestaat uit acht medewerkers die de bewindspersonen en secretaris-generaal ondersteunen bij de verantwoordelijkheden op het gebied van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en het inlichtingen- en veiligheidsterrein. Naast de uitoefening van de reguliere bestuursadviseringstaken voorziet OIV de bewindspersonen en de secretaris-generaal van onafhankelijk (inhoudelijk) advies over de sturing en het beheer van de AIVD. Verder hebben we een aanjagende en regisserende rol als het gaat om de thema’s openbare orde en veiligheid in relatie tot het openbaar bestuur, economische veiligheid en de digitale overheid. Hierbij werken we nauw samen met het directoraat-generaal (DG) Bestuur, Ruimte en Wonen en het DG Overheidsorganisatie. Tot slot is het afdelingshoofd OIV het interdepartementaal aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de centrale crisiscoördinatie binnen BZK en de invulling van de piketfunctie.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rianne Spoor, Programma- / Projectleider BZK Flex

06-52652768

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Administratief medewerker politieke en ambtelijke top

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 24 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior juridisch beleidsmedewerker gelijke behandeling

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker digitale middelen verkiezingsproces

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 28 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon