Medewerker planning en control

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Balkbrug
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 12 september
 • Vacaturenummer 32694
 • Plaatsingsdatum 10 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Geef jij straks vorm aan het team samen met je collega medewerker Planning & Control en de Businesscontroller? Wil je samen met je team verantwoordelijk zijn voor de gehele PDCA-cyclus, rondom de interne en externe informatievoorziening? Bij het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht in Balkbrug zijn wij op zoek naar jou.

Het team waarin je komt te werken zorgt ervoor dat de vereiste en gewenste sturings- en managementinformatie van CTP Veldzicht op een betrouwbare en geautomatiseerde manier wordt ontsloten en tijdig wordt gedeeld met alle belanghebbenden. In deze rol heb je dagelijks contact met interne medewerkers in zowel het primaire (behandel- en leefafdelingen) als het ondersteunde proces (bedrijfsvoering en zorgadministratie). Tevens ben je het aanspreekpunt, adviseur en sparringpartner voor alle hieraan gerelateerde vragen. 

Je hebt kennis van en inzicht in het speelveld waarbinnen de organisatie zich bevindt ten opzichte van de zorgverleners, patiënten en medewerkers. Je hebt binnen dit kennisgebied inzicht in de ontwikkelingen en knelpunten van de wijze waarop het huidige zorgaanbod is ingericht en hoe dit zich vertaalt naar de organisatie. De daaruit voorvloeiende informatiebehoefte en –verplichtingen vult je met het team in.

Je stelt mede het jaarplan op en bewaakt de voortgang van afspraken en projecten uit het jaarplan. Hierbij stuur je op een accurate planning en draag je er zorg voor dat de deadlines worden gehaald. Je rapporteert de gegevens om de verschillen tussen de gemaakte afspraken en de realisatie scherp te kunnen analyseren en met jouw datagedreven-analyses maak je de vertaling naar de planning-, rapportage- en control cyclus. Vanuit dit vertrekpunt stel je een onderbouwde prognose op en komt zo mogelijk met scenario’s en businesscases om ter besluitvorming voor te leggen.

Je levert een bijdrage aan de AO/IB en initieert procesverbeteringen. Hierbij rapporteer je aan de interne organisatie over jouw bevindingen en stel je verbeterpunten voor en voert de daaruit voortvloeiende implementatie uit. Vanuit deze verantwoordelijkheid ben je tevens aanspreekpunt voor de externe accountant (ADR) en evt andere belanghebbenden.

De medewerker Planning & Control van de toekomst vervult de rollen van kennisdrager, verbinder, analist, verkenner, rapporteur, informatiemanager, procesverbeteraar, eigenaar, regisseur en controleur.

Heb je nog meer verantwoordelijkheden? Ja zeker!  Als medewerker Planning & Control ben je verantwoordelijk voor uiteenlopende financiële-, behandelinhoudelijke controle- en reporting processen. Je adviseert, adviseert en ondersteunt directie, management en business controller bij alle facetten van de planning en de controlcyclus, begrotingen, prognoses, (periodieke) rapportages, jaarrekening en inhoudelijke verantwoordingen naar stakeholders/toezichthouders. Naast het feit dat je zorgt dat processen correct en volgens planning verlopen, ben je inhoudelijk actief bij, en verantwoordelijk voor, de praktische uitvoering van deze processen.

Je bent in staat om collega’s te betrekken bij deze processen en verbinding te leggen tussen verschillende afdelingen. Je volgt actuele financiële-, zorg- en Business intelligence ontwikkelingen scherp, bent op de hoogte van wet- en regelgevingen en je weet met jouw financiële- en reporting skills de verbinding met de organisatie te maken.

Je verschaft inzicht in causaliteit tussen strategie, uitvoering, ingezette middelen, behandel- en verblijf prestaties en bereikte financiële resultaten. Je houdt toezicht op de betrouwbaarheid van managementinformatie en informatiebronnen en signaleert veranderingen aan de hand van realtime- en big data die een impact hebben op de kernwaarden van de organisatie (begroting en prognoses).

Je voert de regie op de data zodat integer gebruik van data (dataanalyse en gebruikte technieken zoals BI-mogelijkheden) om het integer handelen en meerwaarde van organisatie aan te kunnen tonen.

Het verzorgen van financiële analyses, inclusief aandragen verbeteringen en het implementeren daarvan binnen het financiële en behandel proces valt ook onder jouw verantwoordelijkheden en de financiële analyses zoals omzet (P*Q), ontwikkelingen op cluster, afdeling, doelgroep of product niveau ook. 

Je houdt je ook bezig met kosten/efficiency analyses van organisatieonderdeel, doelgroep en/of bed en behandelomgeving. Het betrekken van (zorg)afdelingen bij diverse controlling en reporting vraagstukken en verbinder tussen bedrijfsvoering en zorgafdelingen is wat jij vanzelfsprekend vindt.

Het coördineren van de planning- & controlcyclus met de bijbehorende interne en externe financiële verantwoordingen waaronder de meerjarenbegroting, periodieke rapportages, jaarrekening etc neem je ook mee in jouw functie. Het bewaken van juiste bedrijfsvoeringsprocessen (AO/IC en AO/IB), onder andere door het uitvoeren analyses en inzage middels dashboards, dynamische Bi rapportages en slimme technische operationele (BI/RPA) oplossingen ook. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je fungeert als sparringpartner voor de manager Bedrijfsvoering/Business Controller.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Samen met je collega medewerker Planning & Control en de Businesscontroller vorm je het team dat verantwoordelijk is voor de gehele PDCA-cyclus, rondom de interne en externe informatievoorziening. Het team zorgt ervoor dat de vereiste en gewenste sturings- en managementinformatie van CTP Veldzicht op een betrouwbare en geautomatiseerde manier wordt ontsloten en tijdig wordt gedeeld met alle belanghebbenden. In deze rol heb je dagelijks contact met interne medewerkers in zowel het primaire (behandel- en leefafdelingen) als het ondersteunde proces (bedrijfsvoering en zorgadministratie). Tevens ben je het aanspreekpunt, adviseur en sparringpartner voor alle hieraan gerelateerde vragen. 

Je hebt kennis van en inzicht in het speelveld waarbinnen de organisatie zich bevindt ten opzichte van de zorgverleners, patiënten en medewerkers. Je hebt binnen dit kennisgebied inzicht in de ontwikkelingen en knelpunten van de wijze waarop het huidige zorgaanbod is ingericht en hoe dit zich vertaalt naar de organisatie. De daaruit voorvloeiende informatiebehoefte en –verplichtingen vult je met het team in.

Je stelt mede het jaarplan op en bewaakt de voortgang van afspraken en projecten uit het jaarplan. Hierbij stuur je op een accurate planning en draag je er zorg voor dat de deadlines worden gehaald.

Je rapporteert de gegevens om de verschillen tussen de gemaakte afspraken en de realisatie scherp te kunnen analyseren en met jouw datagedreven-analyses maak je de vertaling naar de planning-, rapportage- en control cyclus. Vanuit dit vertrekpunt stel
je een onderbouwde prognose op en komt zo mogelijk met scenario’s en businesscases om ter besluitvorming voor te leggen.

Je levert een bijdrage aan de AO/IB en initieert procesverbeteringen. Hierbij rapporteer je aan de interne organisatie over jouw bevindingen en stel je verbeterpunten voor en voert de daaruit voortvloeiende implementatie uit. Vanuit deze verantwoordelijkheid ben je tevens aanspreekpunt voor de externe accountant (ADR) en evt andere belanghebbenden. 

De medewerker Planning & Control van de toekomst vervult de rollen van kennisdrager, verbinder, analist, verkenner, rapporteur, informatiemanager, procesverbeteraar, eigenaar, regisseur en controleur.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J. van Werd, businesscontroller

06-15507191

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior financieel adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Forensisch therapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsjurist forensische zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon