• Soesterberg
 • MBO - 4
 • 38 uur
 • schaal 4
  €2.779 - €3.354 (bruto)
 • Techniek / productie
 • Solliciteer voor 7 juli 2024
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 545271, Plaatsingsdatum: 12 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Medewerker Planning Klantcontactpunt

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Medewerker Planning Klantcontactpunt heb je een spilfunctie tussen onze voorraden en onze afnemende klanten van het Kleding- en Persoongebonden Uitrusting bedrijf.

Wat ga je doen?

Je komt terecht in een dynamische functie waar jij de overzicht bewaakt op de deadlines evenals onze voorraden en heb je een hierin proactieve houding wanneer het gaat om mogelijke operationele risico’s. Je bent verantwoordelijk voor een efficiente en effectieve afhandeling van de klantorders vanuit het KPU-bedrijf.

Daarnaast behoren de volgende werkzaamheden in jouw takenpakket:

Zorgdragen voor de realisatie clusterplanning door:

 • plannen en voorbereiden vanuit de jaarkleedkalenders CK, CT en projecten opgenomen activiteiten ten behoeve van de capaciteitsplanning;
 • fungeren als aanspreekpunt voor de POC van de eenheid van alle OPCO's voor het maken van afspraken over invulling van de gereserveerde capaciteit/moment en het verstrekken van informatie m.b.t. procedures, regelgeving etc. i.r.t. de kleedprocessen;
 • als 1e escalerend en corrigerend niveau op te treden bij (dreigende) problemen in de uitvoering van de activiteiten;
 • het mede ontwikkelen, initiëren en bewaken van de randvoorwaarden t.a.v. het kleedproces;
 • faciliteren, plannen en het begeleiden van de pakkettoewijzingen;
 • afstemmen van de werklast op de beschikbare personele capaciteit en beschikbare bedrijfsmiddelen.
 • Het doen van oplossingsvoorstellen bij knelpunten op het gebied van capaciteit en prioritering.

Treedt op als coördinator tussen de samenhangende processen binnen het KPU-bedrijf door:

 • reageren op tekorten in de voorraad door zowel Klant- als Ketenmanagement te informeren, en de voortgang van de oplossing te bewaken;
 • leveren van input t.b.v. de totstandkoming van de jaarkleedplannen;
 • maken van afspraken met de leidinggevende van het cluster KCP over uitvoering;
 • informeren van Hoofd Productiebesturing en Afdeling Klantmanagement over voorraadproblemen die zichtbaar worden bij de klant;
 • signaleren van en laten opheffen van reserveringen op goederen om operationele redenen door Afdeling Ketenmanagement.

Stelt rapportages op en levert gegevens aan door:

 • verzamelen, rubriceren en beschikbaarstellen van de productiegegevens ten aanzien planning, uitvoering en realisatie van het cluster op het gebied van personele capaciteit, inzet bedrijfsmiddelen en planning versus realisatie;
 • interpreteren van de processen en normen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken

De functie wordt uitgevoerd het KPU-bedrijf in Soesterberg.

De doelstelling van het KPU-bedrijf is binnen COMMIT, hét kennis- en materieellogistiek centrum en de onmisbare partner voor Defensie te zijn en te voorzien in, het in standhouden van, de verbetering van en afstoting van alle kleding- en persoonsgebonden uitrusting van het toegewezen assortiment. Gebaseerd op kennis van het operationeel optreden, kennis van de kleding- en persoonsgebonden uitrusting en haar specifieke vakkennis draagt het KPU-bedrijf bij aan de materiële beschikbaarheid en instandhouding van deze kleding- en persoonsgebonden uitrusting gedurende de gehele levenscyclus en onder alle operationele omstandigheden.

Naast hard werken is er binnen het KPU-bedrijf ook altijd ruimte voor samenhorigheid op initiatief van de medewerkers, maar ook vanuit het KPU-bedrijf. Zo worden er borrels, sportmomenten, wintersporten en barbecues georganiseerd. Even binnenkijken bij het KPU-bedrijf? Bekijk dan onze bedrijfsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=81r0tZBjUP4

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

John Nieuwenhuijse, Hoofd Productie

033-4661628

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nariem Chotkan, Recruitment Adviseur

085-203 1147

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Shop KPU

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Kleermaker KPU-bedrijf

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker ICC

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 2
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon