• Enschede  -  route
  • MBO - 4
  • 32 - 38 uur
  • schaal 6
    €2.779 - €3.664 (bruto)
  • Personeel en organisatie
  • Solliciteer voor 10 augustus 2024
  • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 374986, Plaatsingsdatum: 4 juli 2024

Wat ga je doen?

Je ontvangt en exploreert de informatiebehoeften die niet standaard of met standaard rapportages beschikbaar is voor de gebruiker;
Je ontwikkelt de informatiebehoeften die niet standaard of met standaard rapportages beschikbaar is voor de gebruiker;
Je ontvangt en het exploreert gebruikersvragen met betrekking tot rapportages;
Je voert werkzaamheden uit ten behoeve van de algemene processen van het bureau.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Divisie Personeel & Organisatie Defensie (DPOD) ressorterend onder het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).
De DPOD is één van de divisies van het DOSCO. De DPOD bestaat uit zeven dienstencentra en de MD-groep.

De DPOD ondersteunt de defensieonderdelen met P&O-dienstverlening. Zij biedt daartoe kennis aan over het P&O-functiegebied en verleent diensten aan leidinggevenden, P&O-functionarissen en defensiewerknemers binnen het gehele spectrum van de personele dienstverlening. Hiermee draagt DPOD bij aan de personele gereed stelling van Defensie en het uitvoeren van goed werkgeverschap. De operationele commando’s (OPCO’s) kunnen zich hierdoor maximaal richten op de uitvoering van de primaire taakstelling van Defensie. Je gaat aan de slag bij het DienstenCentrum Human Resources (DC HR). Het DC HR zorgt voor invulling van deelprocesmodelhouderschap over de aandachtsgebieden algemene P&O aangelegenheden, arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele aangelegenheden. Dit doen we door het ondersteunen van beleidsontwikkeling, beleidsimplementatie en de monitoring en optimalisatie ervan. Verder ontzorgt het DC HR P&O-ers, medewerkers en leidinggevenden binnen Defensie op het gebied van transactie gerelateerde ondersteunende taken in het personele functiegebied, rechtspositionele aangelegenheden en op het gebied van de P&O informatievoorziening. 

Het Cluster Beheer & Bedrijfsinformatie (BBI) is onderdeel van de afdeling HR Bedrijfsvoeringsondersteuning en Beheersing (HR BOB). De afdeling HR BOB is verantwoordelijk voor de Bedrijfsvoeringsondersteuning binnen het Diensten Centrum Human Resources (DC HR) en ondersteunt het Kenniscentrum en het Ondersteuningscentrum in vele facetten. Het DC HR draagt zorg voor de uitvoering van HR beleid waaronder salarisadministratie en alle bijbehorende componenten en is daarmee hét aanspreekpunt (expertise) voor alle 62.000 defensiemedewerkers met als motto: ‘De menselijke maat, dát is waar DC HR voor gaat’.
Het Bureau Datakwaliteit & Rapportages is onderdeel van BBI en heeft tot doel het waarborgen van de kwaliteit/integriteit van de P&O data en bestaande rapportages, het voorzien in de informatiebehoefte die niet standaard of middels standaard rapportage beschikbaar is voor de gebruikers en afhandelen van complexere en specifiekere vragen met betrekking tot het aandachtsgebied.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Majoor A. Sargentini, Hoofd Cluster BBI 06-13101323

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Mevrouw C.A. Mook, Sr P&O Adviseur 06-13388447

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon