• Utrecht
 • MBO - 4
 • 38 uur
 • schaal 8
  €3.275 - €4.396 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 5 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 571513, Plaatsingsdatum: 2 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Medewerker Staf Support

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Medewerker Staf Support ben ondersteun jij de afdeling met betrekking tot alle PIOFACH factoren.

Wat ga je doen?

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Materiele, Logistieke en Financiële IT van het JIVC binnen CommIT

Er werken burgermedewerkers en militairen van de Koninklijke Marine, -Landmacht, -Luchtmacht en Marechaussee. De bundeling van expertises zorgt ervoor dat DMO modern, veilig en kwalitatief hoogwaardig materieel levert. De operationele eenheden kunnen zich zo concentreren op het uitoefenen van hun taken

JIVC is dé IT-leverancier van Defensie en haar ketenpartners. IT is voor Defensie van levensbelang. Zowel de veiligheid als de flexibiliteit van militairen is hiervan afhankelijk. Zonder goed functionerende communicatiemiddelen is het uitvoeren van een missie of oefening gevaarlijk of zelfs onmogelijk. Het is een absolute randvoorwaarde dus voor optreden in binnen én buitenland. De IT moet altijd werken, overal en 24/7. En niet alleen in missiegebied maar ook op kantoor. Als systemen falen, zijn de gevolgen groot. Voor militairen, burgers en voor Nederland. Van informatieontwerp en informatiearchitectuur tot informatietechnologie, - beheer en management. Van cyberspace tot voertuig-IT, van crypto en big data tot werkplekken in binnen- en buitenland. Voorbeelden hiervan zijn communicatiemiddelen op schepen en in voertuigen, de bediening van wapensystemen en radars. En tegenwoordig ook smartphones en tablets als standaarduitrusting van de militair op missie. Zonder goed functionerende communicatiemiddelen is het uitvoeren van een missie of oefening gevaarlijk of zelfs onmogelijk. JIVC zorgt ervoor dat deze middelen altijd en overal beschikbaar zijn. Daarnaast verzorgt JIVC de ontwikkeling en instandhouding van meer dan 50.000 werkplekken. Denk aan computers, printers, telefonie en datacenters. Bij JIVC werken meer dan 3.500 mensen op diverse locaties.
De afdeling Materieel Logistieke & Financiële IT (M&F IT) is onderdeel van het JIVC en leverancier van complete systemen, applicaties, en oplossingen voor de krijgsmacht in het betreffende (SAP) domein. De afdeling is gericht op de gehele IT-cyclus van het plannen, voortbrengen, in stand houden en afstoten/uitfaseren van IT-toepassingen en -systemen voor de ondersteuning van operationele (SAP) bedrijfsprocessen. Afhankelijk van het aanbod van de werkzaamheden van M&F IT ligt de nadruk op regie-, instandhoudings-, project- of ontwikkelactiviteiten.

De afdeling M&F IT bestaat uit het afdelingshoofd, de secties Plan, Change & Run. De Stafafdeling valt direct onder het Afdelingshoofd en zijn / haar plaatsvervanger. In totaal werken er ruim 200 collega's bij M&F IT.

De Staf van M&F IT is adviserend en ondersteunend aan (Plv) Hoofd M&F IT met betrekking tot alle PIOFACH (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Algemene (facilitaire) zaken, Communicatie & Huisvesting) factoren. Hieronder valt o.a. Het Strategisch Personeelsplan en de vertaalslag hiervan naar tactisch en operationeel niveau. De Staf zorgt ervoor dat de interne communicatie wordt geborgd en tijdig uitgevoerd, dat hiervoor een planning wordt opgesteld en dat alle gezamenlijke evenementen en bijeenkomsten worden georganiseerd. Daarnaast zal er vanuit de Staf deelname aan wervingscampagnes worden gecoördineerd, begeleid en voorbereid. Tevens is de Staf betrokken bij de bedrijfsvoering projecten van M&F IT, reorganisaties, het bewaken en bijsturen m.b.t. Het IDU Proces en de Dibel & Repres budgetten, aanleveren van management informatie en de coördinatie van Jaarplannen en rapportages op afdelingsniveau.

De senior medewerker Staf M&F IT is verantwoordelijk voor het inhoudelijk ondersteunen van Hoofd Staf bij de realisatie van de doelstellingen van de Staf, het optimaal functioneren in financiële, personele, organisatorische, informatietechnologische en communicatie technologische en dat de voorwaarden en condities waaronder dat plaats vindt, worden ingevuld.

Je verrichten van ondersteunende werkzaamheden, door:

 • het doen van (literatuur- en veld-)onderzoek op deelaspecten van het werkterrein en het op basis daarvan attenderen van de stafadviseurs op de bevindingen;
 • het opstellen van overzichten, specificaties, toelichtingen en prognoses op basis van een eigen bewerking van gegevens;
 • het in teamverband meewerken aan de opstelling van inhoudelijke rapportages waarbij onderdelen van de desbetreffende rapportages worden voorbereid;
 • het voeren van een technisch secretariaat voor werk- en projectgroepen het eigen werkterrein betreffende.
 • Het opstellen en verspreiden van diverse communicatie aspecten binnen de afdeling.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Logistiek is “uitgevonden” binnen defensie. We bieden jou een plek in een omgeving met alles wat automatisering te bieden heeft op het gebied van materieel logistiek en financiën.

Ook bieden wij je leuke collega’s en doorgroeimogelijkheden. M&F is een grote organisatie van ca 250 mensen, waarin je je zowel in de breedte (verschillende teams/onderwerpen) als qua niveau (junior, medior, senior) kunt ontwikkelen. Mocht je je ooit buiten M&F willen oriënteren dan zijn er binnen JIVC nog 3000 andere functies, en binnen defensie nog veel meer. Alles wat je in de maatschappij zou kunnen zoeken is er binnen defensie.

We zijn flexibel als het gaat om thuiswerken maar vinden het ook belangrijk dat je je collega’s goed kent, en persoonlijk contact onderhoudt. In de meeste gevallen betekent dit ca 50/50 thuis en op locatie werken.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Ministerie van Defensie

Over Defensie
Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Els Dekkers per

0612045156

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Floris-Jan Henzen, Recruitment Adviseur

06-33051490

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Staf

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Consultant M&F

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IT Manager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon