• Den Haag  -  route
  • HBO bachelor
  • 38 uur
  • schaal 10
    €3.430 - €5.475 (bruto)
  • Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 1 augustus 2024 Nog 14 dagen
  • Vaste aanstelling
Kenmerk: 562903, Plaatsingsdatum: 13 juni 2024

Als medewerker vergunningsverlening maak je onderdeel uit van een team. Dit team, genaamd het Cluster Omgeving, bestaat uit 8 medewerkers en staat onder leiding van Hoofd Cluster Omgeving. Vanwege de Nieuwe Omgevingswet zijn er per 1 januari 2024 nieuwe taken en bevoegdheden bij het ministerie van Defensie belegd. Zo is het ministerie van Defensie per die datum verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen voor activiteiten in beperkingengebieden Militaire Luchthavens en geven we ook advies daar waar er sprake kan zijn van radarverstoring door (bouw)activiteiten in de omgeving van militaire radars. Binnen het Cluster Omgeving voer je de volgende werkzaamheden uit:

- Als medewerker vergunningsverlening heb je een coördinerende rol in de behandeling en beantwoording van binnen gekomen vergunningsaanvragen. Hierbij maak je gebruik van de specialisten op het gebied van vliegveiligheid bij de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA), Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Je bewaakt de voortgang en draagt er zorg voor dat de wettelijke termijnen tijdig gehaald worden. Ook maak je een eerste inschatting of een aanvraag mogelijk politiek gevoelig is.
- De functionaris draagt zorg voor advies, begeleiding en ondersteuning van de spelers bij implementatie en uitvoering van gerelateerde dossiers.
- Buiten het specifieke werk als medewerker vergunningsverlening levert de functionaris een bijdrage aan (deel)projecten en de algemene ondersteuning binnen de afdeling Fysieke Leefomgeving.

Bij advisering gaat het om het vanuit een expertise en/of brede blik ontwikkelen en implementeren van adviesproducten in het primaire proces (beleid, uitvoering, toezicht). Ook speel je in op veranderingen beleidsdoelstellingen als de operationele gereedheid van Defensie hier om vraagt. Bij politiek gevoelige vergunningsaanvragen moeten de Bewindspersonen snel en adequaat geïnformeerd en geadviseerd kunnen worden. Hiervoor onderhoud je contacten met en lever je input bij je directe chef. Ook onderhoud je contact met het CLSK en het RVB.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Directie Aansturen Operationele Gereedheid (DAOG) van de Defensiestaf (DS) van de Bestuursstaf (BS).

De DAOG heeft tot doel om namens de CDS (Commandant der Strijdkrachten) te zorgen voor de aansturing van de operationele gereedheid van de krijgsmacht. Dit doet DAOG door binnen de beleidskaders actief te sturen op personele gereedheid, materiële gereedheid en de geoefendheid en door daar waar nodig facilitair te zijn naar de defensieonderdelen.

Informatie over de afdeling
De komende jaren wordt het behouden en verkrijgen van ¿gebruiksruimte¿ in vergunningen en toestemmingen steeds belangrijker. Het is voor Defensie van strategisch belang om voldoende gebruiksruimte te behouden en te verkrijgen om te kunnen varen, vliegen, rijden, schieten en oefenen. Met uitspraken door de Raad van State ontstaat meer (juridische) druk om toestemmingen op orde te hebben. Je nieuwe job is bij de Directie Aansturen Operationele Gereedheid (DAOG). Binnen de DAOG is de Afdeling Fysieke Leefomgeving (AFL) verantwoordelijk voor de coördinatie van (complexe) vergunningen en omgevingsmanagement.
De afdeling heeft als belangrijke taak regie te voeren op vergunningen en het coördineren van de uitvoering van omgevingsmanagement. Belangrijke wetgeving hierbij is onder meer de Wet natuurbescherming (Wnb), de (implementatie van de) Omgevingswet, Barro/Rarro, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet Luchtvaart.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningsscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Kolonel Ralph Smeets 06-13449042

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Werving & selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon