Medewerker Vraag Aanbod Management (VAM) & Bedrijfsveiligheid

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

 • Stand­plaats Den Helder - Marinebedrijf
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.633 - €3.536
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 21 juni Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 474492
 • Plaatsingsdatum 29 mei 2021
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Medewerker Vraag Aanbod Management (VAM) & Bedrijfsveiligheid

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 38.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Medewerker VAM & Bedrijfsveiligheid

Vormen de werkzaamheden die je verricht voor het Klant Servicepunt (KSP) van de Afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen (ABB) de hoofdtaak. Ben je verantwoording verschuldigd aan het hoofd assortimentsmanagement. Neem je beslissingen over de wijze van realisatie van de producten uit het assortiment. Neem je voor het opstellen van werkplanningen, het leveren van managementinformatie en het verrichten van administratieve werkzaamheden , de Arbo- en milieuregelgeving, aanwijzingen, voorschriften en besluiten in acht.

Ben je tevens adviseur bedrijfsveiligheid arbo & milieu in Den Helder, is dit je neventaak en ondersteun je het lijnmanagement en de medewerkers bij het toepassen van veiligheid-, milieu- en (personeels) risicomanagement.

Wat ga je doen?

-Draagt zorg voor de inventarisatie van producten en diensten, door:het ondersteunen bij het opstellen van de defensiebrede behoeftestelling.

-Stemt vraag, aanbod, capaciteit en budget af, door:

 • het ontvangen en behandelen van klantvragen en klachten;
 • het tracken en tracen van klantvragen uitgezet binnen de afdelingen van ABB en zorg dragen voor een adequate terugkoppeling op de klant binnen een bepaalde termijn.
 • Categoriseren van klachten;
 • Het opvragen van aanvullende informatie bij klanten en sturen van reminder indien hier niet aan wordt voldaan;
 • het ondersteunen bij het vertalen van de vraag van de gebruikers naar producten uit Assortiment 017;
 • het uitzetten van de klantvragen en klachten intern de ABB;
 • het analyseren van trends in de klantvragen en klachten;
 • het monitoren van de realisatie van klantvragen en klachten;
 • het leveren van input aan nieuwsbrieven en de site van de ABB;
 • het inrichten en up to date houden van het KSP Portal (redactionele gedeelte);
 • het zorg dragen voor aanbrengen van wijzigingen in planning van het vaarschema iom CZSK.

-Behandelt aanvragen met betrekking tot ondersteuning oefeningen en uitzendingen door:

 • het deelnemen aan vergaderingen met de OPCO’s en DOPS;
 • het organiseren van Aanvraag Bij Ondersteuning Oefening (ABO) vergaderingen;
 • het interpreteren van ingediende aanvragen;
 • het opstellen van bevoorradingsplannen voor oefeningen in de vorm van het uitgeven van een Logistieke aanwijzing (LA);
 • het fungeren als aanspreekpunt tijdens oefeningen;
 • het monitoren van afspraken welke zijn vastgelegd in de Logistieke Aanwijzing tijdens oefeningen van ehdn.
 • het beoordelen van prioriteitsaanvragen;
 • het organiseren van OSCO naar uitzendgebied.

-Draagt zorg voor de levering van producten en diensten, door:

 • Het bijdragen aan het opstellen van behoeftestellingen;

-Als adviseur bedrijfsveiligheid in Den Helder ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van het lijnmanagement en medewerkers van ABB bij het toepassen van veiligheids-, security, milieu- en (personeels) risicomanagement, het voldoen aan wet- en regelgeving en bij het verhogen van de veiligheid en milieuzorg binnen de ABB door:

 • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies over veiligheid,  arbo- en milieu aan lijnmanagement en medewerkers.
 • Het onderzoeken van situaties, incidenten en gemelde voorvallen om (achterliggende) oorzaken en afwijkingen te achterhalen.
 • Het signaleren van knelpunten en doen van voorstellen ter verbetering n.a.v. geconstateerde afwijkingen en/of trends.
 • Het vertalen van kaders en/of uitvoeringsbepalingen naar lokale uitvoeringsinstructies en werkwijzen m.b.t. veiligheid en milieuzorg voor ABB.
 • Het leveren van een bijdrage aan het bedrijfsjaarplan- en noodplan;.
 • Het participeren in het opstellen en actualiseren van een risicoanalyses/operationeel risicomanagement  ten behoeve van de RI&E van het PvA om risico’s en scenario’s vast te kunnen stellen die een bedreiging vormen voor het personeel, materieel en omgeving.
 • Het adviseren over beheersmaatregelen (inclusief bedrijfsnoodplannen en bedrijfshulpverlening) en ondersteunt bij de uitvoering daarvan binnen de reguliere bedrijfsvoering.
 • Het onderhouden van documentatie voor de toepassing en borging van het veiligheids-, milieu- en risicomanagementsysteem.
 • Te komen met  verbetervoorstellen en het pro-actief onderkennen van zaken die beter kunnen.
 • Het ondersteunen en controleren van externe relaties (aannemers) welke werkzaamheden op het complex verrichten
 • Deel te nemen aan het VKAM overleg ABB en het informeren van de senior mdw VKAM over zaken die spelen op VKAM gebied met raakvlakken CZSK;

-Rapporteert aan Hoofd assortimentsmanagement

 • Tijdens Bureauhoofdenoverleg bij terugkerende knelpunten

-Overig

 • Neemt deel aan bureauhfdoverleg.
 • Neemt deel aan Intern Logistiek Overleg (ILO).
 • Draag zorg voor ondersteuning collega’s op gebied van CMS
 • Voert BHV taken uit in het geval functionaris lid is van de BHV organisatie

Functie-eisen

Wat vragen we? 

 • MBO+ werk- en denkniveau voorkeur Logistiek/Facilitaire dienstverlening
 • Opleiding  Middelbare Veiligheidskunde
 • Cursussen adviesvaardigheid, presenteren, rapporteren, gesprek-/interview techniek en vergaderen
 • Kennis van de organisatie, de bedrijfsvoering en de wijze van optreden
 • Kennis van de activiteiten van de eenheid en de daaraan verbonden gevaren/risico´s zoals ATEX richtlijnen. De PGS15, 28, 29)
 • BHV-opleiding
 • Basiscursus Veiligheid, Arbo en Milieu bij Defensie
 • Cursus eenvoudig onderzoek van voorvallen
 • Cursus auditing

Relevante kennis en/of werkervaring:

 • kennis van de bedrijfsprocessen en van procedures en regelgeving met betrekking tot het de processen van ABB;
 • kennis van de systemen SAP;
 • Ervaring in logistiek/facilitaire dienstverlening
 • inzicht in taken en processen van de militaire organisatie;
 • vaardigheid in het opstellen van procedures en het beschrijven van werkprocessen;
 • klantgericht, adviesvaardig en in staat verantwoordelijkheid te nemen;
 • kan goed omgaan met de verschillende belangen binnen de organisatie;
 • vaardig in het opstellen van planningen

Competenties:

 • Plannen en organiseren
 • Organisatie-/ omgevingsbewustzijn
 • Klantgerichtheid
 • Flexibel
 • Initiatief
 • Overtuigingskracht
 • Communiceren

Je bent bereid om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen

Je hebt een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden. Een vergunning is niet nodig voor werknemers uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Zwitserland. Voor deze landen geldt een vrij verkeer van werknemers.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €2.633 Max. €3.536 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Het maximum salaris voor deze functie is € 3536,24 bruto per maand (schaal 8). Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Bijzonderheden

Jouw cv en motivatiebrief dienen uiterlijk 20 juni 2021 bij ons binnen te zijn.

De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden in de week van 28 juni 2021 Mochten hier wijzigingen in optreden in verband met COVID-19 dan kijken we welke alternatieven mogelijk zijn.

Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur. Als eerste zal de interne selectieronde gehouden worden. Daardoor zal het proces van externe kandidaten wat langer duren.

Voor externe kandidaten geldt, afhankelijk van het kennis- en ervaringsniveau, een proeftermijn.

Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie assortimentsmanagement van de Afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen. De ABB is een onderdeel van het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf((DBBB)te Bathmen. De doelstelling van de Sectie Assortimentsmanagement is het leveren en instant houden van

bedrijfsstoffen, zodanig dat wordt voldaan aan de gestelde eisen ten aanzien van vereiste kwantiteit, kwaliteit en levertijd en tegen zo laag mogelijke integrale kosten, het leveren van een bijdrage aan de Defensie brede verwerving en het, door middel van analyses, leveren van een bijdrage aan de instandhouding van (wapen)systemen. De sectie Assortimentsmanagement bestaat, naast de Assortimentsmanager die tevens als hoofd van de afdeling optreedt, uit de bureaus Accountmanagement, Techniek, Het Klant Service Punt (KSP) en Logistiek. 

De medewerker VAM en Bedrijfsveiligheid valt onder het KSP. De werkzaamheden worden uitgevoerd in Den Helder

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Materieel Organisatie
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Majoor L. Wigman, Hoofd Assortimentsmanagement

06-51131565

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dhr. M. Hoekveld, Recruitment Adviseur

06-30523995

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Systeemontwikkelaar

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Functioneel beheerder

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

ICT Specialist

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon