• Utrecht
 • HBO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 5 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 57166, Plaatsingsdatum: 2 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Medior Autorisatie Specialist!
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Medior SAP Autorisatiespecialist ben je verantwoordelijk voor ontwerp, bouw en beheer van SAP Autorisaties in een complex IT-landschap. Je staat in verbinding met vele partijen, waaronder de verschillende defensieonderdelen en levert een bijdrage aan de financiële bedrijfsvoering en logistieke ondersteuning van meer dan 17.000 SAP gebruikers. Met je doorzettingsvermogen, analytische capaciteiten en ervaring ben je in staat om gestelde doelen tot een succes te maken. Je volgt de innovaties uit de markt en hebt een faciliterende rol bij de realisatie van vernieuwingsprojecten. Hierbij staat de continuïteit, integriteit en betrouwbaarheid van het SAP landschap hoog in het vaandel.

Wat ga je doen?

We zijn op zoek naar een actieve, communicatief vaardige SAP Autorisatiespecialist met doorzettingsvermogen en ervaring in complexe IT-landschappen, die bewust bezig is met trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied. Je durft verantwoordelijkheid en besluiten te nemen waarbij doelen, afspraken en inhoud goed tegen elkaar worden afgewogen.

Je bent een ondernemer en in staat om in verschillende situaties en bij wisselende doelgroepen de gedachtegang en beslissingen van het team te verdedigen, waarbij standpunten en meningen van anderen met respect worden behandeld. Je blijft in moeilijke situaties en onder tijdsdruk kalm en doelgericht werken, waarbij het belang van de defensie organisatie centraal staat.

Je weet de juiste paden te bewandelen binnen de organisatie en maakt effectief gebruik van contacten om de doelen te bereiken. Je maakt weloverwogen keuzes en overziet de gevolgen daarvan.

Je kunt een situatie, probleem of vraagstuk goed analyseren door te kijken vanuit verschillende invalshoeken en neemt out-of-the-box alternatieven mee in jouw overwegingen.

Jouw hoofddoel is de opzet, inrichting en het beschikbaar houden van autorisaties in SAP M&F systemen en verwante applicaties, voor een permanente ondersteuning aan onze eindgebruikers, beheer- en projectteams. Dit gebeurt op basis van need-to-know, need-to-access, RBAC en ABAC principes en zoals beschreven in de beleidsdocumenten van de defensieorganisatie met betrekking tot het proces Autorisatiebeheer. De hoofdtaken en verantwoordelijkheden bestaan er uit:

 • deel te nemen aan de opzet van autorisaties in de ontwikkel- en implementatieprojecten van nieuwe processen en IV-functionaliteiten;
 • zelfstandig deelprojecten uit te voeren en complexe beheervraagstukken op te lossen;
 • te adviseren over bedrijfsvoerings-, informatievoorzienings- en integratievraagstukken;
 • kennis vast te leggen ten behoeve van ontwikkeling en kennisborging binnen het team;
 • mee te werken aan autorisatieconcepten en projecten voor nieuwe SAP en niet-SAP applicaties, zoals SAP Fiori, Ariba, NextLabs;
 • Kan de autorisatieconcepten uitleggen aan (externe) auditors.

Uitvoerende taken en verantwoordelijkheden

 • opstellen en uitwerken van nieuwe autorisatieconcepten;
 • ontwerp, bouw en beheer van SAP M&F autorisatierollen;
 • oplossen van incidenten in SAP M&F autorisatierollen;
 • uitvoering van Autorisatiebeheer taken i.r.t. incidenten en wijzigingen conform processen, procedures en werkinstructies
 • deelnemen aan diverse overlegfora m.b.t. (inrichting) Autorisatiebeheer en gerelateerde domeinen zoals GRC (Governance Risk & Compliance) en IAM (Identity Access Management) en IT Security;
 • adviseren van (structurele) verbeteringen m.b.t. inrichting Autorisatiebeheer en gerelateerde domeinen zoals GRC, IAM en Security;
 • beheren en updaten autorisatiematrix SAP M&F;
 • opvolgen van monitoring bevindingen en verbetervoorstellen hieruit opstellen;
 • oog houden voor kritische autorisaties en functiescheidingsconflicten;
 • contacten onderhouden met functioneel beheerders SAP M&F (FINAD en MATLOG);
 • contacten onderhouden met het loket functioneel beheer en de service desk defensie (issues, incidenten, RFC’s);
 • contacten onderhouden met vertegenwoordigers uit de Bedrijfsvoering.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Defensie is dagelijks actief in Nederland en in het buitenland voor de belangen van ons land en haar inwoners. Hiermee draagt Defensie, nu en in de toekomst, bij aan de welvaart en veiligheid van ons land. De wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en draagt bij aan de ambitie van Nederland dat mensen zich wereldwijd in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. Het Joint IV Commando (JIVC) is hét IT-bedrijf van Defensie. Voor zowel de operationele, bestuurlijke als ondersteunende processen en levert het JIVC een substantiële bijdrage aan de waardeketen van Defensie.

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Materieel Logistieke en Financiële IT (M&F IT) van het JIVC. M&F IT is dé defensieleverancier van complete systemen en applicaties, voor de krijgsmacht in het betreffende domein. De afdeling bestaat uit drie secties en zorgt voor de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties. Dit kan zijn een eigen software-ontwikkeltraject of een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. Afhankelijk van het aanbod van de werkzaamheden van M&F IT ligt de nadruk op regie-, instandhoudings-, project- of ontwikkelactiviteiten.

M&F IT is op zoek naar ervaren IT medewerkers die belangstelling hebben om voor Defensie te werken in het materieel logistieke en financiële domein en affiniteit hebben met SAP.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 64.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Floris-Jan Henzen, Recruitment Adviseur

06-33051490

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Autorisatie Specialist

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • HBO bachelor
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)

Medior Consultant M&F

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • HBO bachelor
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)

Medior consultant M&F

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • HBO bachelor
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon