• Den Haag
 • WO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 17 juni 2024 Nog 4 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 592914, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024

Dé schakel tussen de top van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de afdelingen op het gebied van compliance- en risicomanagement, dat ben jij. Met jouw kennis en ervaring in compliance- en risicomanagement en strategisch inzicht help jij de verschillende afdelingen van de MIVD met het inrichten en versterken van hun compliance management. Ook lever je een bijdrage aan de beantwoording van algemene vraagstukken op het gebied van compliance binnen de MIVD. Vanuit Den Haag draag jij zo bij aan het bevorderen en waarborgen van de integriteit van de MIVD.

Dit maakt jouw baan uniek
De MIVD heeft de beschikking over bijzondere bevoegdheden die diep kunnen ingrijpen in de rechten van burgers. Om hiervan gebruik te mogen maken zijn diverse belangrijke wettelijke waarborgen van toepassing. Jij als compliance officer draagt bij aan de veiligheid van Nederland zonder hierbij de rechtstatelijke waarborgen uit het oog te verliezen.

Vanuit het Compliance Office ben jij het eerste aanspreekpunt voor de diverse afdelingen van de MIVD. Daarnaast help jij de afdelingen met de verdere inrichting van het compliance- en risicomanagement. Dat kan door tijdelijk intern gedetacheerd te worden of vanuit het Compliance Office nauw betrokken te zijn en begeleiding te bieden. Jij ondersteunt de afdelingen en adviseert de afdelingen gevraagd en ongevraagd over de naleving van wet- en regelgeving en het rapporteren hierover. Daarnaast denk je actief mee over de verdere versterking van compliance binnen de dienst en heb je veel contact met onze directe collega’s van de AIVD hierover. Vaak worden de onderzoeken namelijk naar beide diensten gedaan, zoals onderzoek naar de verwerving en verwerking van bulkdatasets en geautomatiseerde data-analyse.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 is voor de MIVD de belangrijkste wet, maar zeker niet de enige. Ook de naleving van andere voor Defensie relevante wet- en regelgeving moet op een juiste wijze in de organisatie verankerd zijn, dit om te zorgen dat iedere MIVD-er zijn werk juist en veilig kan uitvoeren

Naast interne verantwoording speelt ook externe verantwoording aan de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten belangrijke rol bij de MIVD, ook hieraan draag je bij.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Compliance Office is geplaatst binnen de Centrale Staf van de MIVD, wordt aangestuurd door het Hoofd Compliance & Risk. Het bureau bestaat uit het cluster Compliance, cluster Risk en cluster Beleid. Het cluster Compliance omvat zes compliance officers en twee senior adviseurs. Wij zijn een gedreven team dat zich richt op alle vormen van compliance in de organisatie. Het gaat bijvoorbeeld om operationele zaken, bedrijfsvoering van de organisatie maar ook de reputatie van de MIVD als verantwoordelijke inlichtingen- en veiligheidsdienst. Wij werken nauw samen met het Compliance Office van de AIVD en het cluster politiek-bestuurlijk van Juridische Zaken.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is onderdeel van het ministerie van Defensie. De dienst ondersteunt bij het gereedstellen van de eenheden en bij militaire missies en vredesoperaties. Hiervoor verwerven we wereldwijd inlichtingen en veiligheidsinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De MIVD speelt zo een cruciale rol bij de besluitvorming door de militaire leiding en de politieke top.

Werk je bij de MIVD, dan doe je werk dat er echt toe doet. Je draagt bij aan het beschermen van de Nederlandse belangen en de nationale veiligheid. Bovendien werk je in een zeer dynamische omgeving. We doen er alles aan om te zorgen dat je op jouw vakgebied up-to-date blijft, bijvoorbeeld door middel van opleidingen en kennisuitwisseling met onze partnerdiensten.

Omdat je bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst werkt en met gevoelige informatie te maken krijgt, kun je de inhoud van je werk niet met je vrienden en familie bespreken. Maar wel met je collega’s. Daarom bouw je een bijzondere band op met hen. Er heerst een sterke onderlinge verbondenheid die er mede voor zorgt dat de meeste mensen lang bij de organisatie blijven werken. En allemaal werken we aan hetzelfde doel: de fysieke en digitale veiligheid van 17 miljoen Nederlanders.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dedicated HR

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dedicated HR

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Informatiehuishouding

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Archivaris

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior juridisch-bestuurlijk adviseur

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon