• Breda - Trip van Zoudtlandtkaz
 • Bachelor - HBO
 • 32 - 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • Onderwijs / opleiding
 • Solliciteer voor 29 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 550279, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024

Hoe zou jij het vinden om in het veld les te geven aan militairen en burgermedewerkers van onze krijgsmacht?

Defensie werkt veel samen met haar internationale partners. Het is daarom belangrijk dat we zowel schriftelijk als mondeling goed in het Engels kunnen communiceren.
Jij kunt als medior docent Engels, in dienst van het Talencentrum Defensie (TCD) in Breda, een bijdrage leveren aan de communicatieve vaardigheden van defensiemedewerkers.
Jij ontwikkelt onderwijs en verzorgt (maatwerk)trainingen aan defensiepersoneel. Jij verzorgt trainingen schriftelijk en mondeling communiceren op niveau, waarbij de beroepspraktijk het uitgangspunt is. Jij krijgt voldoende ruimte, vrijheid en tijd om daar invulling aan te geven. Jij bent een aanspreekpunt en een vraagbaak. Jij weet de cursisten te inspireren door je enthousiasme voor jouw vakgebied met jouw creativiteit, kennis van zaken en jouw uitstekende didactische vaardigheden. Op elke leervraag heb je in no-time een passend antwoord en je bedenkt er met gemak een praktische toepassing bij.

Samen met docenten Duits, Engels, Frans, Nederlands en Russisch maak je deel uit van het TCD-schoolteam dat de trainingen verzorgt. Jij vindt vakinhoudelijk ook houvast bij de collega’s van de verschillende defensieopleidingen op verschillende locaties in Nederland.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) welke beheersmatig is ondergebracht bij het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De NLDA omvat de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), Koninklijke Militaire Academie (KMA), het Instituut Defensie Leergangen (IDL), Expertise Centrum Leiderschap Defensie (ECLD), Talencentrum Defensie (TCD), het Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH) en een staf.

De NLDA heeft tot doel om de best mogelijke (aspirant)officieren en studenten op te leiden, gereed voor het conflict van morgen. NLDA levert hiervoor opleidingen, trainingen en ondersteuning op het gebied van initiële- en loopbaanopleidingen voor officieren, leiderschapstrainingen en taal/tolk/ vertaaldiensten defensiebreed. + De taalcapaciteit binnen Defensie is ondergebracht bij het Talencentrum Defensie. Denk hierbij aan taalonderwijs, vertalingen, tolkdiensten en kennis- en beleidsondersteuning op het gebied van taal.

De taalcapaciteit binnen Defensie is ondergebracht bij het Talencentrum Defensie. Denk hierbij aan taalonderwijs, vertalingen, tolkdiensten en kennis- en beleidsondersteuning op het gebied van taal.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het Ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het  Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. C.N. Wijnen-Gijswijt, TLer/Sr Docent TCD School

06-13198312

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw M.J.C. Machielsen, P&O adviseur

06-16175328

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medior docent Engels

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Breda
 • Bachelor - HBO
 • 24
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)

Docent Nederlands

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Breda - Trip van Zoudtlandtkaz
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)

Medior docent (Nederlands)

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Den Haag - Frederikkazerne
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon