Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Medior penitentiair inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.166 - €2.814
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer DJI_326_19_LW16
 • Plaatsingsdatum 6 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De Dienst Justitiële Inrichtingen is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Binnen de penitentiaire inrichting Rotterdam zorg jij er als medior penitentiair inrichtingswerker voor dat zij de kans krijgen om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

Je bent verantwoordelijk voor de bewaring en beveiliging van personen binnen de penitentiaire inrichting Rotterdam. Daarnaast begeleid je gedetineerden in de woon- en leefsituatie, bij activiteiten en verleen je intensieve zorg. Als penitentiair inrichtingswerker draag je bij aan een humane uitvoering van de detentie, beperking van de detentieschade en voorkoming van recidive. Je legt verantwoording af aan het afdelingshoofd.

Als medior penitentiair inrichtingswerker ga je aan de slag op de terroristenafdeling en de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden (TA/BPG). Vanwege de complexiteit van de doelgroep zoeken we een veerkrachtige en stabiele medewerker die in staat is te reflecteren op zowel het eigen functioneren als dat van het team. Professionaliteit staat centraal en je hebt gevoel voor verhoudingen (afstand-nabijheid). Daarnaast is het van belang om te kunnen schakelen tussen de verschillende doelgroepen op de TA/BPG. Je neemt initiatief en bent in staat de-escalerend te handelen. Goed kunnen samenwerken binnen een team is essentieel.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een mbo 4-diploma in de richting zorg en welzijn, bijvoorbeeld persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen, sociaal-pedagogisch werk of agogisch medewerker ggz.
 • Je hebt minimaal drie jaar werkervaring als penitentiair inrichtingswerker of hebt ervaring met het werken met complexe doelgroepen.
 • Je beschikt over vakkennis op het gebied van bewaking, begeleiding, zorg en instructie.
 • Je bent bekend met methoden van observeren en je bent vaardig in het observeren van gedrag van (individuele) personen.
 • Je bent vaardig in het opstellen van rapportages.
 • Je hebt enige kennis van vreemde talen om (primair) te kunnen communiceren met anderstaligen.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je bent open, integer, initiatiefrijk en flexibel.
 • Je bent in staat om je eigen gedrag kritisch te evalueren, staat open voor evaluaties door anderen, leert hiervan en wijzigt op grond hiervan je eigen gedrag of standpunten.
 • Je herkent je in algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en organisatienormen, en handhaaft deze.
 • Je bent in staat om bij problemen of kansen je eigen gedragsstijl aan te passen om zo het gestelde doel te bereiken.
 • Je bent minimaal 24 jaar oud.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 6
 • Salaris­omschrijving

  Toelage TA/BPG €274,47

 • Maand­salaris Min €2.166 Max. €2.814 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Upload je motivatie en cv via de link op www.werkenvoornederland.nl of www.mobiliteitsbank.nl.
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of mobiliteitsadviseur en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Als je bij ons in dienst komt, vragen we je een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
 • Een fysieke vaardigheidstoets (sporttest), medische keuring en een capaciteiten- en persoonlijkheidstest maken deel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Vanwege de prognose dat er meer vacatures ontstaan, maken we een reservepool aangemaakt worden. Mocht je na deze selectieprocedure niet aangenomen worden, dan kan het zijn dat je in de reservepool wordt geplaatst. Uiteraard stellen we je daarvan op de hoogte.

Meer over de functiegroep Inrichtingswerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Werken in de penitentiaire inrichting (PI) Rotterdam betekent werken in een dynamische, steeds veranderende omgeving. PI Rotterdam is een zelfstandige vestiging en is onderdeel van de sector Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring. De penitentiaire inrichting (PI) Rotterdam bestaat uit twee locaties: de Schie (Rotterdam) en de Stadsgevangenis (Hoogvliet).

De locatie Hoogvliet huisvest de regimes gevangenis, huis van bewaring, inrichting voor  stelselmatige daders (ISD) en zeer beperkt beveiligde inrichting (ZBBI).

De locatie de Schie huisvest de regimes: gevangenis, huis van bewaring, extra zorgvoorziening (EZV), beheersproblematische gedetineerden (BPG) en de terroristenafdeling (TA).

Op de afdeling A-3 wordt een uitgebreid beveiligd regime uitgevoerd voor de doelgroep terroristen en beheersproblematische gedetineerden. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de verzorging van de afzondering/observatiecellen. De terroristenafdeling heeft de bestemmingen gevangenis en huis van bewaring voor mannen en vrouwen die bij ontvluchting een onaanvaardbaar risico vormen voor de maatschappij. Zo kan er bijvoorbeeld herhaling optreden van (gewelds)delicten, kunnen ze een ernstige bedreiging vormen voor de staatsveiligheid of bij ontvluchting een onaanvaardbaar risico vormen voor de maatschappij in termen van grote maatschappelijke onrust.

De afdeling voor beheersproblematische gedetineerden is in het algemeen bestemd voor mannen, vrouwen, jeugdigen en vreemdelingen die ongeschikt zijn voor een regime van algehele gemeenschap, of een regime van beperkte gemeenschap. In het bijzonder is de afdeling bestemd voor gedetineerden met een extreme mate van beheersrisico vanwege een persoonlijkheidsstoornis, een psychiatrische stoornis, psychologische problematiek, verslavingsproblematiek, een verstandelijke beperking, vluchtgevaar, habitueel ageergedrag of een zodanig ontwrichtend en ondermijnend gedragspatroon, waardoor het verblijf op een reguliere leefafdeling niet meer passend is. De capaciteit bedraagt 486 celplaatsen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 13.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer C. Kraayveld, afdelingshoofd

08807 31265

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Penitentiair inrichtingswerker penitentiaire inrichting Rotterdam

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Medior penitentiair inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Medior penitentiair inrichtingswerker penitentiaire inrichting Nieuwegein

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Nieuwegein
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon