Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Medior penitentiair inrichtingswerker penitentiaire inrichting Rotterdam

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 30 - 36
 • Maand­salaris €2.166 - €2.814
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Niveau MBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer DJI_037_19_LW16
 • Plaatsingsdatum 1 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De penitentiaire inrichting (PI) Rotterdam kenmerkt zich door de Rotterdamse aanpak: fors inzetten op het verbeteren van het leefklimaat en het versterken van de ketenaanpak. Hier ga jij als medior penitentiair inrichtingswerker aan bijdragen. Jij houdt het hoofd koel en zorgt voor orde en rust onder de justitiabelen die in de PI verblijven.

Als penitentiair inrichtingswerker ga je zorgvuldig en zuiver om met persoonlijke en gevoelige informatie. Je maakt de eigen professionele grenzen duidelijk, houdt professionele distantie en stelt afwijkingen van de norm aan de orde. Ook onder verleiding of druk handel je volgens de geldende normen en waarden en verplaats je je in de belevingswereld en situatie van de gedetineerde. Je toont begrip en maakt voortdurend een inschatting van de gemoedstoestand van de justitiabele. Emoties, spanningen of afwijkend gedrag? Jij merkt het direct op. Op afstand bekijk je hoe je deze persoon het beste kunt benaderen. Je past je eigen verbale en non-verbale benaderingswijze dan ook aan op de situatie en past weloverwogen handelingsalternatieven toe.

Je schakelt in de toepassing van methodieken als de situatie daar om vraagt. Zijn er knelpunten in het leef- of werkklimaat? Dan signaleer jij ze en draag je bij aan een oplossing. Om escalatie te voorkomen, grijp je zo snel mogelijk in. Ook ben je alert op onvoorziene situaties, maak je risico-inschattingen en onderneem je zo nodig zelfstandig actie. Jij houdt het hoofd altijd koel, blijft kalm en laat zien dat je zeker bent van je zaak. Het overzicht weet jij goed te bewaken en je handelt vlot en vastberaden. In spannende situaties blijf je beheerst en doelmatig handelen. Na herstel van de orde en rust, ontlaad je de spanning.

Functie-eisen

 • Je hebt een mbo 4-diploma in de richting zorg en welzijn, bijvoorbeeld voor persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen, sociaalpedagogisch werk of agogisch medewerker ggz.
 • Je bent minstens 21 jaar.
 • Je beschikt over vakkennis op het gebied van bewaking, begeleiding, zorg en instructie.
 • Je hebt ervaring met observatiemethoden van gedrag van (individuele) personen.
 • Je kunt rapportages opstellen.
 • Je hebt enige kennis van vreemde talen om (primair) te kunnen communiceren met mensen die een andere taal spreken.
 • Je kunt jezelf zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je bent open, integer, initiatiefrijk en flexibel.
 • Je hebt kennis van BBo, VO 1/2 of MDO3.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 6
 • Maand­salaris Min €2.166 Max. €2.814 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 30
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Je brief met CV ontvangen wij graag via de link op www.Mobiliteitsbank.nl of www.werkenvoornederland.nl

Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als VWNW- of (medisch) herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of trajectmanager aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief. 

Als je bij ons in dienst komt, vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Het selectietraject bestaat uit een psychologisch onderzoek, fysieke vaardigheidstoets, capaciteitentest, selectiegesprek, medische keuring, arbeidsvoorwaardengesprek en de Verklaring Omtrent het Gedrag.

Het gaat hier om meerdere vacatures.

Meer over de functiegroep Geestelijk Verzorger

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Rotterdam bestaat uit twee locaties: de Schie (Rotterdam) en de Stadsgevangenis (Hoogvliet). Op deze locaties bieden we een grote verscheidenheid aan detentiemodaliteiten. Medewerkers van de afdeling D&R zijn inzetbaar op beide locaties.

Onze PI kenmerkt zich door de Rotterdamse aanpak, we zetten fors in op het verbeteren van het leefklimaat en het versterken van de ketenaanpak.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer P. van Dinther, afdelingshoofd

08807 31262

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medior penitentiair inrichtingswerker PI Krimpen aan den IJssel

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Krimpen aan den IJssel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Penitentiair inrichtingswerker Lelystad

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Medior penitentiair inrichtingswerker penitentiaire inrichting Nieuwegein

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Nieuwegein
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon