(Medior/ Senior) Beleidsmedewerker water/IJsselmeergebied

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 1 maart Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer IW DGWB 2021-005
 • Plaatsingsdatum 13 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Beschrijving van de functie De minister is verantwoordelijk voor de Grote Wateren, waaronder het IJsselmeergebied. Dit gebied is van groot belang als zoetwaterbuffer, is een cruciale schakel in de afwatering van de rivieren richting (Wadden)zee en belangrijk als transportroute. Om de integrale gebiedsagenda voor dit gebied een slag verder te brengen zijn we op zoek naar een Beleidsmedewerker die een echte strateeg en verbinder is en die verstand heeft van water, natuur en ruimtelijke processen. Als beleidsmedewerker heb je op basis van ontwikkelingen (politieke, economische, maatschappelijke) een visie op de toekomst en wat dat betekent voor de beleidsvorming in de toekomst en voor de beleidsagenda. In deze functie krijg je de kans om strategisch bij te dragen aan de ontwikkeling van ons binnenlands waterbeleid.

Werkgebied
Het IJsselmeergebied is een N2000-gebied, cultuurhistorisch van grote waarde en aantrekkelijk voor recreatie en watersport. Het wordt niet voor niets ook wel aangeduid als “Amsterdam Lakes”, omdat dit watergebied als ‘achtertuin van Amsterdam’ een belangrijk troef is voor het woon- en werkklimaat van de MRA metropool. Het gebied staat onder druk door een veelheid aan activiteiten en plannen. Er ligt een grote uitdaging om alle opgaven en maatregelen in samenhang te bezien en goed af te stemmen op de kwaliteiten en functies van het IJsselmeergebied. . In 2018 is de Agenda IJsselmeergebied 2050 vastgesteld, bedoeld om ambities en opgaven te bundelen en de samenwerking in de regio te stroomlijnen.

Wat ga je precies doen als beleidsmedewerker water/IJsselmeergebied?
Als beleidsmedewerker zet je op strategische wijze de koers uit voor het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden. Jouw werkzaamheden zijn vooral gericht op het werk in het IJsselmeergebied. Zowel overheidsinstanties als maatschappelijke partijen zijn bij het gebied betrokken. Je gaat je bezig houden met ontwikkeling van strategisch beleid en je adviseert de minister IenW over beleidsmatige en bestuurlijke dilemma’s. Je draagt bij aan het uitvoeren en verder brengen van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied.
Samen met de regionale overheden en betrokken organisaties werk je aan de doorontwikkeling van de gebiedsagenda, om daarmee meer sturing te kunnen geven op de ontwikkelingen, vanuit het toekomstperspectief voor het IJsselmeergebied als geheel. Je bent ‘linking pin’ in het gebiedsproces van de Agenda IJsselmeergebied 2050.

Tevens ben je ook opdrachtgever en/of begeleider vanuit de beleidskern voor een groot aantal opdrachten die worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat, mede-overheden of kennisinstanties. Je werkt daarbij samen met bijvoorbeeld LNV, BZK, OCW, EZK, provincies, gemeenten, waterschappen en stakeholders. Een accent zal liggen op de uitvoering van afspraken in het kader van de Programmatische aanpak Grote Wateren en de rijkstructuurvisie RRAAM. In het bijzonder gaat het dan om (MIRT)verkenningen, ecologische monitoring, systeemstudies en beheerstaken.

Verder werk je aan het realiseren van een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) in het Markermeer-IJmeer, de ecologische maatregelen en monitoring die hieraan bijdragen. Je wordt trekker van het ambtelijk overleg Markermeer-IJmeer (de AMIJ) en ondersteunt de voorzitter van de stuurgroep.
Daarnaast coördineer je de inbreng vanuit het DG Water en Bodem in het MIRT-proces en het bestuurlijk overleg MIRT/Leefomgeving.

Wat verwachten wij van jou?
We zoeken een ondernemende beleidsmedewerker die graag meedenkt op strategisch niveau. Je hebt een gedegen waterachtergrond, goede kennis van zaken en procesmatig ben je goed onderlegd. Communicatief ben je sterk, je bent empathisch en een verbinder. Je toont een duidelijke visie ten aanzien van het beleidsveld en/of de organisatie.

Ruime ervaring heb je met programma-management, het opdrachtgeverschap voor uitvoerings- en onderzoeksprojecten op het vlak van waterbeheer, ruimtelijke plannen en klimaatadaptatie. Wij verwachten van jou dat je werkt vanuit een goede basis van ecologische en milieu-fysische kennis. Binnen een breed netwerk schakel je effectief en je bent in staat vroegtijdig knelpunten te signaleren en te agenderen. Met je open houding weet je verbinding te leggen en het belang van de minister te borgen. Hierin stel je je proactief op in de politiek-bestuurlijk sensitieve omgeving.

Functie-eisen

• Afgeronde WO-opleiding
• afgeronde traineeship is een pré
• Aantoonbare ervaring met het werken op strategisch niveau
• Aantoonbare ervaring met programmamanagement en opdrachtgeverschap
• Ervaring met de rol als trekker van projecten of samenwerkingsverbanden met verschillende (overheids)organisaties en stakeholders
• Kennis van het waterdomein
• In staat zijn te verbinden met verschillende stakeholders
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Jouw strategische ervaring en visie ten aanzien van onze aanpak van ons (water-)beleid in de grote wateren zien wij graag terug in je motivatiebrief.

Competenties
• Strategisch
• Visionair
• Initiatiefrijk
• Netwerken
• Bestuurlijke sensitiviteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Bijzonderheden Jouw strategische ervaring en visie ten aanzien van onze aanpak van ons (water-)beleid in de grote wateren zien wij graag terug in je motivatiebrief.
Afhankelijk van jouw kennis en werkervaring zal de inschaling plaats vinden op S11 of S12.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Beschrijving van de directie De directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur (WKB) ontwikkelt waterveiligheidsbeleid, houdt regie op uitvoeringsprogramma’s zoals het HWBP, verbetert de doeltreffendheid van het bestuur, de instrumentatie en de besluitvorming van het waterbeheer. Daarnaast is de coördinatie van ruimtelijke adaptatie belangrijk. De uitwerking gebeurt onder andere via het Deltaprogramma en het gebiedsgerichte beleid voor de Grote Wateren. Verder stimuleren we kennis en innovatie en verzorgen we de communicatie over het waterbeleid.

Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

Beschrijving van de afdeling De afdeling Regie en Innovatie is een van de drie afdelingen binnen de directie WKB en is verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van projecten in het hoofdwatersysteem, het financieren van het waterbeleid, gebiedsgerichte benadering van enkele grote wateren binnen Nederland en kennis en innovatie.
Binnen onze afdeling vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft hierom onze aandacht.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. ing. C.C.M. Konijn

06-25043654

Mevrouw A.C.M. Verschuur, MSc

06-52037815

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw N.R. Tolud (Naomi)

06-21184262

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

IT Projectregisseur/- leider

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel Beheerder

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

MT-lid tevens plaatsvervangend concerndirecteur Informatievoorziening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon