Medior/senior wetenschappelijk medewerker

Ministerie van Algemene Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Voor de duur van één jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 4 januari
 • Vacaturenummer AZ-2022-080
 • Plaatsingsdatum 10 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe speelt Nederland in op Europese en mondiale geopolitieke en economische verschuivingen? Wat is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven? Hoe kan de overheid de kwaliteit van het openbaar bestuur vergroten? Wat is de invloed van sociale media en met welk beleid kan dit in goede banen geleid worden? Hoe moet klimaatbeleid er na 2050 uitzien? En wat moet daar nu al voor gebeuren? Als wetenschappelijk medewerker werk jij aan onderzoeken en adviezen over strategische vraagstukken voor Nederland.

Je gaat aan de slag bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Je neemt deel aan multidisciplinaire projectteams die onderzoek doen naar en adviezen schrijven over belangrijke onderwerpen voor het Nederlandse regeringsbeleid. De projectteams bestaan uit wetenschappers met verschillende achtergronden, zoals bestuurskunde, recht, gedragswetenschappen, economie, filosofie, sociologie, geschiedenis, natuurkunde en internationale betrekkingen. De projecten van de WRR bouwen een brug tussen wetenschap en beleid. Je vindt het interessant om wetenschappelijke kennis in te zetten voor beleidsadvies. Je stimuleert je collega’s om hun individuele kennis en kunde in te brengen en geeft ze opbouwende feedback.

 • Je bent een talentvolle onderzoeker met kennis van en liefst ook ervaring met wetenschappelijke beleidsadvisering.
 • Je bent gepromoveerd en bent breed georiënteerd.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het coördineren van multidisciplinaire adviesprojecten
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en hebt overtuigingskracht.
 • Je bent in staat om buiten de gevestigde denkpatronen nieuwe ideeën, concepten en oplossingen te ontwikkelen.
 • Je kunt opbouwende kritiek geven én ontvangen.
 • Je bent in staat om gedachtevorming in teamverband op gang te brengen en op basis daarvan ideeën verder te ontwikkelen.
 • Je bent omgevingsgericht, zowel extern (gericht op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede ontwikkelingen in relevante beleidsdossiers) als intern (betrokkenheid bij organisatie). Je bent in staat met collega’s uit verschillende disciplines samen te werken.
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  De functie van medior wetenschappelijk medewerker is ingedeeld in schaal 12. Bij de senior wetenschappelijk medewerker past schaal 13 (in bijzondere gevallen is schaal 14 bespreekbaar).

  Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en aantoonbare, relevante werkervaring

 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Voor de duur van één jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De selectiegesprekken staan gepland in de week van 23 januari 2023.
 • Geselecteerde kandidaten krijgen een korte schrijfopdracht ter voorbereiding van het sollicitatiegesprek.
 • We vinden het belangrijk dat je waarde toevoegt aan ons team, zodat we inzichten en kennis verder kunnen verbreden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid streeft een zo divers en inclusief mogelijke teamsamenstelling na.
 • Als je bij ons in dienst komt, vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.
 • Het ministerie gaat zorgvuldig om met verstrekte gegevens. Solliciteren is instemmen met gegevensverwerking en bewaren t.b.v. de sollicitatieprocedure. Na afronding van de selectieprocedure worden uw gegevens binnen 6 weken vernietigd.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de Nederlandse regering. Het bureau van de WRR staat de Raad bij in zijn taak de regering, het parlement en de samenleving te informeren en te adviseren over strategische langetermijn vraagstukken. Het ontwikkelen, ontsluiten en verbinden van op vele plaatsen aanwezige kennis ten behoeve van het regeringsbeleid is een kerntaak van de WRR. De onderwerpen waarover we adviseren zijn sectoroverstijgend en hebben betrekking op maatschappelijke vraagstukken waarmee de regering nu of in de toekomst te maken kan krijgen. Denk daarbij aan thema’s als de rechtstaat, kwaliteit van het openbaar bestuur, migratie, maatschappelijk onbehagen en duurzaamheid. Bij de WRR werken we in projectteams, veelal onder leiding van een raadslid en een projectcoördinator van de wetenschappelijke staf. Meer informatie is te vinden op de website https://www.wrr.nl.

Ministerie van Algemene Zaken

Algemene Zaken is het ministerie van de minister-president. Het is een relatief klein departement met circa 450 medewerkers en ons doel is om het algemeen regeringsbeleid te bevorderen. Onze belangrijkste taak is de ondersteuning van de minister-president bij de coördinatie van het algemene regerings- en communicatiebeleid. Bekende informatie- en adviesorganen zijn het Kabinet Minister-President, de Rijksvoorlichtingsdienst en de Dienst Publiek en Communicatie. Ook het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering, is onderdeel van ons ministerie. De directies Financieel-Economische Zaken en Bedrijfsvoering ondersteunen de activiteiten van deze organisatieonderdelen en ondersteunen eveneens een wisselend aantal onafhankelijke commissies.

Meer informatie over de organisatie (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-algemene-zaken).

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Frans Brom, directeur WRR

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Petra Zwart, personeelsadviseur

06-11221294

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Deelprojectleider Beveiliging

Ministerie van Algemene Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager Redactie en Vraagbeantwoording

Ministerie van Algemene Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 19 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur ICT huisvestingsprojecten

Ministerie van Algemene Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon