Medior zorg/behandelinrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.471 - €3.220
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 1 september
 • Vacaturenummer 33008
 • Plaatsingsdatum 4 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Medior Zorg & Behandel Inrichtingswerker (ZBIW’er) is belast met de bewaring en beveiliging van personen geplaatst binnen de inrichting. Daarnaast is deze functionaris belast met intensieve individuele begeleiding van en zorg aan justitiabelen in de leefsituatie en bij activiteiten. Vanuit de visie van de Dienst Justitiële Inrichtingen draagt de Medior ZBIW’er bij tot een humane uitvoering van de detentie, tot een beperking van de detentieschade en voorkoming van recidive.

Op dit moment is er een vacature op de afdeling Inrichting Stelselmatige Daders ISD. Een zeer groot deel van deze doelgroep (veelplegers) is verslaafd en een groot deel heeft daarnaast nog andere problemen, zoals schulden, psychische stoornissen of een verstandelijke beperking. Meerderjarige veelplegers kunnen een ISD-maatregel van maximaal twee jaar opgelegd krijgen. In deze periode volgen de veelplegers binnen een ISD-inrichting een intensief reintegratieprogramma. Met succes: de recidive onder stelselmatige daders na afloop van een ISD-maatregel neemt aantoonbaar af.

Om veelplegers succesvol te re-integreren in de maatschappij is het belangrijk dat we uitgaan van wat iemand wél kan. Samenwerking met zorginstellingen en bijvoorbeeld de schuldhulpverlening is daarbij erg belangrijk. Waar nodig wordt ondersteuning geboden bij problemen op het gebied van ID, inkomen, schulden, huisvesting en zorg. Het succes van ISD staat of valt met het creëren van een motiverende omgeving. Een juiste behandeling en ook een juiste bejegening en aanpak zijn van groot belang. Dat vraagt veel van onze medewerkers. Op een ISD afdeling werken daarom alleen ZBIW’ers, die speciaal zijn opgeleid voor deze aanpak.

Taken:
• Het informeren van personen geplaatst binnen de inrichting over de gang van zaken in de inrichting, hun rechten en plichten binnen de inrichting, over de doelstelling van het individuele regime, het dagprogramma en over o.a. het drugsontmoedigingsbeleid dat de inrichting voert.
• Het voorbereiden van personen geplaatst binnen de inrichting op het verdere verblijf in de inrichting.
• Het voeren van intake- en mentorgesprekken met personen geplaatst binnen de inrichting, het signaleren van relevante aspecten m.b.t. de sociale vaardigheden, basisvaardigheden, persoonlijke doelstellingen en andere wensen benodigd voor het plaatsingsadvies gericht op persoonlijkheidsproblematiek en motivatie en het in kaart brengen hiervan.
• Het leveren van een bijdrage aan het plaatsingsadvies door het doen van voorstellen aan het hoofd van de afdeling over overplaatsingen.
• Het, meerdere malen per dag, verrichten van controles op aanwezigheid van personen geplaatst binnen de inrichting.
• Het, wekelijks, controleren van het gebouw en de cellen op veiligheidsaspecten.
• Het toezien op de naleving van veiligheids-, hygiëne- en individugebonden regels, zowel op de afdeling als bij activiteiten van het dagprogramma.
• Het toezien op de individuele veiligheid van personen geplaatst binnen de inrichting.
• Het interveniëren bij agressief gedrag en crisissituaties, het tot juist proporties kanaliseren van crisissituaties en het rapporteren hierover aan het hoofd van de afdeling.
• Het toezien op het afnemen van urine i.v.m. controle op drugsgebruik.

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn is de grootste locatie van Nederland. Vanwege de strategische ligging huisvesten wij gedetineerden uit het hele land, maar voornamelijk uit Midden- en West-Nederland.

Onze PI bestaat uit twee naastgelegen locaties, de Eikenlaan en de Maatschapslaan. Samen bieden de locaties nu plaats aan ruim 1.100 gedetineerden. Vanzelfsprekend staat de veiligheid hoog in het vaandel. Je werkplek kan daarom ook op beide locaties zijn. Aan de Eikenlaan zijn cellen voor arrestanten, Huis van Bewaring en een Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA). Aan de Maatschapslaan is een gevangenis, Huis van Bewaring, een afdeling Extra Zorgvoorziening (EZV) en een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD). Daarnaast worden onze regimes ook uitgebreid met een afdeling voor Beheersproblematische Gedetineerden (BPG) en een Afdeling Intensief Toezicht (AIT).

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R. Hanno, afdelingshoofd ISD

06-52780530

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving en Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Forensisch therapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Penitentiair Inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Detentie inrichtingsbeveiliger

Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon