Medior zorg- en behandelinrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Westzaan
 • Werkplekken 4
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.422 - €3.157
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 1 april
 • Vacaturenummer 7762
 • Plaatsingsdatum 10 december 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Medior Zorg/Behandel IW’er (ZBIW’er) is belast met de bewaring en beveiliging van personen geplaatst binnen de inrichting. Daarnaast is deze functionaris belast met intensieve individuele begeleiding van en zorg aan justitiabelen in de leefsituatie en bij activiteiten. Vanuit de visie van de Dienst Justitiële Inrichtingen draagt de Medior ZBIW’er bij tot een humane uitvoering van de detentie, tot een beperking van de detentieschade en voorkoming
van recidive.


Op dit moment zijn er vacatures op de afdeling ISD. De functie komt echter ook in andere organisatie onderdelen voor (PPC), waardoor interne mobiliteit tot de mogelijkheden kan behoren. Een zeer groot deel van deze doelgroep (veelplegers) is verslaafd en een groot deel heeft daarnaast nog andere problemen, zoals schulden, psychische stoornissen of een verstandelijke beperking. Meerderjarige veelplegers kunnen een ISD-maatregel van maximaal twee jaar opgelegd krijgen. In deze periode volgen de veelplegers binnen een ISD-inrichting een intensief reintegratieprogramma. Met succes: de recidive onder stelselmatige daders na afloop van een ISD-maatregel neemt aantoonbaar af.


Om veelplegers succesvol te re-integreren in de maatschappij is het belangrijk dat we uitgaan van wat iemand wél kan.


Samenwerking met zorginstellingen en bijvoorbeeld de schuldhulpverlening is daarbij erg belangrijk. Waar nodig wordt ondersteuning geboden bij problemen op het gebied van ID, inkomen, schulden, huisvesting en zorg. Het succes van ISD staat of valt met het creëren van een motiverende omgeving. Een juiste behandeling en ook een juiste bejegening en aanpak zijn van groot belang. Dat vraagt veel van onze medewerkers. Op een ISD-afdeling werken daarom alleen ZBIW’ers, die speciaal zijn opgeleid voor deze aanpak.


Deze taak wordt uitgevoerd door:

 • het informeren van personen geplaatst binnen de inrichting over de gang van zaken in de inrichting, over de rechten en plichten van personen geplaatst binnen de inrichting, over de doelstelling van het individuele regime, het dagprogramma en over o.a. het drugsontmoedigingsbeleid dat de inrichting voert;
 • het voorbereiden van personen geplaatst binnen de inrichting op het verdere verblijf in de inrichting;
 • het voeren van intakegesprekken met personen geplaatst binnen de inrichting, het signaleren van relevante aspecten m.b.t. de sociale vaardigheden, basisvaardigheden, persoonlijke doelstellingen en andere wensen benodigd voor het plaatsingsadvies gericht op persoonlijkheidsproblematiek en motivatie en het in kaart brengen hiervan;
 • het leveren van een bijdrage aan het plaatsingsadvies door het doen van voorstellen aan het hoofd van de afdeling over overplaatsingen;
 • het, meerdere malen per dag, verrichten van controles op aanwezigheid van personen geplaatst binnen de inrichting;
 • het, wekelijks, controleren van het gebouw en de cellen op veiligheidsaspecten;
 • het toezien op de naleving van veiligheids-, hygiëne- en individugebonden regels, zowel op de afdeling als bij activiteiten van het dagprogramma;
 • het toezien op de individuele veiligheid van personen geplaatst binnen de inrichting;
 • het interveniëren bij agressief gedrag en crisissituaties, het tot juist proporties kanaliseren van crisissituaties en het rapporteren hierover aan het hoofd van de afdeling;
 • het toezien op het afnemen van urine i.v.m. controle op drugsgebruik.

Functie-eisen

 • MBO-4 diploma en HBO werk- en denkniveau.

 

De medior ZBIW’er beschikt over:

 • Vaktechnische kennis van bewaking, begeleiding, zorg en instructie;
 • Theoretisch en praktische kennis van het groepswerk;
 • Bekendheid met methoden van observeren;
 • Enige kennis van vreemde talen om met buitenlandse justitiabelen (primair) te kunnen communiceren;
 • Vaardigheid in het observeren van gedrag van (individuele) justitiabelen;
 • Vaardigheid in het deelnemen aan preklinische interventies;
 • Vaardigheid in het verlenen van zorg, gericht op zelfverzorging, het omgaan met spanningen en angst en met het versterken van de eigen vaardigheden;
 • Vaardigheid in het opstellen van rapportages;
 • De-escalerend kunnen werken;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkings-vaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 7
 • Maand­salaris Min €2.422 Max. €3.157 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) is toekomstbestendig en geschikt voor meerpersoonscelgebruik. De vestiging biedt plaats aan meer dan 1000 justitiabelen in zowel een Huis van Bewaring als Gevangenisregime en patiënten in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Het JC Zaanstad biedt een detentieklimaat waarin zelfredzaamheid, zelfstandigheid en flexibiliteit centraal staan voor justitiabelen, personeel en de organisatie. Hiermee draagt het JC Zaanstad actief bij aan de veiligheid van de samenleving en terugdringen van de recidive.


De kracht van het JC Zaanstad is het gericht zijn op ontwikkeling; dit geldt voor justitiabelen, de organisatie en medewerkers. Samen met de justitiabele bouwt het JC Zaanstad aan de toekomst door te kijken naar gedrag, kennis en vaardigheden. Een justitiabele zal op basis van zijn gedrag in een programma geplaatst worden wat hij zelf kan samenstellen. Hij kan promoveren of degraderen afhankelijk van zijn gedragingen. Hier zijn ook eventuele vrijheden van afhankelijk. De justitiabele zal waar mogelijk zeggenschap en regelruimte krijgen. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd waarbij we ondersteunen waar nodig.


Personeel en organisatie
Het in het JC Zaanstad werkzame personeel is de belangrijkste schakel om doelstellingen te behalen. Het JC Zaanstad investeert in goede werksfeer en persoonlijke ontwikkeling met doorgroeimogelijkheden. Elke medewerker draagt als lid van een team verantwoordelijkheid.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer W. van der Ploeg, Operationeel Manager

06-25776909

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Forensisch Therapeutisch Medewerker (JC Zaanstad)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Verpleegkundig zorg- en behandelinrichtingswerker JC Zaanstad

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Justitieel Verpleegkundige JC Zaanstad (hbo v)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon